به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر میبد، باتوجه به الزام حضور یکی از اعضای شورای اسلامی شهر میبد به عنوان نماینده این شورا در شورای شهرستان، روز گذشته جلسه ای پیرامون این موضوع تشکیل و بعد از ارائه نظرات و تبادل اطلاعات با رای همه اعضا، علیرضا آزادمنش به عنوان نماینده شورای اسلامی شهر میبد در شورای شهرستان انتخاب شد.