نام و نام خانوادگي: انسیه فلاح یخدانی

سمت: منشی شورای اسلامی شهر میبد

نائب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و امور حقوقی شورا و نائب‌رئیس كميسيون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر ميبد

متولد: 15شهریور1351

سوابق تحصيلی: کارشناسی ارشد الهیات و معارف
 

سمت‌های فعلی: فرهنگی و شاغل در آموزش و پرورش

سوابق اجرایی: معاونت آموزشی (سال جاری)، مدیریت به مدت 8 سال