به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر میبد، با حضور امیر شاکری سرپرست دفتر امور شهری و شوراهای استانداری یزد به همراه کارشناسان این دفتر در روز دوشنبه 24 تیرماه سال جاری از شورای شهر میبد بازدید به عمل آمد.

در این بازدید آقایان روشن و گنجی کارشناسان مالی و حقوقی استانداری حضور داشته و عملکرد شورا و روند انجام امور مورد ارزیابی قرار گرفت.

در ادامه، در جلسه‌ای با چند تن از اعضای شورای اسلامی شهر میبد، موضوعات و مسائل مربوط به شورا و شهرداری بررسی و به سؤالات اعضا پاسخ داده شد و همچنین پیشنهادات و راهکارهای مناسب در این خصوص ارائه گردید.