به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر میبد، روزگذشته جلسه ای پیرامون ثبت کاروانسرای شاه عباسی در آثار یونسکو با حضور مهندس سپهری کارشناس میراث استان یزد و اعضای شورای اسلامی شهر میبد مورد بررسی قرار گرفت.
گفتنی است در این جلسه موارد و شبهات مرتبط با ثبت جهانی این بافت در یونسکو عنوان شد که مقرر گردید در جلسات آینده تصمیمات نهایی اتخاذ گردد.
لازم به ذکر است میبد دارای 700 هکتار بافت تاریخی و بناهای ارزشمندیست که این شهر را از دیگر شهرهای استان متمایز نموده است.