به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر میبد، با توجه به اهمیت نهایی شدن طرح جامع و کاهش مشکلات شهروندان، مباحث بازنگری طرح جامع با حضور اعضای شورای اسلامی شهر میبد و کارشناسان شهرداری صورت گرفت.
گفتنی است در این جلسه مشکلات و همچنین راهکارهایی جهت تسریع در نهایی شدن طرح جامع مورد ارزیابی قرار گرفت.