نام و نام خانوادگي: حسینعلی فلاح

سمت: رئیس شورای اسلامی شهر میبد

عضو كميسيون فرهنگی شورای اسلامی شهر ميبد