به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر میبد، رئیس اداره اوقاف شهرستان به مناسبت دهه وقف با اعضای شورای شهر میبد دیدار و در خصوص موضوعات و راهکارهای تعامل بین شهرداری، شورا و اوقاف به منظور تسهیل در امور مردم و استفاده بهینه از اراضی وقفی تبادل نظر کردند.