سیصدودهمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد به صورت فوق العاده راس ساعت 6 صبح پنجشنبه مورخ 1399/4/5 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید باحضور شهردار محترم ،کلیه اعضاء شورا ،معاونت محترم هماهنگی امور اجرایی در شهرداری  و کارشناس عمران و باز آفرینی شهرداری در سالن همایش شورا تشکیل گردید.

1در ابتدای جلسه با حضور مسئولین میراث استان در خصوص معضلات و مشکلاتی که شهر میبد در بافت تاریخی گریبانگیر آن است از طرف اعضاء توضیحاتی ارائه  گردید.

پروژه حسینیه فیروزآباد که 95% پروژه تکمیل شده است و حدود 120 میلییون تومان شهرداری هزینه نموده است.

دیوارگذاری اراضی خیابان امام از پروژ ه های بود که انجام شد به صورت سنتی.

مسیر نخل برداری که جزء پروژ ه های بازآفرینی و مشارکتی بوده است که در دستور کار قرار گرفته و برنامه اجرای آن به به صورت مدیریت پیمانی بسته شده است که انشالله در نیمه اول تیرماه شروع می شود. و مسیر بین الحرمین که بهسازی مسیر است در حال تکمیل پروژه می باشد. از مناطق هدف طرح های بازآفرینی راسته بازارفاز 2 می باشد. که طرحهای آن آماده شده است.مناطق اطراف حمام شهیدیه پروژه مرمت و ساماندهی مسیرهای اطراف یخچال میبد و حمام علی آباد احیای برج راستا بازار در فاز2 طرح معابر اطراف حمام محمودآباد و طرح بهسازی حسینیه محمودآباد پیاده روهای مسجد جامع میبد.

قانون1398/4/18 که ساخت و ساز غیرقانونی در بافت تاریخی حکم تخریب دارد.

ضوابط حاکم بر باغات هم پیوند از ضوابط شورای شهرسازی  می باشد و کاملا عرصه و حریم آن وضوابطی که بر این بافت تاریخی حاکم است کاملا مشخص است.

مسئولین میراث از استان توضیحات کامل و جامع ارائه نمودند  و مصوب گردید که یک نفر از شهرداری رابط بین میراث و شهردار و مسئول پیگیری امور ویژه میراث و بافت تاریخی میبد می باشد

جلسه راس ساعت 9 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح 2- انسیه فلاح 3- مجید زارعی 4- علیرضا آزادمنش5- صفرعلی دهقانی 6- علیرضا آقایی  7- محمدرضا هدایی

رونوشت برابر اصل است.

 

 

.