سیصد و دومین  جلسه شورای اسلامی شهرمیبد به صورت فوق العاده راس ساعت 6:30 پنجشنبه مورخ 1399/3/8 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید باحضور  معاونت امور اجرایی شهرداری و کلیه اعضاء شورا در سالن همایش شورا تشکیل گردید.

در ابتای جلسه جناب آقای سرهنگ موسوی وکارشناس روابط عمومی آن مرکز (نیروی انتظامی) حضور یافتند وگزارشی از امنیت حاکم بر شهر و فعالیتهای اجرا شده در این خصوص ارائه نمودندو از تمامی ارگان ها و ادارات مختلف میبد درخواست ایجاد تعامل گردید.

کنترل ترددها در سطح شهر،کنترل امنیت مجالس، تالارها، برنامه های مختلف فرهنگی و... رسیدگی به شکایات مردم در حوزه قضایی ، تامین امنیت و آسایش مردم، توقیف خودروهای متخلف.در حوزه تصادفات باید به طور ویژه وارد عمل شود.

ناامن بودن مسیر تردد بعضی از جاده ها وراههای عبور وسایل نقلیه بویژه در خط کمربندی پرخطر پلیس اجتماعی در موضوعات مختلف در میبد تشکیل گردید.کنترل و مناسب سازی مکان های نگهداری طیور و دام ها با رعایت اصول بهداشتی.

نیروی انتظامی در حوزه سطح آماری به طور کامل و جامع می باشد.

حضور اتباع و افراد غیربومی در محلات قدیمی و بافت تاریخی میبد از جمله معضلات شهرستان می باشد.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/1880/ص مورخ 1399/3/6  در خصوص پرداخت خسارت به آقای لطف الله دهقانی بابت پلاک ثبتی 11982/185/826 بخش 23 یزد در جلسه مطرح و مقرر گردید که 6 مترمربع رواق داخل پیاده رو تخریب گردد و شهرداری میبد مبلغ (48/000/000) ریال در وجه مالک کارسازی و پرداخت گردد.هزینه آن از ردیف طرح تملک اراضی و املاک مورد نیاز توسعه و عمران شهری با کد 10206پرداخت می گرددو ضمنا اعتبار مورد نیاز در متمم بودجه پادار خواهد شد.

2- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/1771/ص مورخ 1399/2/31 در خصوص مزایده اجاره جایگاههای CNG واقع در بلوار آزادگان به مبلغ (504/000/000) ریال و جایگاه ورودی میبد به مبلغ (564/000/000)ریال طبق ارزیابی کارشناسی رسمی دادگستری در جلسه مطرح و مصوب گردید که به شرکتهای واجدالشرایط برای مدت یکسال به مزایده گذاشته شود.

جلسه راس ساعت 9:30 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح 2- انسیه فلاح 3- مجید زارعی 4- علیرضا آزادمنش5صفرعلی دهقانی  6- علیرضا آقایی

                                                                                                                         

 

رونوشت برابر اصل است.