سیصد و ششمین  جلسه شورای اسلامی شهرمیبد به صورت فوق العاده راس ساعت 6 صبح پنجشنبه مورخ 1399/3/21 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید باحضور  معاونت امور اجرایی شهرداری و اکثریت اعضاء شورا در سالن همایش شورا تشکیل گردید.ضمنا صورتجلسات 304و305 مصوبه ای نداشته است.

در ابدای جلسه آقای دکتر زارعی  در خصوص اختلاف بین شهرداری ومالک زمین واقع در میدان مادر صحبت و در موردآزادسازی و احداث خیابان جدید توضیحات لازم را ارائه نمودندودر ادامه آقای هدایی در خصوص نحوه نظارت و بازرسی شرکت های خدماتی فضای سبز و نظارت بیشتر شورا در این خصوص و نظارت شورا در مورد طرح های ترافیکی قبل از اجرا توسط اعضای شورا و تایید آن موضوعاتی را مطرح نمودند.

در ادامه در خصوص ساختمان نیمه تمام سه راه سعیدی و ایجاد چشم انداز نازیبامقرر گردید که شهرداری از طریق واحد اجرائیات پیگیر و برای رفع معضل اقدام گردد. در ادامه آقای آقایی در خصوص پروسه تعیین تکلیف ماندگاری ایشان در شورای شهر و حواشی و مطالب ایجاد شده در فضای مجازی، توضیحاتی برای اعضاء شورا مطرح کردند و شبهات برطرف گردید و مقرر شد با توجه به درخواست ایشان از فرماندار محترم ، به محض دریافت نامه فرمانداری موضوع استعفای ایشان در صحن شورا مطرح و به رای گیری و نظرخواهی از اعضاء اقدام شود.

در ادامه آقای دکتر دهقانی در خصوص عملکرد و ارائه هزینه کرد آزادسازی های محلات مختلف میبد درخواست نمودند که گزارش کامل و جامع آماری با ثبت هزینه ریز و آنالیزهای موجود در تمام پروژ ه های اجرا شده توسط شهرداری از آغاز شورای پنجم تا زمان کنونی ارائه گردد و در این خصوص  ریاست محترم شورا از شهردار طی نامه ای کتبا درخواست نماید که جهت  نظارت و آگاهی کامل و جامع اعضا شورا در اختیار قرار گیرد.

آقای آزادمنش در خصوص آزادسازی و ایجاد پارکینگ مناسب در معابر پر تردد و عمومی و نظارت بر شرکت های خدماتی، تعیین تکلیف در خصوص پروژ ه های اجرایی و... بیان فرمودند.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/2073/ص مورخ 1399/3/13  در خصوص مصوبات دوازدهمین جلسه کمیته نامگذاری در جلسه مطرح و در مورد نامگذاری تقاطع بلوارهای بهارستان و سربازان گمنام تحت عنوان میدان انقلاب در جلسه مطرح و تثبیت گردید.

2- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/2079/ص مورخ 1399/3/13 در خصوص پرداخت خسارت به ورثه خانم مظاهری بابت پلاک ثبتی به شماره 566 بخش 23 یزد (خ هفتم تیر) که 300 مترمربع از پلاک فوق در مسیر قرار گرفته و 540مترمربع باقیمانده پلاک می باشد در جلسه مطرح و مقرر شد بابت متراژ در مسیر قرار گرفته و کلیه

خسارات وارده به ارزش کل (3/597/000/000) ریال، معادل مبلغ (3/859/650/000) ریال خدمات بر روی مانده پلاک طبق توافقنامه ارائه گردد. که این خدمات شامل عوارض مشرفیت ، ارزش افزوده ناشی از طرح جامع و تفصیلی می باشد وبعد از تسویه حساب خسارت ، مالک مبلغ (262/650/000/000) ریال بدهکار می باشدوهزینه آن از ردیف طرح تملک اراضی و املاک مورد نیاز اجرای توسعه و عمران شهری با کد (10206) پرداخت می گرددو اعتبار مورد نیاز در متمم بودجه پادار خواهد شد.

جلسه راس ساعت 9صبح با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح 2- انسیه فلاح 3- مجید زارعی 4- علیرضا آزادمنش5- صفرعلی دهقانی 6- علیرضا آقایی  7- محمدرضا هدایی

                                                                                                                         

 

رونوشت برابر اصل است.