سیصد و پنجمین  جلسه شورای اسلامی شهرمیبد به صورت عادی راس ساعت 16 سه شنبه مورخ 1399/3/18 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید باحضورآقای اعتمادی معاونت هماهنگی امور اجرایی شهرداری و کلیه اعضاء شورا در سالن همایش شورا تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه در خصوص طرح های ترافیکی اجرا شده ونواقص موجود در آن پیشنهاداتی ارائه گردید و مقرر شد که جهت ایمن سازی معابر پر ترددو اجرای طرح های ترافیکی جدید قبل از اجرای آن توسط شهرداری به تایی اعضای شورای شهر رسانده شود.

در ادامه در خصوص تامین آب آشامیدنی مردم در محلات و راه انداز و فعال نمودن تانکرهاو منبع های آب در نقاط مختلف صحبت هایی ایراد گردید و مقرر شد باتفاهماتی بین شهرداری و اداره آبفا در خصوص محلاتی که نیاز به منبع آب دارنداین طرح اجرا گرددو تمام پروتکل های بهداشتی رعایت و فرهنگ سازی شود.

در زمان پایانی جلسه با حضور یکی از شهروندان میبد توضیحاتی در خصوص مسائلی از قبیل معضلات و مشکلات حوزه میراث و بافت تاریخی میب، مسائل ویژه کمیسیون ماده 100شهرداری، مباحث غیرقانونی اراضیدر حاشیه شهرمیبد، مفهوم سازی المانهای میادین سطح شهر وبوم سازی آن بهسازی پیاده روهای سطح شهر و تعمیر معابرو کوچه ها و غیرواز طرف اعضاء شورا ارائه گردید.

جلسه راس ساعت 19با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح 2-انسیه فلاح 3-مجید زارعی 4-علیرضا آزادمنش5-صفرعلی دهقانی6- علیرضا آقایی7- محمدرضا هدایی

                                                                                                                         

 

رونوشت برابر اصل است.