سیصد و چهارمین  جلسه شورای اسلامی شهرمیبد به صورت فوق العاده راس ساعت 16 سه شنبه مورخ 1399/3/13 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید باحضور اکثریت اعضاء شورا در سالن همایش شورا تشکیل گردید.

ابتدا گزارشی از نحوه عملکرد پروژه های عمرانی شهرداری مانند بهسازی پیاده روها، میادین، و معابر و آسفالت خیابانها توسط هریک از اعضاء که مسئولیت نظارت بر مناطق هفتگانه میبد دارند ارائه گردید.

در ادامه در خصوص محتوای مطالب درخواستیو پیگیری موضوعات مطرح شده در جلسه ای با حضور اعضاء شورا و رئیس بنیادمسکن و نماینده مردم تفت و میبددر مجلس شورای اسلامی پیشنهاداتی ارائه گردیدو مقرر شد که آقای دکتر زارعی نامه ای به همین محتوا تدوین و جهت پیگیری خوب نمایندهدر مراحل بعدی به ایشان ابلاغ و ارسال نماید.وبعد از آن به درخواستهای چند شهروند در خصوص عوارض پارکینگ و عوارض ساختمانی توسط کارشناسان و اعضای شورا پاسخ داده شد.

در مورد ایجاد رونق هرچه بیشتر در تولیدات با توجه به نامگذاری جهش تولیدصحبت و پیشنهاد گردید که در جلسات با مسئولین استانی چنین مطرح گرددکه برای رونق بیشتر هر چه تولید سعی شود که موانع از سر راه تولیدکنندگان برداشته شود واز آنجاکه بیشترین رونقوصادرات وتولیدات استان یزد کاشی و سرامیک می باشد. بهتر آن است که در این خصوص همکاری های لازم را اعمال کنند.

جلسه راس ساعت 19با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح 2- انسیه فلاح 3- مجید زارعی 4- علیرضا آزادمنش5صفرعلی دهقانی  6- علیرضا آقایی

                                                                                                                         

 

رونوشت برابر اصل است.