نام و نام خانوادگی: مجید زارعی محمودآبادی

سمت: نماینده شورای اسلامی شهر میبد در شورای اسلامی شهرستان و عضو کمیسیون بدوی ماده صد شهرداری میبد

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا، نائب‌رئیس کمیسیون عمران

متولد: 1343

سوابق تحصيلی:

کارداني آموزش ابتدايي سال 1361 مركز تربيت معلم بفروئيه ميبد

اخذ مدرك كارشناسي سال 1370 دانشگاه يزد

اخذ مدرك فوق ليسانس سال 1374 دانشگاه شهيد بهشتي تهران

دكتراي تخصصي (p.h.d) جغرافيا و برنامه ريزي شهري سال 1384 دانشگاه علوم و تحقيقات تهران


سوابق اجرايی:

عضو شوراي اسلامي شهر ميبد در دوره‌های دوم و سوم، رئیس شورای اسلامی شهر میبد در دوره سوم، نماینده شوراس اسلامی شهرستان در شورای اسلامی استان یزد(دو دوره)

نماينده استان يزد در شورای عالي استانها (دو دوره)، رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورایعالی استان‌ها (یک دوره)، رئیس کمیسیون حقوقی شورایعالی استان‌ها (یک دوره)، عضو هیئت رئیسه شورایعالی استان‌ها (دوره سوم)، نماینده شورای استان یزد در شورای پژوهشی استانداری، نماینده شورای استان یزد در شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان

مدرس دانشگاه

دبير آموزش و پرورش ميبد

سرگروه درس جغرافيا در آموزش و پرورش ميبد