به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر میبد، دومین نشست مردمی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر میبد، دوشنبه شب بعد از نماز مغرب و عشاء در محل مسجد دوازده امام فیروزآباد برگزار شد.