اعضای کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر میبد:

رئیس کمیسیون:

علیرضا آزادمنش

 

نائب رئیس کمیسیون:

انسیه فلاح

 

سایر اعضا:

علیرضا آقایی میبدی
محمدرضا هدایی
صفرعلی دهقانی شورکی