اعضای کمیسیون عمران، گردشگری و خدمات شهری شورای اسلامی شهر میبد:

رئیس کمیسیون:

حسینعلی فلاح

 

نائب رئیس کمیسیون:

محمدرضا هدایی

 

سایر اعضا:

مجید زارعی محمودآبادی

علیرضا آزادمنش
صفرعلی دهقانی شورکی