اعضای کمیسیون  برنامه و بودجه و امور حقوقی شورای اسلامی شهر میبد:

رئیس کمیسیون:

مجید زارعی محمودآبادی

 

نائب رئیس کمیسیون:

انسیه فلاح

 

سایر اعضا:

حسینعلی فلاح
علیرضا آزادمنش
صفرعلی دهقانی شورکی