سخنگوی شورای اسلامی شهر میبد

حسینعلی فلاح


نام و نام خانوادگي: حسینعلی فلاح

سمت: رئیس شورای اسلامی شهر میبد

عضو كميسيون فرهنگی شورای اسلامی شهر ميبد

Average (0 Votes)
The average rating is 0.0 stars out of 5.