صفحه اصلی - شورای اسلامی شهر میبد

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر میبد از مسکن مهر

اعضای شورای اسلامی شهر میبد با حضور در شهرک مسکن مهر شهرستان، از نزدیک مشکلات این منطقه را بررسی نمودند.

گزارش تصویری از حضور نامزدهای سمت شهردار میبد در شورای شهر

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر میبد، آقایان سیدمصطفی فاطمی فیروزآبادی، محمود اسدزاده فیروزآبادی و یحیی علیزاده شورکی در هفته اول شهریورماه با حضور در جلسات شورا به ارائه برنامه خود جهت تصدی سمت شهردار میبد پرداختند.

گزارش تصویری از بازدید اعضای جدید شورای اسلامی شهر میبد از شهرداری

اعضای پنجمین دوره شورای اسلامی شهر میبد ضمن نشستی با کارکنان شهرداری، از واحدهای مختلف آن بازدید نمودند.

پارک بانوان میبد در نوبت صبح دائر می‌شود

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر میبد، با پیشنهاد کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورا پارک بانوان میبد در نوبت صبح نیز باز خواهد بود.

اعضای کمیسیون‌های شورای اسلامی شهر میبد انتخاب و معرفی شدند

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر میبد، در سومین جلسه این شورا مورخ چهارم شهریورماه، اعضای کمیسیون‌های مختلف انتخاب گردیدند.

جلسه بررسی شرکت‌های پیمانکاری خدمات شهری میبد برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر میبد، جلسه بررسی وضعیت شرکت‌های پیمانکاری خدمات شهری و رفت و روب میبد چهارم شهریور در محل شورای شهر برگزار گردید.