صفحه اصلی - شورای اسلامی شهر میبد

نمایندگان جدید شورای شهر میبد در کمیسیون‌های ماده صد شهرداری و ماده پنج انتخاب شدند

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر میبد، مهندس سیدعلی‌محمد جوادیان به عنوان نماینده این شورا در کمیسیون ماده 5 شهر میبد و داوود دهقانی فیروزآبادی به عنوان نماینده شورا در کمیسیون ماده صد شهرداری میبد با اکثریت آرا انتخاب شدند.

مراسم تکریم و معارفه مهندس نقیبی زاده و مهندس بهارستانی برگزار شد

 مراسم تکریم مهندس نقیبی‌زاده و معارفه مهندس بهارستانی به عنوان شهردار جدید میبد در محل فرمانداری میبد برگزار شد. طی این مراسم حکم استاندار یزد توسط مهندس شاکری شمسی مدیرکل...

انتخاب مهندس مجید بهارستانی به عنوان شهردار میبد از سوی شورای شهر

اعضای شورای اسلامی شهر میبد، در جلسه یکشنبه شب، از میان گزینه‌های پیشنهادی با اکثریت آرا مهندس بهارستانی از اعضای این شورا را برای تصدی سمت شهردار میبد برگزیدند.

تداوم جلسات بررسی برنامه‌های کاندیداهای شهردار میبد

اعضای شورای اسلامی شهر به منظور انتخاب شهردار میبد، ضمن برگزاری جلسات متعدد با بررسی سوابق و برنامه‌های افراد معرفی شده، به دنبال انتخاب فردی شایسته و اصلح برای این امر می‌باشند.

ارائه برنامه از سوی نامزدهای پست شهردار میبد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر میبد، طی جلسات اخیر این شورا، نامزدهای تصدی سمت شهردار میبد به ارائه برنامه‌ها و دیدگاه‌های خود پرداختند.

مهندس محمدرضا زارعی سرپرست شهرداری میبد شد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر میبد، با اکثریت آرای اعضای این شورا، مهندس محمدرضا زارعی به عنوان سرپرست شهرداری میبد انتخاب شد. داوو دهقانی سخنگوی شورای اسلامی شهر میبد...