صفحه اصلی - شورای اسلامی شهر میبد

کارگروه عمران، معماری و شهرسازی شهر میبد تشکیل خواهد شد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر میبد، کارگروه عمران، معماری و شهرسازی شهر میبد به منظور تسهیل وتسریع در خدمت رسانی به شهروندان تشکیل خواهد شد.

انتخاب حسابرس شهرداری و سازمان حمل و نقل همگانی شهر میبد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر میبد، در چهل و هفتمین جلسه این شورا، با نظر اکثریت اعضا، مؤسسه آزمون سامانه به عنوان حسابرس شهرداری و سازمان حمل و نقل همگانی شهر میبد انتخاب شد.

پیام اعضای شورای اسلامی شهر میبد به مناسبت حلول ماه مبارک ربیع‌الاول

اعضای شورای اسلامی شهر میبد به مناسبت حلول ماه مبارک ربیع‌الاول در پیامی فرارسیدن این ماه پر خیر و برکت را به مردم شریف میبد تبریک گفتند.

موافقت با پرداخت هزینه شن‌ریزی مسیر منتهی به پارک غدیر

همچنین با موضوع پرداخت هزینه شن‌ریزی خیابان منتهی به پارک غدیر تا سقف مبلغ دویست میلیون ریال از محل ساماندهی معابر موافقت به عمل آمد.

عملکرد درآمدی و هزینه‌ای شهرداری میبد در شش ماهه اول سال 93 به تصویب رسید

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر میبد، چهار جلد عملکرد درآمد وهزینه مقایسه ای شش ماهه اول سال 93 شهرداری میبد در چهل وپنجمین جلسه این شورا قرائت و پس از بررسی به تصویب رسید.

معرفی اعضای کمیسیون‌های شورای اسلامی شهر میبد

در چهل و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد، بر اساس رأی‌گیری انجام شده، اعضای کمیسیونهای این شورا انتخاب و معرفی شدند.