مشروح صورتجلسات شورا (دوره پنجم) در سال 1398

متن صورتجلسه دویست و چهارم شورای اسلامی شهر میبد (دوره پنجم)

دویست و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد یکشنبه 22اردیبهشت1398 رأس ساعت 16:30 با تلاوتی چند از آیات کلام‌الله مجید و با حضور رابط شورا و شهرداری جناب آقای امید اعتمادی و اکثریت اعضای شورا تشکیل گردید.

مصوبات:

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2176 /2798 /ص مورخ 21اردیبهشت1398 در خصوص درخواست انتقال سند مینی‌بوس آقای ناصر سیدمحمدخانی به عنوان طرف قرارداد واگذاری مینی‌بوس بخش خصوصی خطوط حمل و نقل همگانی شهر میبد و حومه مطرح و ضمن تصویب مقرر شد طبق قرارداد فی‌مابین اقدام و ضوابط مالی و معاملاتی شهرداری رعایت گردد.

2-باتوجه به تصویب درخواست مجوز 1433 /2798 /ص مورخ 8اردیبهشت1398 که در تاریخ 12اردیبهشت1398 (جلسه 201) مصوب گردیده است و کلیه نرخ‌های تاکسی و ... به تصویب رسیده است بند 2 مصوبه مورخ 12اردیبهشت1398کأن‌لم‌یکن تلقی و ابطال می‌گردد.

جلسه رأس ساعت 19 با ذکر صلوات پایان یافت.

1-علیرضا آزادمنش2-مجید زارعی 3-محمدرضا هدایی 4-حسینعلی فلاح 5-علیرضا آقایی 6-انسیه فلاح

میانگین (0 رأی)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


مشروح صورتجلسات شورا (دوره پنجم) در سال 1398

متن صورتجلسه دویست و سوم شورای اسلامی شهر میبد (دوره پنجم)

دویست و سومین جلسه‌ی شورای اسلامی شهر میبد پنجشنبه 19اردیبهشت1398 رأس ساعت 6:30 با تلاوتی چند از آیات کلام‌الله مجید و با حضور کلیه‌ی اعضای شورا تشکیل گردید.

در ابتدا قبل از تصویب مجوزهای بند 1 و 2 این صورتجلسه لازم است که اشاره شودکه بند 5 صوتجلسه‌ی شماره‌ی 202 مورخ 15اردیبهشت1398 در خصوص مناقصه‌ی عمومی تأمین نیروی انسانی ابطال و طبق قواعد و ضوابط به صورت مجزا و دو عنوان 1-تأمین نیروی انسانی آتش‌نشانی شهرک صنعتی 2-تأمین نیروی انسانی مصوب گردید.

مصوبات:

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2038 /2798 /ص مورخ 18اردیبهشت1398 در خصوص مناقصه‌ی عمومی تأمین نیروی انسانی شهرک صنعتی با برآورد اولیه‌ی 8میلیارد و 223میلیون و 681هزار و 781 ریال در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه‌ی مربوطه از محل سایر خدمات قراردادی (ردیف 551202050012) تأمین خواهد شد. ضمناً مجوز شماره‌ی 1834 /2798 /مورخ 14اردیبهشت1398 کأن‌لم یکن تلقی می‌گردد.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2039 /2798 /ص مورخ 18اردیبهشت1398 در خصوص مناقصه‌ی عمومی تأمین نیروی انسانی شهرداری با برآورد اولیه‌ی 18میلیارد و 17میلیون و 85هزار و 421 ریال در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه‌ی مربوطه از محل سایر خدمات قراردادی (ردیف 551202050015) تأمین خواهد شد. ضمناً مجوز شماره‌ی 1834 /2798 /مورخ 14اردیبهشت1398 کأن‌لم یکن تلقی می‌گردد.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره‌ی 1943 /2798 /ص مورخ 16اردیبهشت1398 در خصوص مساعدت جهت توسعه‌ی ورزش و شادابی نسل جوان به مبلغ 15میلیون ریال در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه‌ی مربوطه از محل فعالیت فرهنگی، ورزشی شهروندان (ردیف 551202050017) تأمین می‌گردد.

4-درخواست مجوز شهرداری به شماره‌ی 18263 /2797 /ص مورخ 27اسفند1398 با موضوع پرداخت خسارت به آقای حسنعلی زارع بابت پلاک در مسیر به شماره‌ی 994 /951 /8647 بخش 21 یزد و با توجه به توافقنامه‌ی شماره‌ی 17913 /2797 /ص مورخ 22اسفند1397، که 8 متر و 25دسی مترمربع از پلاک فوق در مسیر بلوار امام خمینی(ره) قرار گرفته و 115 متر و 75دسی مترمربع باقیمانده‌ی پلاک می‌باشد، مقرر گردید بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری میبد و کلیه‌ی خسارات وارده به ارزش کل 305.میلیون و 250هزار ریال می‌باشد. شهرداری میبد معادل مبلغ مذکور خدمات شناور طبق توافقنامه ارائه نماید. ضمناً هزینه‌ی مربوطه از محل تملک املاک واقع در مسیر (ردیف 552310020001) پرداخت خواهد شد.

5-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2083 /2798 /ص مورخ 19اردیبهشت1398 با موضوع مساعدت به آقای میبدی به مبلغ 20میلیون ریال در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه‌ی مربوطه از محل کمک‌ها و اعانات به مستمندان (ردیف 551204170003) تأمین خواهد شد و بند 2 جلسه‌ی 193 مورخ 8اردیبهشت1398 که اشتباهاً تایپ شده بود اصلاح و آن بند کأن‌لم یکن تلقی می‌گردد.

جلسه رأس ساعت 9:30 پایان یافت.

1-علیرضا آزادمنش2-مجید زارعی 3-محمدرضا هدایی 4-حسینعلی فلاح 5-علیرضا آقایی 6-انسیه فلاح 7-صفرعلی دهقانی

میانگین (0 رأی)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


مشروح صورتجلسات شورا (دوره پنجم) در سال 1398

متن صورتجلسه دویست و دوم شورای اسلامی شهر میبد (دوره پنجم)

دویست و دومین جلسه‌ی شورای اسلامی شهرمیبد یکشنبه 15اردیبهشت1398 رأس ساعت  16 با تلاوتی چند از آیات کلام‌الله مجید و با حضور شهردار محترم و کلیه‌ی اعضا تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه آقای مهندس کریم‌زاده کارشناس شهرداری در خصوص مناقصه عمومی آسفالت معابر محلات در 7 منطقه میبد با ارائه‌ی تصاویر به توضیحاتی پرداخت. هر یک از اعضای شورا نظرات و پیشنهادات خود را بیان نمودند.

مصوبات:

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 1865 /2798 /ص مورخ 15اردیبهشت1398 در خصوص مناقصه عمومی آسفالت معابر محلات عشرت‌آباد، شمال ده‌آباد، بلوار شرقی پارک بهاران و ده‌شیخی تا سقف مبلغ 15میلیارد ریال در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه‌ی مربوطه از محل طرح زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر (ردیف 55233001) در صورت وجود اعتبار با اولویت اجرای پروژه‌ها تأمین خواهد شد.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 1866 /2798 /ص مورخ 15اردیبهشت1398 در خصوص مناقصه‌ی عمومی آسفالت معابر محلات بارجین، فیروزآباد، خانقاه و بشنیغان تا سقف مبلغ 16میلیارد ریال در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه‌ی مربوطه از محل طرح زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر (ردیف 55233001) در صورت وجود اعتبار با اولویت اجرای پروژه‌ها تأمین خواهد شد.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 1864 /2798 /ص مورخ 15اردیبهشت1398 در خصوص مناقصه‌ی عمومی آسفالت معابر محلات محمودآباد، شاه‌جهان‌آباد، جنوب ده‌آباد و مهرجرد تا سقف مبلغ 16میلیارد ریال در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه‌ی مربوطه از محل طرح زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر (ردیف 55233001) در صورت وجود اعتبار با اولویت اجرای پروژه‌ها تأمین خواهد شد.

4-نامه‌ی شهرداری به شماره 1582 /2798 /ص مورخ 10اردیبهشت1398 در خصوص مجوز ارائه خدمات به پلاک‌های در مسیر خیابان بدون استفاده از ردیف املاک در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد که کلیه‌ی خدمات توسط کارشناسان رسمی به شهرداری داده شود و شهرداری نیز کلیه‌ی مراحل طبق روال قانونی و با مجوز شورای اسلامی شهر انجام ‌دهد و تأیید پرداخت نیز توسط مسئولین واحدهای املاک، حسابداری و درآمد صورت می‌پذیرد و سقف مبلغ پیشنهادی شهرداری جهت ادامه خدمات در سال جاری مبلغ 50میلیارد ریال می‌باشد.

5-درخواست مجوز شهرداری به شماره 1834 /2798 /ص مورخ 14اردیبهشت1398 با موضوع برگزاری مناقصه عمومی تأمین نیروی انسانی شهرداری و تأمین نیروی انسانی آتش‌نشانی شهرک صنعتی با برآورد اولیه‌ی 26میلیارد و 250میلیون ریال در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. هزینه‌ی مربوطه از محل سایر خدمات قراردادی (ردیف 551202050012) تأمین خواهد شد.

6-درخواست مجوز شهرداری به شماره 1805 /2798 /ص مورخ 14اردیبهشت1398 با موضوع درخواست تقسیط آقای حسین زارع مالک زمین به شماره پلاک ثبتی 7355 بخش 21 یزد برای پرداخت عوارض تفکیک زمین به مبلغ 2میلیارد و 700میلیون ریال طی 36 قسط در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

7-نامه‌ی فرمانداری به شماره 1198 مورخ 12اردیبهشت1398 در جلسه مطرح و مقرر گردید که به شهرداری اعلام تا طبق ضوابط مربوطه به مأموریت اقدم نماید.

جلسه رأس ساعت 19 پایان یافت.

1-علیرضا آزادمنش 2-مجید زارعی 3-محمدرضا هدایی 4-حسینعلی فلاح 5-علیرضا آقایی 6-انسیه فلاح 7-صفرعلی دهقانی

میانگین (0 رأی)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


مشروح صورتجلسات شورا (دوره پنجم) در سال 1398

متن صورتجلسه دویست و یکم شورای اسلامی شهر میبد (دوره پنجم)

ضمن تبریک به مناسبت گرامیداشت روز معلم، دویست و یکمین جلسه‌ی شورای اسلامی شهر میبد پنجشنبه 12اردیبهشت1398 رأس ساعت  8 صبح با تلاوتی چند از آیات کلام‌الله مجید و با حضور اکثریت اعضا تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه هر یک از اعضا در زمان 5 دقیقه به ارائه گزارشات و موضوعات مدنظر خود پرداختند و در ادامه مجوزهای شامل موارد ذیل مصوب گردید.

مصوبات:

1-در ابتدای جلسه تفریغ بودجه سال 1397 شورای اسلامی شهر میبد در جلسه مطرح و پس از بررسی به تصویب رسید.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره‌ی 16689/2797/ص مورخ 5/12/1397 در خصوص افزایش نرخ کرایه‌ی شرکت‌های مینی‌بوسرانی شهرستان میبد بر مبنای تقاضای افزایش 20% نرخ کرایه مینی‌بوس‌های درونشهری (سرویس کارخانجات) در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره‌ی 18250/2797/ص مورخ 27/12/1397 درخصوص پرداخت خسارت به آقای محمدحسن زارع بابت پلاک ثبتی به شماره‌ی 995 /951 /8647  بخش 21 یزد و با توجه به توافقنامه‌ی شماره‌ی 17914 /2797 /ص مورخ 22اسفند1397 که 8 متر و 25سانتیمترمربع از پلاک فوق در مسیر بلوار امام خمینی(ره) قرار گرفته و 117متر و 75سانتیمترمربع باقیمانده‌ی پلاک می‌باشد مقرر گردید بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری میبد و کلیه‌ی خسارت وارده به ارزش کل 305میلیون و 250هزار ریال، شهرداری میبد معادل مبلغ مذکور خدمات شناور طبق توافقنامه ارائه نماید. ضمناً هزینه‌ی مربوطه از محل تملک املاک واقع در مسیر (ردیف552310020001) پرداخت خواهد شد.

4-درخواست مجوز شهرداری به شماره‌ی 1433 /2798 /ص مورخ 8اردیبهشت1398 درخصوص نرخ کرایه‌ سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری میبد مربوط به تاکسی شهری، مؤسسات تاکسی تلفنی و بی‌سیم، خطوط واحد، مؤسسات و شرکت‌های مینی‌بوسرانی درون‌شهری و یارانه‌ی خطوط واحد در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه رأس ساعت 10 پایان یافت.

1-علیرضا آزادمنش2-مجید زارعی 3-محمدرضا هدایی 4-حسینعلی فلاح 5–علیرضا آقایی 6-انسیه فلاح 7-صفرعلی دهقانی

میانگین (0 رأی)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


مشروح صورتجلسات شورا (دوره پنجم) در سال 1398

متن صورتجلسه دویستم شورای اسلامی شهر میبد (دوره پنجم)

ضمن تبریک به مناسبت گرامیداشت روز کارگر، دویستمین جلسه‌ی شورای اسلامی شهر میبد یکشنبه 8اردیبهشت1398 رأس ساعت 16 با تلاوتی چند از آیات کلام‌الله مجید و با حضور کلیه‌ی اعضای شورا و شهردار محترم تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه از کلیه‌ی کارگران بازنشسته‌ی شرکت وحدت گستر با اهدای لوح تقدیر و هدایایی تقدیر و تشکر به عمل آمد. در ادامه‌ی جلسه جناب آقای نقوی در خصوص اجرای بند 20 ماده 55 شهرداری‌ها توضیحاتی ارائه داد.

مصوبات:

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره‌ی 1476 /2798 /ص مورخ 8اردیبهشت1398 در خصوص اجرای ماده 110 شهرداری در جلسه مطرح و مصوب گردید که شهرداری با توجه به ضوابط و مقررات شهرداری‌ها نسبت به تعیین تکلیف زمین‌ها و بناهای مخروبه منافی با پاکی و پاکیزگی، زیبایی شهر و یا موازین شهرسازی اقدام نماید.

2- درخواست مجوز شهرداری به شماره‌ی 1426 /2798 /ص مورخ 8اردیبهشت1398 در خصوص پرداخت خسارت به آقای حبیب بشارتی بابت پلاک ثبتی به شماره‌ی 85 فرعی از پلاک اصلی بخش 24 یزد که در مسیر خیابان انقلاب شهیدیه قرار گرفته و 110 متر و 60سانتیمترمربع باقیمانده دارد در جلسه مطرح و مصوب گردید مبلغ 57میلیون و 500هزار ریال خدمات بر روی مانده‌ی پلاک طبق توافقنامه ارائه نماید. ضمناً هزینه‌ی مربوطه از محل تملک املاک واقع در مسیر (ردیف552310020001) پرداخت خواهد شد.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره‌ی 1475 /2798 /ص مورخ 8اردیبهشت1398 با موضوع اجرای بند 20 ماده 55 شهرداری‌ها در جلسه مطرح و مصوب گردید که آقایان مجید زارعی و محمدرضا هدایی و خانم انسیه فلاح از اعضای شورا به عنوان نمایندگانی در این کمیسیون معرفی و انتخاب گردند.

جلسه رأس ساعت 19 پایان یافت.

1-علیرضا آزادمنش2-مجید زارعی 3-محمدرضا هدایی 4-حسینعلی فلاح 5-علیرضا آقایی 6-انسیه فلاح 7-صفرعلی دهقانی

میانگین (0 رأی)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


مشروح صورتجلسات شورا (دوره پنجم) در سال 1398

متن صورتجلسه یکصد و نود و نهم شورای اسلامی شهر میبد (دوره پنجم)

یکصد و نود و نهمین جلسه‌ی شورای اسلامی شهر میبد پنجشنبه 5اردیبهشت1398 رأس ساعت 6:30 با حضورکلیه‌ی اعضای شورا، تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه با ذکر و قرائت آیاتی از کلام‌الله مجید، ابتدا صحبت‌هایی که مقرر گردید در برنامه‌ی نماز جمعه و گزارشات فرهنگی اقتصادی و عمرانی ارائه گردد، توسط هر یک از اعضا پیشنهاد شود.

 مصوبات:

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره‌ی 1268 /2798 /ص مورخ 4اردیبهشت1398 در خصوص خرید قیر امولسیون از طریق شرکت پالایش نفت جیران اردکان طبق قیمت روز بورس و تا سقف مبلغ 2میلیارد ریال جهت پخش آسفالت سطح شهر از طریق ترک تشریفات مناقصه در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه‌ی مربوطه از محل روکش آسفالت خیابان‌ها (ردیف552330010009) پرداخت خواهد شد.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره‌ی 1262 /2798 /ص مورخ 4اردیبهشت1398 در خصوص خرید قیر70*60 از طریق شرکت پالایش نفت جیران اردکان طبق قیمت روز بورس و تا سقف مبلغ 2میلیارد ریال جهت پخش آسفالت سطح شهر از طریق ترک تشریفات مناقصه در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه‌ی مربوطه از محل روکش آسفالت خیابان‌ها (ردیف552330010009) پرداخت خواهد شد.

3-نامه‌ی منطقه انتظامی شهرستان میبد به شماره‌ی 98-23/3955 مورخ 25فروردین1398 از دایره وظیفه عمومی در خصوص معرفی نماینده جهت تشکیل جلسه‌ی دادگاه اداری و رسیدگی به ادعای کفالت مشمولین در جلسه مطرح و جناب آقای صفرعلی دهقانی به عنوان نماینده‌ی شورا انتخاب و معرفی گردید.

جلسه رأس ساعت 9:30 پایان یافت.

1-علیرضا آزادمنش2-مجید زارعی 3-محمدرضا هدایی 4-حسینعلی فلاح 5- علیرضا آقایی 6-انسیه فلاح 7-صفرعلی دهقانی

میانگین (0 رأی)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


مشروح صورتجلسات شورا (دوره پنجم) در سال 1398

متن صورتجلسه یکصد و نود و هشتم شورای اسلامی شهر میبد (دوره پنجم)

یکصد و نود و هشتمین جلسه‌ی شورای اسلامی شهر میبد سه‌شنبه 3اردیبهشت1398 رأس ساعت 16:30 با حضور اکثریت اعضای شورا، کارشناسان شهرداری و شهردار محترم و جناب آقای اعتمادی رابط شهرداری و شورا تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه جناب آقای نقوی شهردار محترم به ارائه گزارشاتی در خصوص طرح‌های عمرانی و منطقه‌بندی آن پرداخت و کارشناسان طرح‌های عمرانی در این خصوص تو ضیحاتی ارائه نمودند.

مصوبات:

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره‌ی 1232 /2798 /ص مورخ 3اردیبهشت1398 درخصوص آجر جهت حصارکشی بخشی از محوطه‌ی مجتمع مسکن مهر در جلسه مطرح و مصوب گردید که مبلغ 60میلیون ریال تأمین گردد. ضمناً هزینه‌ی مربوطه از محل زیباسازی شهر و میادین و حصارکشی (ردیف552330100003) تأمین خواهد شد.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره‌ی 1229 /2798 /ص مورخ 3اردیبهشت1398 در خصوص خرید میلگرد ساختمان جدید شهرداری از طریق ترک تشریفات مناقصه تا سقف مبلغ 8میلیارد ریال از یکی از فروشندگان میبد که کمترین قیمت را اعلام نماید در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید که هزینه‌ی مربوطه از محل احداث ساختمان شهرداری (ردیف552370010002) تأمین شود.

3-نامه‌ی شهرداری به شماره‌ی 866 /2798 /ص مورخ 27فروردین1398 در خصوص انتخاب نماینده در کمیسیون تحویل شهرداری میبد در جلسه مطرح و جناب آقای سیدحسین موسوی‌نژاد به عنوان نماینده در این کمیسیون انتخاب و معرفی گردید.

4-نامه‌ی شهرداری به شماره‌ی 949 /2798 /ص مورخ 28فروردین1398 در خصوص تفویض اختیار به شهردار برای ایجاد رضایتمندی و رفاه حال کارکنان به مناسبت‌های مختلف از قبیل اعیاد شعبانیه، ماه مبارک رمضان، روز جهانی کار و کارگر،کارکنان فعال در ستاد نوروزی و ... در جلسه مطرح و مصوب گردید که از محل هزینه‌ی رفاهی کارکنان (ردیف 551102050016) به مبلغ 2میلیارد و 500میلیون ریال برای مدت 4 ماه از تاریخ 1فروردین1398 تا 31/4/1398 در اختیار شهردار قرار بگیرد تا جهت رفاهیات کارکنان اعمال گردد.

جلسه رأس ساعت 19:30 پایان یافت.

1-علیرضا آزادمنش2-مجید زارعی 3-محمدرضا هدایی 4-حسینعلی فلاح 5-علیرضا آقایی 6-انسیه فلاح

میانگین (0 رأی)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


مشروح صورتجلسات شورا (دوره پنجم) در سال 1398

متن صورتجلسه یکصد و نود و هفتم شورای اسلامی شهر میبد (دوره پنجم)

یکصد و نود و هفتمین جلسه‌ی شورای اسلامی شهر میبد پنجشنبه 29فروردین1398 رأس ساعت 6:30 با حضور اکثریت اعضای شورا تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه هر یک از اعضای شورا به ارائه گزارشاتی در خصوص دستور جلسات کمیسیون‌های تشکیل شده در طول هفته پرداختند و بعد جناب آقای اعتمادی به ارائه‌ی فعالیت‌های انجام شده در خصوص اولویت‌یندی طرح‌های عمرانی و فرهنگی و پروژه‌هایی که می‌بایست در اولویت برنامه‌های اجرایی قرار گیرد پرداخت.

1-در خصوص تیم ورزشی نوجوانان محله‌ی محمودآباد مصوب شد به مبلغ یک میلیون و 500هزار تومان از بودجه فرهنگی شورا مساعدت گردد.

2- موضوع اهدای مبلغ 50میلیون ریال به کل اعضای کمیسیون ماده 5 تحت عنوان پاداش سال 1397 از بودجه‌ی شورا و پرداخت آن از هزینه‌های شورا در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره‌ی 754 /2798 /ص مورخ 25فروردین1398 در خصوص مشارکت در برگزاری کارگاه آموزشی سفال و سرامیک (ورکشاپ طراحی سفال و سرامیک) به مبلغ29میلیون ریال در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. هزینه‌ی آن از محل هزینه‌ی آموزشی شهروندان (ردیف551202050007) تأمین خواهد شد.

4- نامه‌ی شماره‌ی 708 /2798 /ص مورخ 24فروردین1398 در خصوص معرفی آقای امید اعتمادی با بیش از 16 سال سابقه کار در شهرداری‌های نائین، انارک و با توجه به نیاز آن مجموعه به خدمات ایشان از تاریخ 1فروردین1398 به مدت 6 ماه به صورت مأمور و پرداخت حقوق و مزایای متعلقه‌ی ایشان طبق حکم کارگزینی از سوی شهرداری مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

5-درخواست مجوز شهرداری به شماره‌ی 682 /2798 /ص مورخ 24فروردین1398 در خصوص افزایش حق‌الزحمه‌ی امام جماعت مسجد قاسم بن الحسن، بنا به درخواست هیات امنای مسجد ماهیانه به مبلغ 2میلیون و 500هزار ریال در جلسه مطرح ومصوب گردید و هزینه‌ی آن از محل کمک به مؤسسات عام‌المنفعه (ردیف551204170005) در وجه امام جماعت مسجد فوق پرداخت می‌گردد.

6-درخواست مجوز شهرداری به شماره‌ی 689 /2798 /ص مورخ 24فروردین1398 با موضوع مساعدت به خانم طیبه زارع ده‌آبادی در مورد جریمه کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها در جلسه مطرح و مصوب گردید که مبلغ 6میلیون ریال از محل کمک‌ها و اعانات به مستمندان (ردیف551204170003) تأمین گردد.

7-نامه‌ی شهرداری به شماره‌ی 955 /2798 /ص مورخ 28فروردین1398 در خصوص تفریغ بودجه‌ی سال 1397 شهرداری در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

جلسه رأس ساعت 9:30 پایان یافت.

1-علیرضا آزادمنش2-مجید زارعی 3-محمدرضا هدایی 4-حسینعلی فلاح 5-صفرعلی دهقانی 6-انسیه فلاح

میانگین (0 رأی)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


مشروح صورتجلسات شورا (دوره پنجم) در سال 1398

متن صورتجلسه یکصد و نود و ششم شورای اسلامی شهر میبد (دوره پنجم)

یکصد و نود و ششمین جلسه‌ی شورای اسلامی شهر میبد پنجشنبه 22فروردین1398 رأس ساعت 6:30 با حضور اکثریت اعضای شورا و شهردار محترم و رابط شهردار وشورا در ساختمان شورا تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه آقای دکتر زارعی گزارشی در خصوص بازدید از کارخانه‌ی آسفالت شهرداری ارائه داد و نقاط ضعف و مثبت کارخانه و ظرفیت‌های موجود آن را بیان نمود و مقرر گردید جهت تأمین آسفالت کلیه‌ی معابر شهر میبد جلسه‌ای با حضور کلیه‌ی اعضای شورا و شهردار محترم برگزار شود.

مصوبات:

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره‌ی 428 /2798 /ص مورخ 20فروردین1398 در خصوص تجلیل از جانبازان شاغل و بازنشسته شهرداری میبد مطابق لیست پیوست با اهدای لوح تقدیر و بن‌کارت نقدی مطرح و مصوب گردید که با پرداخت به هر نفر 5میلیون ریال جمعاً به مبلغ 60میلیون ریال تجلیل گردد. هزینه‌ی فوق از محل هزینه‌ی رفاهی کارکنان (ردیف551102050016) تامین می‌گردد.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره‌ی 578 /2798 /ص مورخ 22فروردین1398 در خصوص مساعدت به یادواره‌ی شهدای مهرجرد به مبلغ 20میلیون ریال در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه‌ی مربوطه از محل فعالیت فرهنگی، ورزشی شهروندان (ردیف551202050017) تامین می‌گردد.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره‌ی 450 /2798 /ص مورخ 20فروردین1398 با موضوع محاسبه عوارض تفکیک پلاک 985 بخش 22 یزد به مالکیت خانم بی بی صولت صدرالدینی بر اساس توافقنامه در جلسه مطرح و مقرر گردید با عنایت به اینکه در سال 1396 کل بدهی پرداخت نموده است لذا پاسخ استعلام بدون محاسبه مابه‌التفاوت داده شود.

4-درخواست مجوز شهرداری به شماره‌ی 458 /2798 /ص مورخ 20فروردین1398 با موضوع مساعدت به آقای محمدتقی فلاح به مبلغ 20میلیون ریال در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. هزینه‌ی مربوطه از محل کمک‌ها و اعانات به مستمندان (ردیف551204170003) تأمین خواهد شد.

جلسه رأس ساعت 9:30 پایان یافت.

1-علیرضا آزادمنش2-مجید زارعی 3-محمدرضا هدایی 4-حسینعلی فلاح 5-صفرعلی دهقانی 6-انسیه فلاح

میانگین (0 رأی)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


مشروح صورتجلسات شورا (دوره پنجم) در سال 1398

متن صورتجلسه یکصد و نود و پنجم شورای اسلامی شهر میبد (دوره پنجم)

یکصد و نود و پنجمین جلسه‌ی شورای اسلامی شهر میبد یکشنبه 18فروردین1398 رأس ساعت 16:30 با حضور اکثریت اعضای شورا، شهردار محترم و رابط شهردار، در ساختمان شورا تشکیل گردید. در ابتدای جلسه هر یک از اعضا به ارائه گزارشاتی از فعالیت‌های اجرایی در حوزه مدیریت شهری و پروژه‌های عمرانی پرداختند و شهردار نیز گزارشاتی ارائه نمود.

مصوبات:

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره‌ی 302 /2798 /ص مورخ 18فروردین1398 در خصوص پرداخت خسارت بابت پلاک ثبتی موقوفات باغ دولت‌آباد یزد به پلاک ثبتی موقوفه به شماره‌ی 8316  بخش 23 یزد در جلسه مطرح و به تصویب رسید. پلاک مذکور در مسیر تقاطع خیابان رشیدالدین و شهید بهشتی قرار گرفته که پلاک مذکور به متراژ 1200 مترمربع بوده است که بابت مبلغ کل خسارت 542میلیون و 371هزار و 300 ریال می‌باشد و پس از پرداخت خسارت فوق، متولی قرارداد اجاره‌بندی سالیانه جهت ملک مذکور می‌باشد و هزینه‌ی مربوطه از محل تملک املاک واقع در مسیر (ردیف552310020001) پرداخت خواهد شد.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره‌ی 309 /2798 /ص مورخ 18فروردین1398 با موضوع پرداخت خسارت به آقای علیرضا آقارضی‌پور ده‌آبادی بابت پلاک در مسیر بلوار شهید مطهری به شماره‌ی 3فرعی از9362 بخش 21 یزد، و با توجه به توافقنامه‌ی شماره‌ی 93 /2798 /ص مورخ 6فروردین1398، که 14 متر و 20سانتیمترمربع از پلاک فوق در مسیر قرار گرفته و 78 متر و 80سانتیمترمربع باقیمانده‌ی پلاک می‌باشد، همچنین بدون دریافت خسارت سند را اصلاح نموده، با توجه به مصوبه‌ی شورای اسلامی شهر میبد به شماره نامه‌ی 12145 /2796 /ص مورخ 29بهمن1396، مقرر گردید بابت متراژ در مسیر قرار گرفته وکلیه‌ی خسارات وارده به ارزش کل 213میلیون ریال، معادل مبلغ مذکور خدمات به صورت عوارض مشرفیت بر روی مانده‌ی پلاک طبق توافقنامه ارائه نماید. ضمناً هزینه‌ی مربوطه از تملک املاک واقع در مسیر (ردیف552310020001) پرداخت می‌گردد.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره‌ی 303 /2798 /ص مورخ 18فروردین1398 با موضوع پرداخت هزینه‌ی تجدیدنظر خواهی دادنامه‌ی شماره‌ی 97099754021480 موضوع پرونده‌ی کلاسه مربوط به سال گذشته به شماره‌ بایگانی 9607779 بابت مطالبه‌ی وجه با اصل خواسته موضوع مطالبه‌ی بهای روز زمین پلاک ثبتی به شماره‌ی2470 بخش 23 یزد به انضمام مبلغ خسارت دادرسی به مبلغ حدوداً بیست میلیارد ریال محکوم گردیده است لذا جهت اعتراض به رأی صادره، این شهرداری بایستی مبلغ 803میلیون و 272هزار و 500 ریال پرداخت نماید. ضمناً هزینه‌ی مربوطه از محل مازاد درآمد بر هزینه‌ی سنواتی (ردیف33102) تأمین خواهد شد.

جلسه رأس سات 30 :20 با ذکر صلوات به پایان رسید.

1-علیرضاآقائی میبدی2-مجید زارعی 3-محمدرضا هدایی 4-حسینعلی فلاح 5-صفرعلی دهقانی 6-انسیه فلاح

میانگین (0 رأی)
The average rating is 0.0 stars out of 5.

نمایش 1 - 10 از 718 نتیجه
تعداد در هر صفحه 10
از 72