دویست و دوازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد پنجشنبه 23خرداد1398 رأس ساعت 6 با تلاوتی چند از آیات کلام‌الله مجید و با حضور اکثریت اعضای شورا تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه توسط ریاست محترم شورا در خصوص وضعیت رفت و روب و همچنین  گزارش جلسه کمیسیون عمران توضیحاتی ارائه گردید.

در ادامه جناب آقای نقوی شهردار محترم در خصوص اجرای طرح فاضلاب شهری و وضعیت شرکت تعاونی مسکن شهرداری و عوارض که حق و حقوق شهرداری است و باید پرداخت کنند توضیحاتی ارائه داد.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 3533 /2798 /ص مورخ 20خرداد1398 با موضوع تفریغ بودجه سال 1397 سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری شهرداری میبد در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

 2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 3440 /2798 /ص مورخ 19خرداد1398 در خصوص مساعدت به آقای برزگری در جلسه مطرح و با توجه به نامه شماره 4440 مورخ 12خرداد1398، پرداخت مبلغ 5میلیون ریال به تصویب رسید. ضمناً هزینه مربوطه از محل کمک و اعانات به مستمندان (ردیف551204170003) تأمین خواهد شد.

3- نامه شهرداری به شماره 3510 /2798 /ص مورخ 20خرداد1398 با موضوع تعیین نرخ پارکینگ بر معبر پلاک موقوفه 5فرعی از7702 بخش 21 یزد به آدرس ملک، خیابان امام خمینی(ره) جنب مدرسه زاهدی و درخواست خرید پارکینگ بر معبر مطرح و با توجه به اینکه کارشناس رسمی ارزش ملک طلق را به ازای هر مترمربع 90میلیون ریال و با توجه به موقوفه بودن 30میلیون ریال تعیین نموده است لذا مصوب گردید که بر اساس رویه شهرداری  و خرید پارکینگ بر معبر در زمان روز نرخ‌گذاری شود.

4-درخواست مجوز شهرداری به شماره 3557 /2798 /ص مورخ 21خرداد1398 در خصوص تقسیط عوارض تفکیک پلاک ثبتی 495فرعی از8646 بخش 21 یزد متعلق به سپاه ناحیه میبد به مبلغ 16میلیارد و 564میلیون و 100هزار ریال طی 36 قسط در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

5- درخواست مجوز شهرداری به شماره 3672 /2798 /ص مورخ 23خرداد1398 در خصوص کمک هزینه سفر به مشهد مقدس جهت تقدیر و تشکر از پرسنل شهرداری و نسبت به پرداخت بن سفر جمعاً به مبلغ 2میلیارد ریال در جلسه مطرح و مصوب گردید. ضمناً هزینه مربوطه از محل رفاهیات کارکنان (ردیف551102050016) تأمین گردد.

6-درخواست مجوز شهرداری به شماره 3671 /2798 /ص مورخ 23خرداد1398 در خصوص آسفالت معابر محله شهیدیه توسط اداره کل راه و شهرسازی استان و با مشارکت شرکت گلیم راه کویر یزد در جلسه مطرح و مصوب گردید به مقدار 500 تن قیر سهمیه ستاد بازآفرینی شهری و با عنایت به اعلام نرخ پیشنهادی آن شرکت به شهرداری طی نامه شماره 167 مورخ 22خرداد1398 و ضمایم پیوست تا سقف مبلغ 10میلیارد و 500میلیون ریال از طریق ترک تشریفات مناقصه از ردیف طرح زیرسازی و جدولگذاری و آسفالت معابر با کد (55233001) صورت پذیرد و در صورت وجود ردیف و تأمین اعتبار لازم قابل پرداخت می‌باشد.

7-نامه شهرداری به شماره 3652 /2798 /ص مورخ 22خرداد1398 در خصوص اصلاح توافقنامه شماره 6072 /2795 /ص مورخ 10شهریور1395 فی‌مابین شهرداری و آقای عباس اسدزاده و خانم جانب‌اللهی و تعهدات شهرداری طبق مفاد توافقنامه در جلسه مطرح و با توجه به نامه شهرداری و توضیحات آقای شهردار موافقت گردید بر این امر که به توافقنامه مطرح شده بین شهرداری و مالکین میزان 8.5 مترمربع بالکن و 10.8 مترمربع زیر زمین به صورت انباری اضافه گردد.

8-نامه شهرداری به شماره 3534 /2798 /ص مورخ 20خرداد1398 با موضوع تفریغ بودجه سال 1397 سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری میبد در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

جلسه رأس ساعت 9:30 با ذکر صلوات پایان یافت.

1-علیرضا آزادمنش 2-محمدرضا هدایی 3-حسینعلی فلاح 4-علیرضا آقایی 5-انسیه فلاح 6-صفرعلی دهقانی

دویست و یازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد یکشنبه 19خرداد1398 رأس ساعت 17 با تلاوتی چند از آیات کلام‌الله مجید و با حضور اکثریت اعضای شورا تشکیل گردید.

مصوبات:

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 3444 /2798 /ص مورخ 19خرداد1398 با موضوع مساعدت به آقای غبیشاوی و با توجه به نامه شماره 4510 مورخ 13خرداد1398 شهرداری در جلسه مطرح و مصوب گردید مبلغ 5میلیون ریال مساعدت گردد. ضمناً هزینه مربوطه از محل کمک‌ها واعانات به مستمندان (ردیف551204170003) تأمین خواهد شد.

 2-نامه شهرداری به شماره 1809 /2798 /ص مورخ 14اردیبهشت1398 در خصوص تغییر کاربری و تفکیک پلاک ثبتی 364/34فرعی از9075 بخش 21 یزد به مالکیت آقای ابراهیمی در جلسه قرائت و مصوب گردید جواب تفکیک ملک داده شود و بابت تغییر کاربری به کمیسیون ماده 5 ارسال شود. ضمناً در زمان پاسخ استعلام تفکیک، نظر کمیسیون ماده 7 اخذ گردد.

جلسه رأس ساعت 18:30 با ذکر صلوات پایان یافت.

1-علیرضا آزادمنش 2-مجید زارعی 3-محمدرضا هدایی 4-حسینعلی فلاح 5- علیرضا آقایی 6-انسیه فلاح 7-صفرعلی دهقانی

دویست و دهمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد یکشنبه 12خرداد1398 رأس ساعت 16 با تلاوتی چند از آیات کلام‌الله مجید و با حضوراکثریت اعضای شورا تشکیل گردید.

مصوبات:

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 3202 /2798 /ص مورخ 9خرداد1398 با موضوع اصلاح متراژ سند مالکیت پلاک ثبتی 15فرعی از3607 بخش 23 یزد واقع در خیابان خبرنگار در ضلع شمال و غرب از کوچه 6متری به 4 متر اصلاح سند می‌گردد. (اصلاح متراژ سند از 391مترمربع به 417.35مترمربع) و در ضلع شمال (کوچه اختصاصی) حدود 12 مترمربع و در ضلع غرب حدود 14 مترمربع اصلاحیه بابت اضافه متراژ و قیمت کارشناسی از قرار هر مترمربع 4میلیون ریال می‌باشد در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

2-نامه شهرداری به شماره 3242 /2798 /ص مورخ 11خرداد1398 در خصوص محاسبه پارکینگ بالای همکف با ورودی خیابان برابر قیمت کارشناسی جبهه دوم در جلسه مطرح و با درخواست شهرداری موافقت گردید و لازم به ذکراست چنانکه مالکی اقدام به ساخت 40% مابقی نموده باشد شهرداری موظف است کل ساخت وساز آن طبقه را به صورت تجاری محاسبه و از مالک دریافت نماید.

در ادامه جلسه جناب آقای نقوی شهردار محترم گزارشی از خلاصه عملکرد خود را در جلسه در موضوعات مختلف عمرانی، فرهنگی، خدمات شهری ارائه نمود.

جلسه رأس ساعت 18:30 با ذکر صلوات پایان یافت.

1-علیرضا آزادمنش 2-مجید زارعی 3-محمدرضا هدایی 4-حسینعلی فلاح 5- علیرضا آقایی 6-انسیه فلاح 7-صفرعلی دهقانی

دویست و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد پنجشنبه 9خرداد1398 رأس ساعت 6:30  با تلاوتی چند از آیات کلام‌الله مجید و با حضورکلیه اعضای شورا تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه هر یک از اعضا گزارشی مختصر در خصوص فعالیت‌ها و محتوای جلسات هفته گذشته ارائه نمودند.

مصوبات:

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 3101 /2798 /ص مورخ 7خرداد1398 با موضوع پرداخت خسارت به آقای حسینعلی پورچوپانیان بابت پلاک ثبتی 5295 و 5296 بخش 21 یزد و با توجه به توافقنامه  شماره 987 /2798 /ص مورخ 29فروردین1398، که 753.7 مترمربع از پلاک فوق در مسیر خیابان باغ شهر قرار گرفته و متراژ 1124 مترمربع باقیمانده پلاک می‌باشد، مقرر گردید بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری میبد و کلیه خسارت وارده، شهرداری میبد معادل مبلغ 3میلیارد و 994میلیون ریال خدمات بر روی مانده پلاک طبق توافقنامه ارائه نماید، در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 3135 /2798 /ص مورخ 7خرداد1398 با موضوع مساعدت به خانم بیاتی در جلسه مطرح و مصوب گرید که مبلغ 5میلیون ریال مساعدت گردد. ضمناً هزینه مربوطه از محل کمک‌ها و اعانات به مستمندان (ردیف551204170003) تأمین خواهد شد.

جلسه رأس ساعت 9:30 با ذکر صلوات پایان یافت.

1-علیرضا آزادمنش 2-مجید زارعی 3-محمدرضا هدایی 4-حسینعلی فلاح 5- علیرضا آقایی 6-انسیه فلاح 7-صفرعلی دهقانی

دویست و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد یکشنبه 5خرداد1398 رأس ساعت 16 با تلاوتی چند از آیات کلام‌الله مجید و با حضورکلیه اعضای شورا تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه هر یک از اعضا در بازه زمانی مشخص خود به ارائه گزارشی از فعالیت‌های صورت گرفته پرداختند و پیشنهادات و نظرات خود را بیان نمودند.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2977 /2798 /ص مورخ 4خرداد1398 با موضوع پرداخت خسارت به آقای ناصر طالب‌زاده و نجمه علیخانی بابت پلاک ثبتی به شماره 5فرعی از6451 و 4/1فرعی از6451 بخش 21 یزد در جلسه مطرح و با توجه به اینکه نظر کارشناسی مورد اعتراض می‌باشد به تصویب نرسید.

جلسه رأس ساعت 19با ذکر صلوات پایان یافت.

1-علیرضا آزادمنش 2-مجید زارعی 3-محمدرضا هدایی 4-حسینعلی فلاح 5- علیرضا آقایی 6-انسیه فلاح 7-صفرعلی دهقانی

دویست و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد پنجشنبه 2خرداد1398 رأس ساعت 6:30  با تلاوتی چند از آیات کلام‌الله مجید و با حضورکلیه اعضای شورا تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه هر یک از اعضا در بازه زمان مشخص خود به ارائه گزارشی از فعالیت‌ها و برنامه‌های متنوعی که در طی هفته گذشته انجام شده است پرداختند.

  از جمله موضوعاتی که ارائه گردید شامل: 1-تجهیز پارک‌های محلی2-نظارت دقیق نیروهای شهرداری در خصوص پروژ ه‌های عمرانی و ...3-برنامه تفاهم‌نامه بین ارشاد و شهرداری در خصوص احیای ساختمان هنرستان هنرهای تجسمی با محتوای فرهنگی و اجتماعی و ورزشی4-ارائه اهداف کلی راهبردی و عناوین پروژه‌های طرح توسعه فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری میبد.

1-آئین‌نامه جامع نامگذاری و تغییر نام معابر و اماکن عمومی شهر میبد در 9 ماده که توسط کمیسیون فرهنگی به تأیید رسیده بود مطرح و در 17 تبصره در جلسه علنی رسمی شورای شهر مورخ 2خرداد1398 مورد تصویب قرارگرفت و مقرر شد لازم‌الاجرا شود.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2806 /2798 /ص مورخ 31اردیبهشت1398 با موضوع پرداخت خسارت به آقای بمانعلی کارگر بیده مالک پلاک ثبتی در مسیر بلوار شهید اشتری به شماره 7149 بخش 22 یزد و با توجه به توافقنامه شماره 163 /2798 /ص مورخ 10فروردین1398، که 206.25 مترمربع از پلاک فوق در مسیر قرار گرفته و 442.3 مترمربع باقیمانده پلاک می‌باشد، همچنین بدون دریافت خسارت سند را اصلاح نموده، با توجه به مصوبه شورای شهر میبد به شماره نامه 12145 /2796 /ص مورخ 29بهمن1396، مقرر گردید بابت متراژ در مسیر و کلیه خسارات وارده به ارزش کل 1میلیارد و 31میلیون ریال، معدل مبلغ مذکور خدمات بر روی مانده پلاک بصورت عوارض مشرفیت طبق توافقنامه و به صورت پایاپای ارائه گردد. ضمناً هزینه مربوطه از محل تملک املاک واقع در مسیر (ردیف552310020001) پرداخت خواهد شد.

3-برنامه اهداف کلی، راهبردی و عناوین پروژه‌های طرح توسعه فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری میبد که در جلسه کمیسیون فرهنگی مطرح و مورد تأیید قرار گرفته بود در صحن جلسه علنی شورای شهر مطرح گردید و از طرف کلیه اعضا در قالب کلیات با طرح موافقت گردید و مقرر شد که جزئیات طرح در زمان اجرا از طرف شهرداری اقدامات لازم صورت گیرد.

جلسه رأس ساعت 9:30 با ذکر صلوات پایان یافت.

1-علیرضا آزادمنش 2-مجید زارعی 3-محمدرضا هدایی 4-حسینعلی فلاح 5- علیرضا آقایی 6-انسیه فلاح 7-صفرعلی دهقانی

 دویست و ششمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد یکشنبه 29اردیبهشت1398 رأس ساعت 16 با تلاوتی چند از آیات کلام‌الله مجید و با حضور کلیه اعضای شورا تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه آقای هدایی در خصوص دستور جلسه کمیسیون ماده 5 گزارشی ارائه نمود و از اینکه کل شهر فازبندی شود و جهت تصویب کمیسیون ماده 5 اقدام گردد و از اینکه پرونده‌ها به صورت مجزا و جداگانه اقدام می‌شود جلوگیری گردد.

در ادامه آقای دکتر زارعی در خصوص معابری که در اولویت طرح آسفالت قرار دارند توضیحاتی با توجه به بازدیدی که به عمل آمده است ارائه نمود.

آقای آقائی در خصوص مطالب مطرح شده در جلسه شورای اداری توضیحاتی ارائه نمود.

آقای آزادمنش در خصوص آسفالت معابر و همچنین برنامه جشن ویژه افتتاحیه سالن شورا توضیحاتی ارائه نمود.

مصوبات:

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2718 /2798 /ص مورخ 29اردیبهشت1398 در خصوص پروژه آسفالت معابر محلات عشرت‌آباد، شمال ده‌آباد، بلوار شرقی پارک بهاران و ده شیخی، طبق ماده 19 آئین‌نامه مالی شهرداری به سازمان همیاری شهرداری‌های استان یزد به مبلغ 15میلیارد ریال در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه اجرای پروژه از محل طرح زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر (ردیف55233001) تأمین خواهد شد. ضمناً مجوز شماره 1865 /2798 /ص مورخ 15اردیبهشت1398 کان‌لم‌یکن تلقی می‌گردد.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2607 /2798 /ص مورخ 28اردیبهشت1398 با موضوع پرداخت خسارت به ورثه فضل‌اله آقائی بابت پلاک ثبتی 8735 بخش 23 واقع در خیابان رشید الدین و با توجه به توافقنامه شماره 2184 /2798 /ص مورخ 21اردیبهشت1398، که 190مترمربع از پلاک فوق در مسیر خیابان رشید الدین قرار گرفته است همچنین بدون دریافت خسارت سند را اصلاح نموده و با توجه به مصوبه شورای اسلامی شهر میبد به شماره نامه 12145 /2796 /ص مورخ 29بهمن1396، مقرر گردید بابت متراژ در مسیر قرار گرفته  وکلیه خسارت وارده به ارزش کل 1میلیارد و 140میلیون ریال معادل مبلغ مذکور خدمات بر روی مانده پلاک بصورت عوارض مشرفیت طبق توافقنامه ارائه نماید در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

جلسه رأس ساعت 18:30 با ذکر صلوات پایان یافت.

1-علیرضا آزادمنش 2-مجید زارعی 3-محمدرضا هدایی 4-حسینعلی فلاح 5- علیرضا آقایی 6-انسیه فلاح 7-صفرعلی دهقانی

دویست و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد پنجشنبه 26اردیبهشت1398 رأس ساعت 6:30 با تلاوتی چند از آیات کلام‌الله مجید و با حضور رابط شورا و شهرداری جناب آقای امید اعتمادی، شهردار محترم و کلیه اعضای شورا تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه هر یک از اعضا در زمان مشخص به ارائه بیانات و پیشنهادات خود پرداختند و گزارشاتی در خصوص جلسات و کمیسیون‌هایی که در طول هفته تشکیل شده بود ارائه نمودند.

مصوبات:

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2419 /2798 /ص مورخ 24اردیبهشت1398 در خصوص درخواست انتقال سند مینی بوس‌آقای محمدحسن مصطفایی بفروئی (بخش خصوصی خطوط حمل و نقل همگانی شهر میبد و حومه) در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

2-نامه شهرداری به شماره 2312 /2798 /ص مورخ 23اردیبهشت1398 در خصوص مساعدت از ناحیه باشگاه ورزشی پویا مطرح و مقرر شد به تعداد نفراتی که از ارگان کمیته امداد و بهزیستی آموزش می‌بینند از طریق شورا مساعدت گردد.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2183 /2798 /ص مورخ 21اردیبهشت1398 با موضوع مساعدت در پرداخت عوارض ساختمانی آقای اسماعیل کارگر در سال 1397 جهت اخذ عدم خلافی ساختمان خود در جلسه مطرح و ضمن تصویب مقرر شد زیرسازی پیاده‌روهای اطراف ساختمان نامبرده توسط مالک انجام شود و با توجه به وضع مالی متقاضی در صورت صلاحدید ردیف‌های پارکینگ و خدمات آماده‌سازی طبق تعرفه سال 1397 محاسبه و وصول گردد.

4-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2311 /2798 /ص مورخ 23اردیبهشت1398 با موضوع تقسیط عوارض آقای کمال فلاحپوری مالک ساختمان به شماره پلاک ثبتی 8411 بخش 21 یزد، درخواست تقسیط عوارض ساختمانی و رأی کمیسیون ماده 100 به مبلغ 1میلیارد و 360میلیون ریال طی 36 قسط دارد در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

5-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2478 /2798 /ص مورخ 25اردیبهشت1398 با موضوع افتتاح حساب سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری میبد در جلسه مطرح و مصوب گردید.

جلسه رأس ساعت 9:30 با ذکر صلوات پایان یافت.

1-علیرضا آزادمنش 2-مجید زارعی 3-محمدرضا هدایی 4-حسینعلی فلاح 5- علیرضا آقایی 6-انسیه فلاح 7-صفرعلی دهقانی

دویست و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد یکشنبه 22اردیبهشت1398 رأس ساعت 16:30 با تلاوتی چند از آیات کلام‌الله مجید و با حضور رابط شورا و شهرداری جناب آقای امید اعتمادی و اکثریت اعضای شورا تشکیل گردید.

مصوبات:

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2176 /2798 /ص مورخ 21اردیبهشت1398 در خصوص درخواست انتقال سند مینی‌بوس آقای ناصر سیدمحمدخانی به عنوان طرف قرارداد واگذاری مینی‌بوس بخش خصوصی خطوط حمل و نقل همگانی شهر میبد و حومه مطرح و ضمن تصویب مقرر شد طبق قرارداد فی‌مابین اقدام و ضوابط مالی و معاملاتی شهرداری رعایت گردد.

2-باتوجه به تصویب درخواست مجوز 1433 /2798 /ص مورخ 8اردیبهشت1398 که در تاریخ 12اردیبهشت1398 (جلسه 201) مصوب گردیده است و کلیه نرخ‌های تاکسی و ... به تصویب رسیده است بند 2 مصوبه مورخ 12اردیبهشت1398کأن‌لم‌یکن تلقی و ابطال می‌گردد.

جلسه رأس ساعت 19 با ذکر صلوات پایان یافت.

1-علیرضا آزادمنش2-مجید زارعی 3-محمدرضا هدایی 4-حسینعلی فلاح 5-علیرضا آقایی 6-انسیه فلاح

دویست و سومین جلسه‌ی شورای اسلامی شهر میبد پنجشنبه 19اردیبهشت1398 رأس ساعت 6:30 با تلاوتی چند از آیات کلام‌الله مجید و با حضور کلیه‌ی اعضای شورا تشکیل گردید.

در ابتدا قبل از تصویب مجوزهای بند 1 و 2 این صورتجلسه لازم است که اشاره شودکه بند 5 صوتجلسه‌ی شماره‌ی 202 مورخ 15اردیبهشت1398 در خصوص مناقصه‌ی عمومی تأمین نیروی انسانی ابطال و طبق قواعد و ضوابط به صورت مجزا و دو عنوان 1-تأمین نیروی انسانی آتش‌نشانی شهرک صنعتی 2-تأمین نیروی انسانی مصوب گردید.

مصوبات:

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2038 /2798 /ص مورخ 18اردیبهشت1398 در خصوص مناقصه‌ی عمومی تأمین نیروی انسانی شهرک صنعتی با برآورد اولیه‌ی 8میلیارد و 223میلیون و 681هزار و 781 ریال در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه‌ی مربوطه از محل سایر خدمات قراردادی (ردیف 551202050012) تأمین خواهد شد. ضمناً مجوز شماره‌ی 1834 /2798 /مورخ 14اردیبهشت1398 کأن‌لم یکن تلقی می‌گردد.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2039 /2798 /ص مورخ 18اردیبهشت1398 در خصوص مناقصه‌ی عمومی تأمین نیروی انسانی شهرداری با برآورد اولیه‌ی 18میلیارد و 17میلیون و 85هزار و 421 ریال در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه‌ی مربوطه از محل سایر خدمات قراردادی (ردیف 551202050015) تأمین خواهد شد. ضمناً مجوز شماره‌ی 1834 /2798 /مورخ 14اردیبهشت1398 کأن‌لم یکن تلقی می‌گردد.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره‌ی 1943 /2798 /ص مورخ 16اردیبهشت1398 در خصوص مساعدت جهت توسعه‌ی ورزش و شادابی نسل جوان به مبلغ 15میلیون ریال در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه‌ی مربوطه از محل فعالیت فرهنگی، ورزشی شهروندان (ردیف 551202050017) تأمین می‌گردد.

4-درخواست مجوز شهرداری به شماره‌ی 18263 /2797 /ص مورخ 27اسفند1398 با موضوع پرداخت خسارت به آقای حسنعلی زارع بابت پلاک در مسیر به شماره‌ی 994 /951 /8647 بخش 21 یزد و با توجه به توافقنامه‌ی شماره‌ی 17913 /2797 /ص مورخ 22اسفند1397، که 8 متر و 25دسی مترمربع از پلاک فوق در مسیر بلوار امام خمینی(ره) قرار گرفته و 115 متر و 75دسی مترمربع باقیمانده‌ی پلاک می‌باشد، مقرر گردید بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری میبد و کلیه‌ی خسارات وارده به ارزش کل 305.میلیون و 250هزار ریال می‌باشد. شهرداری میبد معادل مبلغ مذکور خدمات شناور طبق توافقنامه ارائه نماید. ضمناً هزینه‌ی مربوطه از محل تملک املاک واقع در مسیر (ردیف 552310020001) پرداخت خواهد شد.

5-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2083 /2798 /ص مورخ 19اردیبهشت1398 با موضوع مساعدت به آقای میبدی به مبلغ 20میلیون ریال در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه‌ی مربوطه از محل کمک‌ها و اعانات به مستمندان (ردیف 551204170003) تأمین خواهد شد و بند 2 جلسه‌ی 193 مورخ 8اردیبهشت1398 که اشتباهاً تایپ شده بود اصلاح و آن بند کأن‌لم یکن تلقی می‌گردد.

جلسه رأس ساعت 9:30 پایان یافت.

1-علیرضا آزادمنش2-مجید زارعی 3-محمدرضا هدایی 4-حسینعلی فلاح 5-علیرضا آقایی 6-انسیه فلاح 7-صفرعلی دهقانی