یکصدو هشتادمین جلسه‌ی شورای اسلامی شهر میبد با حضورکلیه‌ی اعضای شورا و شهردار محترم رأس ساعت 18:30 سه‌شنبه مورخ 16بهمن1397 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید تشکیل گردید.

1-نامه‌ی شهرداری به شماره‌ی 15045 /2797 /ص مورخ 29دی1397 منضم به بودجه سال 1398 شهرداری میبد در جلسه قرائت و با توجه به گزارش شهردار محترم ونقطه نظرات اعضای شورا با اصلاحاتی به تصویب رسید.

 2-همچنین مصوب گردید که کل طلب شهرداری از دستگاه‌های اجرایی حداقل تا 50% آن که به صورت اسناد خزانه می‌باشد در بخش زیرسازی وآسفالت معابر و مابقی فقط در بخش عمرانی هزینه‌ شود به علاوه مصوب گردید پیوست طرح‌های عمرانی و فعالیت‌های فرهنگی به صورت جداگانه توسط شهرداری به شورا ارسال تا در کمیسیون‌های ذی‌ربط بررسی و مصوب گردد.

جلسه رأس ساعت 21:30 با ذکر صلوات به پایان رسید.

1-علیرضاآقائی میبدی 2-مجید زارعی 3-علیرضا آزادمنش 4-حسینعلی فلاح 5-انسیه فلاح 6-صفرعلی دهقانی 7-محمدرضا هدایی

یکصد و هفتاد و نهمین جلسه‌ی شورای اسلامی شهر میبد با حضورکلیه‌ی اعضای شورا، رأس ساعت 6:30 پنجشنبه مورخ 11بهمن1397 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید تشکیل گردید.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره‌ی 15585 /2797 /ص مورخ 9بهمن1397 در خصوص پرداخت هزینه‌ی طراحی ترافیکی معابر و خیابان‌ها به شرکت مهندسین مشاور مثلث امن فردا به مبلغ 635میلیون ریال واگذار نماید در جلسه مطح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه‌ی مربوطه از محل تهیه و تصویب طرح‌ها (ردیف552310010001) در بودجه سال 1398 تأمین می‌گردد.

2- درخواست مجوز شهرداری به شماره‌ی 15596 /2797 /ص مورخ 9بهمن1397 در خصوص درخواست خانم فاطمه بیکی مبنی بر تقسیط مبلغ 120میلیون ریال طبق توافقنامه‌ی شماره‌ی 12568/2795 مورخ 3/12/1395 بابت واگذاری زمین به شماره‌ی پلاک 1فرعی از2296 بخش 23 یزد در جلسه مطرح و به تصویب رسید و مدت زمان تقسیط 18 قسط می‌باشد.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره‌ی 15622 /2797 /ص مورخ 10بهمن1397 و پیرو مجوز شماره‌ی 12468 /2797 /ص مورخ 8آذر1397، با موضوع خرید واحد مسکونی (ماخورسرا) در محدوده‌ی خیابان نواب تهران، پس از بررسی‌ها و بازدید از واحدهای مختلف، مبلغ قطعی خانه مذکور سه میلیارد و هفتصد میلیون ریال می‌باشدکه در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

4-درخواست مجوز شهرداری به شماره‌ی 15590 /2797 /ص مورخ 9بهمن1397 با موضوع تمدید قرارداد اتوبوس آقای حسین اسلامی به مدت یک سال به مبلغ یارانه‌ی ماهیانه 37میلیون و 500هزار ریال به ازای یک شیفت کاری (حداقل 7 ساعت و نیم کار) و مبلغ 75میلیون ریال به ازای دو شیفت کار (حداقل 15 ساعت کار) در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه‌ی مذکور از محل بودجه مصوب سازمان حمل و نقل قابل پرداخت خواهد بود.

5-درخواست مجوز شهرداری به شماره‌ی 15588 /2797 /ص مورخ 9بهمن1397 با موضوع تمدید قرارداد اتوبوس آقای خلف علوانیان به مدت یک سال به مبلغ یارانه‌ی ماهیانه 37میلیون و 500هزار ریال به ازای یک شیفت کاری (حداقل 7 ساعت و نیم کار) و مبلغ 75میلیون ریال به ازای دو شیفت کار (حداقل 15 ساعت کار) در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه‌ی مذکور از محل بودجه مصوب سازمان حمل و نقل قابل پرداخت خواهد بود.

6- درخواست مجوز شهرداری به شماره‌ی 15391 /2797 /ص مورخ 4بهمن1397 با موضوع پرداخت خسارت بابت پلاک ثبتی به شماره‌ی 2296 بخش 23 یزد به مالکیت محمدرضا، فرحناز، فوزیه و فرزانه صفایی فیروزآبادی که در مسیر خیابان جنب کتابخانه مرکزی قرار گرفته و با توجه به توافقنامه‌ی شماره‌ی 15371 /2797 /ص مورخ 4بهمن1397 که 241 مترمربع از پلاک فوق در مسیر قرار گرفته و 1036متر و 40ساننیمترمربع باقیمانده‌ی پلاک می‌باشد مقرر گردید بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری میبد و کلیه‌ی خسارات وارده به ارزش کل 964میلیون ریال، شهرداری میبد معادل مبلغ مذکور خدمات بر روی مانده‌ی پلاک طبق توافقنامه ارائه نماید. ضمناً هزینه‌ی مربوطه از محل تملک املاک واقع در مسیر (ردیف 552310020001) پرداخت خواهد شد.

7-درخواست مجوز شهرداری به شماره‌ی 15389 /2797 /ص مورخ 4بهمن1397 با موضوع پرداخت خسارت بابت پلاک در مسیر به شماره‌ی 9106 بخش 21 یزد به مالکیت ورثه‌ محمدحسین قناویزی و به وکالت سیدعلیرضا اقبالی و با توجه به توافقنامه‌ی شماره‌ی 15358 /2797 /ص مورخ 3بهمن1397، که 308 متر و 50سانتیمترمربع از پلاک فوق در مسیر بلوار مطهری(ره) بعد از گلزار قرار گرفته و 344 مترمربع باقیمانده‌ی پلاک می‌باشد در جلسه مطرح و مصوب گردید بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری میبد و کلیه‌ی خسارات وارده به ارزش کل 2میلیارد و 159میلیون و 500هزار ریال، شهرداری میبد معادل مبلغ فوق خدمات بر روی مانده‌ی پلاک طبق توافقنامه ارائه نماید. ضمناً هزینه‌ی مربوطه از محل تملک زمین و املاک واقع در مسیر (ردیف 552310020001) پرداخت خواهد شد.

8-درخواست مجوز شهرداری به شماره‌ی 15392 /2797 /ص مورخ 4بهمن1397 با موضوع پرداخت خسارت بابت پلاک در مسیر 10فرعی از3541 بخش 22 یزد متعلق به محمود محمودیان و با توجه به توافقنامه‌ی شماره‌ی 15368 /2797 /ص مورخ 4بهمن1397 که شش دانگ پلاک فوق به متراژ 522 مترمربع در مسیر میدان جدیدالاحداث بهمن‌آباد قرار گرفته و باقیمانده ندارد در جلسه مطرح و مصوب گردید بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری میبد و کلیه‌ی خسارات وارده به ارزش کل 3میلیارد و 915میلیون ریال، شهرداری میبد مبلغ 3میلیارد و 645میلیون و 550هزار ریال در وجه مالک کارسازی و پرداخت نماید و همچنین معادل مبلغ 269میلیون و 450هزار ریال بابت درصد تفکیک کسر نماید. ضمناً هزینه‌ی مربوطه از محل تملک املاک واقع در مسیر (ردیف 552310020001) پرداخت خواهد شد.

9-درخواست مجوز شهرداری به شماره‌ی 15333 /2797 /ص مورخ 3بهمن1397 با موضوع پرداخت خسارت به مالک پلاک ثبتی در مسیر به شماره‌ی 2فرعی از8413  اصلی بخش 21 یزد متعلق به آقای سیدعباس بنی‌فاطمی و با توجه به توافقنامه‌ی شماره‌ی 15171 /2797 /ص مورخ 1بهمن1397 ، که 107 متر و 85سانتیمترمربع از پلاک فوق در مسیر خیابان آیت‌الله خامنه‌ای قرار گرفته و 282 متر و 20سانتیمترمربع باقیمانده‌ی پلاک می‌باشد مقرر گردید بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری میبد و کلیه‌ی خسارات وارده به ارزش کل 754میلیون و 950هزار ریال، شهرداری میبد معادل مبلغ فوق خدمات بر روی مانده‌ی پلاک طبق توافقنامه ارائه نماید. ضمناً هزینه‌ی مربوطه از محل تملک زمین و املاک واقع در مسیر (ردیف 552310020001) پرداخت خواهد شد.

10-درخواست مجوز شهرداری به شماره‌ی 15357 /2797 /ص مورخ 3بهمن1397 با موضوع پرداخت خسارت به پلاک ثبتی به شماره‌ی 1380و1381 بخش 22 یزد متعلق به آقای مهدی عبدلی نائینی و با توجه به توافقنامه‌ی شماره‌ی 15291 /2797 /ص مورخ 3بهمن1397، که 70 متر و 50سانتیمترمربع از پلاک فوق در مسیر خیابان آیت‌الله خامنه‌ای، قرار گرفته و 170 متر و 15سانتیمترمربع باقیمانده‌ی پلاک فوق می‌باشد مقرر گردید بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری میبد و کلیه‌ی خسارات وارده، شهرداری میبد معادل خسارت، خدمات بر روی مانده‌ی پلاک طبق توافقنامه ارائه نماید. (باتوجه به مصوبه شورای شهر به شماره‌ی 12145 مورخ 29بهمن1396). ضمناً هزینه‌ی مربوطه از محل تملک زمین و املاک واقع در مسیر (ردیف 552310020001) پرداخت خواهد شد.

11-درخواست مجوز شهرداری به شماره‌ی 15334 /2797 /ص مورخ 3بهمن1397 با موضوع اصلاح متراژ پلاک ثبتی به شماره‌ی 1045فرعی از11982 بخش 23 یزد متعلق به خانم سمیه خسرو خاور واقع در شهرک امام جعفر صادق (ع) کوچه‌ی شهریار 4 درخواست اصلاح متراژ سند مالکیت خود را از 350 متر و 80سانتیمترمربع به 423متر و 85سانتیمترمربع به شهرداری میبد را نموده است، نرخ کارشناسی اصلاح متراژ از قرار هر مترمربع 4میلیون و 500هزار ریال کارشناسی شده که مبلغ کل پرداختی 328میلیون و 725هزار ریال تعیین گردیده در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

12-درخواست مجوز شهرداری به شماره‌ی 15143 /2797 /ص مورخ 30دی1397 با موضوع پرداخت خسارت به آقای سیدمجتبی آقائی بابت پلاک ثبتی 11008 بخش 23 یزد و با توجه به توافقنامه‌ی شماره‌ی 14833 /2797 /ص مورخ 24دی1397 که 188مترمربع در مرحله اول (که سند اصلاح متراژ شده و صرفاً بر اساس مجوز شورای اسلامی شهر در ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی لحاظ می‌گردد) و 110متر و 50سانتیمترمربع که جدیداً در مسیر قرار گرفته (و قابل انقال متراژ به نام شهرداری می‌باشد.) از پلاک فوق در مسیر خیابان ورودی بلوار میرشمس‌الحق به خیابان بدرآباد قرار گرفته و 376 متر و 50سانتیمترمربع باقیمانده‌ی پلاک می‌باشد مقرر گردید بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری میبد و کلیه‌ی خسارات وارده به ارزش کل 1میلیارد و 492میلیون و 500هزار ریال، شهرداری میبد معادل مبلغ مذکور خدمات بر روی مانده‌ی پلاک طبق توافقنامه ارائه نماید. ضمناً هزینه‌ی مربوطه از محل تملک املاک واقع در مسیر (ردیف 552310020001) پرداخت خواهد شد.

جلسه رأس ساعت 9:30 با ذکر صلوات به پایان رسید.

1-علیرضا آقائی میبدی 2-مجید زارعی 3-علیرضا آزادمنش 4-حسینعلی فلاح 5-انسیه فلاح 6-صفرعلی دهقانی 7-محمدرضا هدایی

یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه‌ی شورای اسلامی شهرمیبد با حضور اکثریت اعضای شورا و شهردار محترم مهندس نقوی، رأس ساعت 18:30 پنجشنبه مورخ 6بهمن1397 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید تشکیل گردید.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره‌ی 15365 /2797 /ص مورخ 4بهمن1397 در خصوص مساعدت به آقای ماءشاالله مؤمنی به مبلغ 5میلیون ریال در جلسه مطرح و مصوب گردید که هزینه‌ی مذکور از محل کمک‌ها و اعانات به مستمندان (ردیف 551204170003) تأمین گردد.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره‌ی 15441 /2797 /ص مورخ 6بهمن1397 در خصوص قرارداد رانندگی خط واحد بخش خصوصی با یک دستگاه مینی‌بوس جدید ایسوزو 19 نفره مدل 97 به شماره‌ی انتظامی 54ایران577ع79 با آقای سیدمحمود سیدمحمدی فرزند سیدعباس از تاریخ 10دی1397 تا 20مهر1398 از قرار ماهیانه 35میلیون ریال در ازای 7 ساعت کار روزانه مطابق شرایط و ضوابط خطوط واحد شهری در جلسه مطرح و مصوب گردید. ضمناً هزینه‌ی مربوطه از محل بودجه مصوب سازمان حمل و نقل تأمین می‌گردد.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره‌ی 15370 /2797 /ص مورخ 4بهمن1397 در خصوص مساعدت به برگزاری یادواره شهدای گمنام میبد در محل مسجد صاحب الزمان(عج) شهرک امام مطرح و مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید که مبلغ 10میلیون ریال از محل فعالیت فرهنگی ورزشی شهروندان (ردیف 551202050017) که در متمم بودجه پادار خواهد شد پرداخت شود.

4-نامه‌ی شماره‌ی 15443 /2797 /ص مورخ 6بهمن1397 در رابطه با تفویض اختیار شهردار به آقایان (نصیری‌پور، فاتحی و بابائیان) در جلسه مطرح و مصوب گردید.

جلسه رأس ساعت 21:30 با ذکر صلوات به پایان رسید.

1-علیرضاآقائی میبدی 2-مجید زارعی 3-علیرضا آزادمنش 4-حسینعلی فلاح5-انسیه فلاح 6-صفرعلی دهقانی 7-محمدرضا هدایی

یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد با حضور اکثریت اعضای شورا، رأس ساعت 6:30 پنجشنبه مورخ 4بهمن1397 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید تشکیل گردید. ضمناً جلسه 176 شورا مصوبه‌ای نداشته است.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره‌ی 15349 /2797 /ص مورخ 3بهمن1397 در خصوص پرداخت هزینه‌ی تجدیدنظر خواهی دادنامه‌ی شماره‌ی 9709973540201114  به مبلغ 1میلیارد و 410میلیون و 840هزار ریال مطرح و مصوب گردید و مقرر شد که هزینه‌ی مورد نظر از محل مازاد درآمد بر هزینه‌ی سنواتی (ردیف 33102) تأمین گردد.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره‌ی 15356 /2797 /ص مورخ 3بهمن1397 در خصوص پاداش حسن کار به 4 کارمند شهرداری که پیگیری و مسئول بررسی پرونده‌های ادارات شهرستان بودند برای هر کدام به مبلغ 20میلیون ریال مطرح و مصوب گردید که هزینه‌ی آن از محل رفاهی کارکنان (ردیف 551102050016) تحت عنوان پاداش حسن انجام خدمت طبق اسامی پیوست پرداخت گردد.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره‌ی 15188 /2797 /ص مورخ 1بهمن1397 در خصوص تقدیر و تشکر از تیم فوتسال و تیر و کمان شهرداری به تعداد 13 نفر مطرح و مصوب گردید که به نفرات تیم فوتسال (11) نفر هر کدام نفری 2میلیون و 500هزار ریال و به نفرات تیم تیر و کمان (2) نفر هرکدام نفری 3میلیون و 500هزار ریال پرداخت گردد و هزینه‌ی آن از محل رفاهی کارکنان (ردیف 551102050016) پرداخت می‌گردد.

4-درخواست مجوز شهرداری به شماره‌ی 15238 /2797 /ص مورخ 2بهمن1397 در خصوص تهاتر مبلغ عوارض و پارکینگ بر معبر به آقای مسعود صادقی که در سال 89 درخواست اخذ پروانه ساختمانی تجاری بر روی ملک خود واقع در یخدان، خیابان امام خمینی(ره) نموده و پارکینگ بر معبر به عمق 5 متر و به مساحت 50متر و 50 سانتیمترمربع رعایت نموده، در جلسه مطرح و مصوب گردید که شهرداری به مقدار 56متر و 50سانتیمترمربع پارکینگ مازاد بر قیمت روز محاسبه و عوارض ساختمانی و جریمه‌ی کمیسیون ماده 100 مالک را از معادل ریالی پارکینگ کسر نماید.

5-درخواست مجوز شهرداری به شماره‌ی 15353 /2797 /ص مورخ 3بهمن1397 در خصوص پرداخت هزینه‌ی تجدیدنظر خواهی دادنامه‌ی شماره‌ی 9709973540201197 صادره از شعبه دوم عمومی حقوقی میبد موضوع پرونده کلاسه 960710 تجدیدنظر مطرح و مصوب گردید که مبلغ 820میلیون و 800هزار ریال جهت بررسی و هزینه‌ی تجدیدنظر خواهی از محل مازاد درآمد هزینه‌ی سنواتی (ردیف33102) تامین گردد.

6-درخواست مجوز شهرداری به شماره‌ی 15344 /2797 /ص مورخ 3بهمن1397 در خصوص مساعدت به آقای محمدرضا طراح از نیازمندان بهزیستی به مبلغ 5میلیون ریال مطرح و مصوب گردید. ضمناً هزینه‌ی مربوطه از محل کمک‌ها و اعانات به مستمندان (ردیف 551204170003) پرداخت خواهد شد.

جلسه رأس ساعت 9:30 با ذکر صلوات به پایان رسید.

1-علیرضاآقائی میبدی 2-مجید زارعی 3-علیرضا آزادمنش 4-حسینعلی فلاح 5-انسیه فلاح 6-صفرعلی دهقانی

یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد با حضور اکثریت اعضای شورا، کارشناس واحد درآمد و کارشناس فضای سبز رأس ساعت 18:30 چهارشنبه مورخ 3بهمن1397 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید تشکیل گردید.

در ابندای جلسه آقای فاتحی آخرین اصلاحات دفترچه تعرفه عوارض را ثبت نمود وآقای منتظری در خصوص تعرفه عوارض فضای سبز و درختان نیز اصلاحاتی کارشناسانه ارائه داده و نظر نهایی نیز در این خصوص ثبت گردید.

جلسه رأس ساعت 21:15 با ذکر صلوات به پایان رسید.

1-علیرضا آقائی میبدی 2-مجید زارعی 3-علیرضا آزادمنش 4-حسینعلی فلاح 5-انسیه فلاح 6-صفرعلی دهقانی

یکصد و هفتاد و پنجمین جلسه‌ی شورای اسلامی شهر میبد با حضور اکثریت اعضای شورا رأس ساعت 18:30 یکشنبه مورخ 30دی1397 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید تشکیل  گردید.

1-در ابتدای جلسه آقای فلاح ریاست محترم شورا در خصوص جلسات بررسی دفترچه تعرفه و بهای خدمات و عوارض شهرداری برای سال 1398، گزارشی ارائه کرد و پس از ارائه‌ی گزارش نماینده شهرداری در مورد اصلاحات مورد نظر شورا، نامه‌ی شماره‌ی 15135 /2797 /ص مورخ 30دی1397 قرائت و به تصویب نهایی رسید.

2-نامه‌ی فرمانداری به شماره‌ی 10615 مورخ 29دی1397 در خصوص اعتراض به بند 1 صورتجلسه‌ی مورخ 20دی1397 شورا در جلسه قرائت و به شرح ذیل پاسخگویی گردید:

موضوع فروش کوچه‌ی فوق در تاریخ 25آذر1397 با نامه‌ی شماره‌ی 13271 /2797 /ص به شورا ارسال گردیده بود که شورا با قیمت کارشناسی از قرار هر مترمربع 3میلیون و 500هزار ریال مخالفت نموده و درخواست کارشناسی مجدد از شهرداری نمود و شهرداری نیز با نامه‌ی شماره‌ی 14547 /2797 /ص مورخ 19دی1397 درخواست مجوز جدید با نظر کارشناسی جدید نمود. لذا با توجه به اینکه زمین فوق قابل مزایده نمی‌باشد و تمام املاک شرق و غرب این پلاک نیز با خرید کوچه از شهرداری، اصلاح حد نموده‌اند و کوچه کاملاً حذف گردیده است با فروش 21 متر و 40سانتیمترمربع کوچه‌ی فوق به آقای عارف جاوید موافقت شده است.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره‌ی 15088 /2797 /ص مورخ 30دی1397 در خصوص استرداد چک به نام تبلیغات گالری فانوس در جلسه قرائت و با توجه به اینکه از تبلیغات موضوع چک استفاده ننموده است، موافقت گردید چک فوق استرداد و از ردیف هزینه‌ی سنواتی 33102 پرداخت شود.

4-درخواست مجوز شهرداری به شماره‌ی 15071 /2797 /ص مورخ 30دی1397 در خصوص فروش 16 متر و 45سانتیمترمربع زمین شهرداری به آقای محمدمهدی زارعی در جلسه قرائت و با توجه به اینکه ابعاد زمین نامناسب و قابلیت مزایده ندارد موافقت گردید با ترک تشریفات مزایده به نامبرده طبق نظریه کارشناسی پیوست به مبلغ کل 345میلیون و 450هزار ریال فروخته شود در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

5-درخواست مجوز شهرداری به شماره‌ی 15038 /2797 /ص مورخ 29دی1397 در خصوص پرداخت هدیه‌ی تولد فرزند کارکنان شهرداری در جلسه قرائت و مصوب گردید برای هدیه‌ی تولد هر کدام از فرزندان تازه متولد شده مبلغ 5میلیون ریال از ردیف 551102050016 پرداخت شود. این مصوبه برای هدیه‌ی تولد فرزندان من بعد کارکنان نیز قابل پرداخت است.

6-درخواست مجوز شهرداری به شماره‌ی 15153/ 2797 /ص مورخ 30دی1397 در خصوص مساعدت جهت اجرای برنامه‌ی رادیو جوان در جلسه قرائت و مصوب گردید مبلغ 20میلیون ریال از محل فرهنگی ورزشی شهروندان (ردیف 551202050017) پرداخت و در متمم بودجه پرداخت پادار گردد.

جلسه رأس ساعت 21:15 با ذکر صلوات به پایان رسید.

1-علیرضا آقائی میبدی2-مجید زارعی 3-محمدرضا هدایی 4-علیرضا آزادمنش 5-حسینعلی فلاح 6-انسیه فلاح

یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه‌ی شورای اسلامی شهر میبد با حضور اکثریت اعضای شورا رأس ساعت 18:30 شنبه مورخ 29دی1397 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید تشکیل  گردید.

مصوبات:

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره‌ی 14587 /2797 /ص مورخ 19دی1397 در خصوص تمدید قرارداد شماره‌ی 9923 /2794 /ص مورخ 1دی1394جایگاه CNG بلوار آزادگان واقع در جنب پارک نشاط با شرکت بهینه‌سازان سامان‌گستر دانش در جلسه مطرح و برای مدت یکسال از تاریخ 10بهمن1397 از قرار هر مترمکعب 250 ریال سهم شهرداری با رعایت سایر شرایط و مفاد قرارداد مورد تصویب قرار گرفت.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره‌ی 14588 /2797 /ص مورخ 19دی1397 در خصوص تمدید قرارداد شماره‌ی 5559 /2795 /ص مورخ 28مرداد1395 جایگاه CNG بلوار دانشجو ورودی میبد روبروی دانشگاه آزاد اسلامی میبد با شرکت بهینه‌سازان سامان‌گستر دانش در جلسه مطرح و برای مدت یکسال از تاریخ 10بهمن1397 از قرار هر مترمکعب 300 ریال سهم شهرداری با رعایت سایر شرایط و مفاد قرارداد مورد تصویب قرار گرفت.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره‌ی 15024 /2797 /ص مورخ 29دی1397 در خصوص مساعدت به تیم فوتبال شهرداری به تعداد 11 نفر که مقام دوم در بین ادارات کسب نموده‌اند به مبلغ 35میلیون و 200هزار ریال در جلسه مطرح و به علت عدم همخوانی ردیف هزینه پیشنهادی مورد تصویب قرار نگرفت.

جلسه رأس ساعت 21:30 با ذکر صلوات به پایان رسید.

1-علیرضاآقائی میبدی 2-مجید زارعی 3-محمدرضا هدایی 4-علیرضا آزادمنش 5-حسینعلی فلاح 6 -انسیه فلاح

یکصد و هفتاد و سومین جلسه شورای اسلامی شهر میبد با حضورکلیه‌ی اعضای شورا و سرپرست محترم شهرداری رأس ساعت 6:30 پنجشنبه مورخ 27دی1397 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید تشکیل  گردید. ضمناً صورتجلسات 170 و 171 و 172 در خصوص بررسی تعرفه عوارض بوده و مصوبه‌ای نداشته است.

در این جلسه مصوب گردید که آقای مجید زارعی به عنوان رئیس کمیسیون عمران در شورا فعالیت داشته باشد و آقای علیرضا آزادمنش به عنوان سخنگوی شورا معرفی گردید.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 11388 /2797 /ص مورخ 12آبان1397 با موضوع اضافه‌کاری مازاد سرکار خانم حمیده زارع مهرجردی مأمور به خدمت سازمان فناوری اطلاعات شهرداری یزد در جلسه مطرح و به تصویب نرسید.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 12138 /2797 /ص مورخ 29آبان1397 با موضوع پرداخت‌ کمک‌های رفاهی به سرکار خانم حمیده زارع مهرجردی در جلسه مطرح و به تصویب نرسید.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 14690 /2797 /ص مورخ 22دی1397 با موضوع پرداخت خسارت به ورثه مرحوم علی‌اکبر لطیفی بابت پلاک‌های در مسیر به شماره‌ی 441 و442 و443 بخش 21 یزد در جلسه مطرح و به تصویب نرسید.

4-درخواست مجوز شهرداری به شماره‌ی 14872 /2797 /ص مورخ 25دی1397 با موضوع پرداخت خسارت به آقایان محمد، پرویز و علیرضا کریمی ده‌آبادی بابت پلاک‌های در مسیر به شماره 1و2و3فرعی از9324 بخش 21 یزد و با توجه به توافقنامه شماره‌ی 14733 /2797 /ص مورخ 23دی1397، که 400مترمربع از پلاک‌های فوق در مسیر بلوار شهید مطهری(ره) قرار گرفته و 560 مترمربع باقیمانده‌ی پلاک می‌باشد مقرر گردید بابت متراژ در مسیر قرار گرفته و کلیه خسارات وارده (باتوجه به مصوبه شورای اسلامی شهر به شماره‌ی 12145 مورخ 29بهمن1396) شهرداری میبد معادل مبلغ 280میلیون تومان خدمات بر روی مانده‌ی پلاک طبق توافقنامه ارائه نماید و مبلغ خسارت با ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی پایاپای گردد، در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه‌ی مربوطه از محل تملک زمین و املاک واقع در مسیر (ردیف552310020001) پرداخت می‌گردد.

جلسه رأس ساعت 9:30 با ذکر صلوات به پایان رسید.

1-علیرضاآقائی میبدی 2-مجید زارعی 3-محمدرضا هدایی 4-علیرضا آزادمنش 5-حسینعلی فلاح 6-انسیه فلاح 7-صفرعلی دهقانی

یکصد و هفتاد و دومین جلسه شورای اسلامی شهر میبد با حضور اکثرت اعضای شورا رأس ساعت 18:30 دوشنبه مورخ 24دی1397 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید تشکیل  گردید.

در این جلسه به بررسی تعرفه عوارض سال 1398 پرداخته شد و اصلاحاتی در این خصوص با توجه به پیشنهادات و نظرات کارشناس درآمد شهرداری صورت گرفت.

جلسه رأس ساعت 21 با ذکر صلوات به پایان رسید.

1-علیرضاآقائی میبدی 2-مجید زارعی 3-محمدرضا هدایی 4-علیرضا آزادمنش 5-حسینعلی فلاح 6-انسیه فلاح

یکصد و هفتاد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد با حضورکلیه اعضای شورا و سرپرست شهرداری رأس ساعت 18:30 یکشنبه مورخ 23دی1397 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید تشکیل  گردید.

در ابتدای جلسه آقای فلاح گزارشاتی در خصوص بازدیدها و جلسات طول هفته برای کل اعضای شورا ارائه نمود.

در ادامه شهروندان با مراجعه به شورا مشکلات خود را در جلسه بیان نمودند.

جلسه رأس ساعت 21:30 با ذکر صلوات به پایان رسید.

1-علیرضاآقائی میبدی2-مجید زارعی 3-محمدرضا هدایی 4-علیرضا آزادمنش 5-حسینعلی فلاح 6-صفرعلی دهقانی 7-انسیه فلاح