هشتاد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد به صورت فوق‌العاده با حضورکلیه اعضای شورا رأس ساعت19 یکشنبه مورخ 20اسفند1396 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید تشکیل گردید.

1-درابتدای جلسه آقای آقایی ریاست محترم شورا با ذکر حدیثی از پبامبر اسلام(ص)، روز تولد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن را تبریک و تهنیت عرض نموده و با اشاره به برخی ویژگی‌های حضرت زهرا(س) زنان جامعه را به پیروی از آن حضرت دعوت نمود.

مصوبات:

2-نامه شهرداری به شماره 13627 /2796  /ص مورخ 19اسفند1396 در خصوص معرفی نماینده انبارگردانی در جلسه قرائت و آقای مصطفی پورعبدلی به عنوان نماینده شورا انتخاب گردید.

3- نامه شهرداری به شماره 13641 /2796 /ص مورخ 19اسفند1396 با موضوع متمم بودجه سال 1396 شهرداری در جلسه قرائت و به تصویب رسید.

4-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13840 /2796 /ص مورخ 20اسفند1396 در خصوص هدیه روز زن جهت کارکنان زن شهرداری جمعا به مبلغ 35میلیون ریال در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه مربوطه از محل هزینه رفاهی کارکنان (ردیف551102050016) تأمین خواهد شد.

5-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13842 /2796 /ص مورخ 20اسفند1396 با موضوع مساعدت به آقای موسوی در جلسه مطرح و با پرداخت مبلغ 2میلیون ریال به تصویب رسید. ضمناً هزینه مربوطه از محل کمک‌ها و اعانات به مستمندان (ردیف551204170003) تأمین خواهد شد.

6-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13753 /2796 /ص مورخ 20اسفند1396 با موضوع مساعدت به کودکان بی‌سرپرست و با توجه به نامه شماره 127464 /96 مورخ 14اسفند1396 اداره بهزیستی در جلسه مطرح و با پرداخت مبلغ 28میلیون ریال به تصویب رسید. ضمناً هزینه فوق از محل کمک‌ها و اعانات به مستمندان (ردیف551204170003) تأمین خواهد شد.

7-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13757 /2796 /ص مورخ 20اسفند1396 با موضوع پرداخت هزینه جهت روز مادر به کارکنان فضای سبز و با توجه به نامه شرکت تعاونی رؤیای سبز صدوق به ازای هر نفر یک میلیون ریال و جمعاً به مبلغ 107میلیون ریال در جلسه مطرح و به تصویب رسید؛ ضمناً هزینه فوق از محل هزینه رفاهی کارکنان (ردیف551102050016) که در بودجه سال آینده تأمین خواهد شد پرداخت می‌گردد.

8-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13758 /2796 /ص مورخ 20اسفند1396 با موضوع پرداخت هزینه جهت روز مادر به کارکنان رفت و روب و با توجه به نامه شرکت خدماتی وحدت گستر به ازای هر نفر یک میلیون ریال و جمعاً به مبلغ 134میلیون ریال در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه فوق از محل هزینه رفاهی کارکنان (ردیف551102050016) که در بودجه سال آینده تأمین خواهد شد تأمین می‌گردد.

9-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13657 /2796 /ص مورخ 19اسفند1396 در خصوص بن کارت جهت کارمندان به مناسبت سال جدید در جلسه مطرح و جمعاً به مبلغ 300میلیون ریال موافقت گردید. ضمناً هزینه فوق از محل هزینه رفاهی کارکنان (ردیف551102050016) تأمین خواهد شد.

10-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13572 /2796 /ص مورخ 17اسفند1396 با موضوع تقسیط عوارض آقای پرویز شیخی مالک ساختمان نیمه‌ساز به شماره پلاک 7فرعی از9332 بخش 21 یزد که درخواست عدم خلافی پلاک خود را دارد و واحد درآمد مبلغ 370میلیون ریال بابت عوارض ساختمانی و رأی کمیسیون ماده 100 محاسبه نموده است. لذا با توجه به اینکه اظهار می‌دارد توانایی پرداخت مبلغ فوق طبق آیین‌نامه تقسیط شورای اسلامی شهر به صورت 18 ماهه را ندارد، در جلسه مطرح و با پرداخت اقساط 36 ماهه موافقت گردید.

11-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13552 /2796 /ص مورخ 17اسفند1396 با موضوع درخواست ایجاد وسیله بازی (بیل مکانیکی) در پارک بهاران با توجه به نامه شماره 20741 آقای واقف‌زاده در جلسه مطرح و با کلیات آن موافقت گردید و مقرر شد قرارداد منعقده بین شهرداری و سرمایه‌گذار به شورا جهت بررسی ارسال شود.

12-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13728 /2796 /ص مورخ 19اسفند1396 با موضوع مساعدت به آقای حسن‌زاده و با توجه به نامه شماره 1276722 /96 مورخ 15اسفند1396 اداره بهزیستی در جلسه مطرح و با پرداخت مبلغ 200میلیون ریال موافقت گردید. ضمناً هزینه فوق از محل کمک‌ها و اعانات به مستمندان (ردیف 551204170003) تأمین خواهد شد.

13-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13747 /2796 /ص مورخ 20اسفند1396 با موضوع پرداخت بن‌کارت جهت کارکنان بازنشسته در جلسه مطرح و به تصویب نرسید.

جلسه رأس ساعت 22 به پایان رسید.

1-علیرضا آقائی میبدی 2-حسینعلی فلاح 3-محمدرضا هدایی 4-مجید زارعی 5-علیرضا آزادمنش  6-صفرعلی دهقانی  7-انسیه فلاح

رونوشت برابر اصل است.

هشتادمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد به صورت فوق‌العاده  با حضور کلیه اعضای شورا رأس ساعت 6صبح پنجشنبه مورخ 17اسفند1396 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید تشکیل گردید.

مصوبات:

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره13462 /2796 /ص مورخ 16اسفند1396 در خصوص نوسازی ناوگان مینی بوس‌رانی و ثبت نام متقاضیان خرید مینی بوس ایسوزو با شرایط ویژه در جلسه مطرح و به تصویب نرسید.

2-نامه فرمانداری به شماره 11117 مورخ 16بهمن1396 فرمانداری محترم در خصوص اعتراض به بند یک صورتجلسه مورخ 1بهمن1396شورا در جلسه قرائت و اعتراض کمیته انطباق نسبت به مصوبه شورا پذیرفته و مصوبه فوق لغو گردید.

جلسه رأس ساعت 7:30 به پایان رسید.

1-علیرضاآقائی میبدی 2-حسینعلی فلاح 3-محمدرضا هدایی 4-مجید زارعی 5-علیرضا آزادمنش 6-صفرعلی دهقانی  7-انسیه فلاح

رونوشت برابر اصل است.

هفتاد و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد با حضور کلیه اعضای شورا رأس ساعت19 دوشنبه مورخ 14اسفند1396 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید تشکیل گردید.

مصوبات:

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13339 /2796 /ص مورخ 14اسفند1396 در خصوص هزینه جهت امور فرهنگی و اجتماعی (جوایز همایش پیاده‌روی خانوادگی و برگزاری مسابقات فرهنگی ورزشی) به مبلغ یکصد میلیون ریال در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه فوق از محل فعالیت فرهنگی، ورزشی شهروندان (ردیف551202050017) تأمین خواهد شد.

2- درخواست مجوز شهرداری به شماره 13221 /2796 /ص مورخ 13اسفند1396با موضوع پرداخت هزینه برگزاری جشن پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به نامه شماره 873  مورخ 15بهمن1396 اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی به مبلغ 20میلیون ریال در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه مربوطه از محل هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری و افطاری (ردیف551202050005) تأمین خواهد شد.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13172 /2796 /ص مورخ 13اسفند1396 با موضوع تقسیط عوارض آقای هاشم حاجی مالک ساختمان به شماره پلاک ثبتی 20/ 1/ 8377 بخش 21 یزدکه درخواست عدم خلافی دارد و واحد درآمد مبلغ 412میلیون و 920هزار  ریال بابت عوارض ساختمانی و رأی کمیسیون ماده 100 محاسبه نموده است و با توجه به اینکه نامبرده اظهار می‌دارد توانایی پرداخت مبلغ فوق را به صورت اقساط 18 ماهه نداشته و درخواست اقساط 36 ماهه را دارد؛ در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

4-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13255 /2796 /ص مورخ 14اسفند1396 در خصوص تقسیط عوارض آقای حامد زارعی مالک ساختمان به شماره پلاک ثبتی 21/ 1/ 850  بخش 22 یزد که درخواست پایان‌کار دارد و واحد درآمد مبلغ 470میلیون ریال بابت عوارض ساختمانی و رأی کمیسیون ماده 100 محاسبه نموده است، لذا با توجه به اینکه نامبرده توانایی پرداخت مبلغ فوق به صورت 18 ماهه را ندارد و درخواست اقساط 30ماهه دارد در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

5- درخواست مجوز شهرداری به شماره 12992 /2796 /ص مورخ 9 اسفند1396 با موضوع مساعدت آقای عبدالرسول زارعشاهی و با توجه به نامه شماره 1646 /96 مورخ 30دی1396 اداره بهزیستی میبد در خصوص مساعدت به نامبرده با پرداخت مبلغ سه میلیون ریال در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه مربوطه از محل کمک‌ها و اعانات به مستمندان (ردیف551204170003) تأمین خواهد شد.

6-درخواست مجوز شهرداری به شماره 12979 /2796 /ص مورخ 9 اسفند1396 با موضوع پرداخت هزینه خرید زمین و با توجه به مبایعه‌نامه شماره 12857 /2796 /ص مورخ 8اسفند1396، شهرداری در نظر دارد بابت خرید زمین و تجهیزات موجود آن از شرکت اسکان‌ده مبلغ 550میلیون ریال به صورت نقدی و تعداد 6 قطعه اراضی هفتصد قطعه‌ای شهرک فجر بیده (یک قطعه تجاری به ارزش 520میلیون ریال و 5 قطعه مسکونی هر کدام به مبلغ 320میلیون ریال جمعاً به مبلغ دو میلیارد و 120میلیون ریال به انجمن حمایت از زندانیان پرداخت و واگذار نماید؛ در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه مربوطه از محل تملک زمین و املاک واقع در مسیر (ردیف 552310020001) تأمین خواهد شد.

7-درخواست مجوز شهرداری به شماره 5875 /2796 /ص مورخ 9شهریور1396 با موضوع درخواست استرداد مبلغ پرداختی آقای امیر کریم‌بیکی بابت عوارض خودرو به مبلغ 3میلیون و 689هزار و 744 ریال از محل مازاد درآمد بر هزینه سنواتی  (ردیف33102) در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

8-نامه شهرداری به شماره 13116 /2796 /ص مورخ 12اسفند1396 در خصوص وضعیت ساخت و ساز در شهرک صنعتی  تلاشگران در جلسه قرائت و به شرح ذیل به تصویب رسید.

الف: حداکثر سطح اشغال واحدهای کارگاهی 70درصد پروانه ساخت و ساز صادر شود.

ب: طبقه اول ساختمان واحد کارگاهی به عنوان اداری پروانه صادر گردد و یک واحد پارکینگ تأمینی رعایت گردد و عوارض طبقه اول طبق فرمول P10 و قیمت منطقه‌بندی 3000 ریال اخذ گردد.

ج: در خصوص تفکیک اراضی تجاری بر خیابان اصلی طبق قانون شهرداری (ماده 101 اصلاحی) اقدام شود.

د: در مورد تأمین پارکینگ، با توجه به اینکه پارکینگ کارگاهی و صنعتی می‌باشد، حداکثر ارتفاع مجاز 4 متر و 40 سانتیمتر مدنظر گرفته شود.

ه: در مورد متراژ پارکینگ مورد نیاز، مقرر گردید برای ساخت و سازهای تا 200 مترمربع یک واحد پارکینگ، تا 400 مترمربع دو واحد پارکینگ، تا 600 مترمربع 3 واحد پارکینگ، تا 800 مترمربع 4 واحد پارکینگ تا 1000 مترمربع 5 واحد پارکینگ و بالاتر از 1000مترمربع ساخت و ساز 6 واحد پارکینگ در نظر گرفته شود.

و: شرکت تعاونی تلاشگران طبق نقشه اولیه شهرک، حداقل 4000مترمربع پارکینگ عمومی تأمین نماید.

جلسه رأس ساعت 22 به پایان رسید.

1-علیرضا آقائی میبدی 2-حسینعلی فلاح 3-محمدرضا هدایی 4-مجید زارعی 5-علیرضا آزادمنش 6-صفرعلی دهقانی  7-انسیه فلاح

رونوشت برابر اصل است.

هفتاد و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد با حضور کلیه اعضای شورا و شهردار محترم رأس ساعت 6صبح پنجشنبه مورخ 10 اسفند1396 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه آقای اسعدی کارشناس حمل و نقل در خصوص خرید مینی‌بوس 19 نفره آرتا از طریق شرکت آسادیزل (نماینده شرکت سبلان خودرو) توضیحاتی ارائه داد.

در ادامه جلسه با حضور کارشناس دکتر صالحی و دکتر توتونچی توضیحات مفصل پیرامون احداث ساختمان جدید شهرداری ارائه و تصمیم نهایی گرفته شد که شهرداری  با اصلاح نقشه‌های فعلی، ساختمان شهرداری را شروع به ساخت کنند.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 11024 /2796 /ص مورخ 8بهمن1396 با موضوع برگزاری مناقصه عمومی جهت اجرای پروژه بتن‌ریزی (دکوراتیو) ورودی جنوبی پارک بهاران  با برآورد اولیه به مبلغ دو میلیارد و 970میلیون ریال اقدام نماید، در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه اجرای پروژه از محل نگهداری و آبیاری و تکمیل پارک بهاران (ردیف552350010004) تأمین خواهد شد.

جلسه رأس ساعت 9صبح  به پایان رسید.

1-علیرضا آقائی میبدی 2-حسینعلی فلاح 3-محمدرضا هدایی 4-مجید زارعی 5-علیرضا آزادمنش 6-صفرعلی دهقانی 7-انسیه فلاح

رونوشت برابر اصل است.

هفتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد با حضور کلیه اعضای شورا رأس ساعت19 سه شنبه مورخ 8 اسفند1396 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید تشکیل گردید.

مصوبات:

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره12293 /2796 /ص مورخ 30بهمن1396 در خصوص پرداخت خسارت به آقای  ابوالحسن گلشن بابت پلاک 11173بخش 21 یزد و با توجه به توافقنامه شماره 12051 /2796 /ص مورخ 28بهمن1396، که 331مترمربع از پلاک فوق در مسیر بلوار شهید مطهری قرار گرفته و 1014 مترمربع باقیمانده پلاک می‌باشد، مقرر شد بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری و کلیه خسارات وارده، شهرداری معادل مبلغ یک میلیارد و 657میلیون ریال خدمات بر روی مانده پلاک طبق توافقنامه ارائه نماید؛ در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه مربوطه از محل تملک املاک واقع در مسیر (ردیف552310020001) پرداخت خواهد شد.

2-نامه شهرداری به شماره 11900 /2796 /ص مورخ 25بهمن1396 با موضوع معرفی نماینده عمرانی جهت شرکت در کمیسیون تعدیل و توافقات شهرداری، آقایان محمدرضا هدایی و مجید زارعی به عنوان نمایندگان شورا جهت شرکت در کمیسیون مذکور معرفی می‌گردند.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 12671 /2796 /ص مورخ 6اسفند1396 با موضوع پرداخت خسارت به مالک پلاک 9775 بخش 22 یزد و با توجه به توافقنامه شماره 12401 مورخ 3اسفند1396به مالکیت آقای منصور مصدق و خانم‌ها مهدیه برزگری و طیبه مصدق که 3/262 مترمربع از پلاک فوق در مسیر خیابان سیدالشهداء قرار گرفته و 272متر و 30سانتیمترمربع باقیمانده پلاک می‌باشد مقرر گردید بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری میبد و کلیه خسارات وارده، شهرداری معادل مبلغ یک میلیارد و 311میلیون و 500هزار ریال خدمات بر روی مانده پلاک طبق توافقنامه ارائه نماید، در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه مربوط از محل تملک املاک واقع در مسیر (ردیف552310020001) پرداخت می‌گردد.

4-درخواست مجوز شهرداری به شماره 12145 /2796 /ص مورخ 29بهمن1396 با موضوع پرداخت خسارت در قالب تشرف به مالکینی که اصلاح سند نموده‌اند، با توجه به اینکه بسیاری از مالکین جهت دریافت خسارت متراژ در مسیر به شهرداری مراجعه می‌نمایند ولی به علت اصلاح سند و عدم انتقال متراژ در مسیر، شهرداری از لحاظ قانونی نمی‌تواند خسارتی به مالکین پرداخت نماید، لذا جهت تضییع نشدن حق و حقوق مالکین، شهرداری در نظر دارد طی مراحل زیر جهت پرداخت خسارت موارد فوق، صرفاً در ردیف پرداخت حق تشرف خدمات ارائه نماید.

مراحل شامل:

1-درخواست خسارت توسط مالک و دستور نامه

2-بررسی واحداملاک و طرح‌ها و تعیین متراژ در مسیر که از طریق سند مالکیت اصلاح گردیده است.

3-ارجاع به کارشناس و محاسبه خسارت.

4-تعیین حق تشرف توسط واحد درآمد.

تبصره: در صورتی که خسارت بیش از حق تشرف بود، خسارت با حق تشرف پایاپای می‌گردد و در صورتی حق تشرف بیش از خسارت بود مالک مابه‌التفاوت را باید به شهرداری پرداخت نماید.

5-تنظیم توافقنامه و تأییدیه شورای شهر و فرمانداری میبد.

6-ارجاع مالک به واحد درآمد و استفاده از خدمات.

ضمناً باتوجه به نظریه 6399 /7 18دی1389 قانون شهرداری‌ها «چنانچه مالک شخصاً جهت تفکیک ملک خود در اجرای ماده 101 قانون شهرداری به شهرداری مراجعه نموده و نقشه تفکیکی توسط شهرداری را قبول نماید و بر اساس آن اسناد مالکیت قطعات تفکیکی را دریافت نماید، در حکم توافق با شهرداری است و در صورت عدم دریافت خسارت، بابت بهای اراضی در شوارع و خیابان نمی‌تواند از شهرداری وجهی مطالبه نماید. این مورد شامل درخواست شهرداری میبد نمی‌باشد.» در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

5- نامه شهرداری به شماره 11213 /2796 /ص مورخ 11بهمن1396 با موضوع اعلام نظر نسبت به تجدید و تمدید پروانه شماره 392 /س مورخ 1387 به مالکیت آقای قاسم شیخی در جلسه مطرح و به تصویب رسید و ادامه عملیات ساختمانی تا صدور مصوبه بعدی بلامانع است.

6-درخواست مجوز شهرداری به شماره 12125 /2796 /ص مورخ 28بهمن1396 با موضوع فاز2 زیرسازی بلوار حدفاصل میدان دفاع مقدس تا هواشناسی با توجه به قیمت و کارکرد مناسب از طریق ترک تشریفات مناقصه و تا سقف مبلغ دو میلیارد ریال به شرکت ایجاد راه عقیق یزد واگذار نماید؛ در جلسه مطرح و مصوب شد، هزینه اجرای پروژه از محل تکمیل خیابان‌های نیمه‌تمام (ردیف552330010039) در صورت وجود اعتبار تأمین خواهد شد.

8-درخواست مجوز شهرداری به شماره 12323 /2796 /ص مورخ 30بهمن1396 با موضوع پرداخت خسارت به خانم صدرالدینی بابت پلاک 985 بخش 22 یزد واقع در خیابان رودخانه (حدفاصل میرباقری و خامنه‌ای) و با توجه به توافقنامه شماره 10696 /2796 /ص مورخ 1بهمن1396، که 196 مترمربع از پلاک فوق در مسیر خیابان رودخانه قرار گرفته و 3/869 مترمربع باقیمانده پلاک می‌باشد مقرر گردید بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری و کلیه خسارات وارده به ارزش 529میلیون و 200هزار ریال، شهرداری میبد معادل مبلغ فوق خدمات بر روی مانده پلاک طبق توافقنامه ارائه نماید؛ در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه مربوطه از محل تملک املاک واقع در مسیر (ردیف552310020001) پرداخت می‌گردد.

9-درخواست مجوز شهرداری به شماره 12746 /2796 /ص مورخ 6 اسفند1396 با موضوع هزینه جهت تهیه ضمانت‌نامه بانکی و با توجه به نامه شماره 77102 مورخ 6 اسفند1396 اداره راه و شهرسازی استان یزد در خصوص تهیه ضمانت‌نامه بانکی به مبلغ شش میلیارد و 500میلیون ریال جهت دریافت حواله قیر، شهرداری در نظر دارد مبلغ 140میلیون ریال جهت دریافت ضمانت‌نامه از بانک تجارت مرکزی اختصاص دهد، در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه مربوطه از محل حق‌الجلسه، حق‌التدریس و حق‌الوکاله (ردیف551202050010) تأمین خواهد شد.

10-درخواست مجوز شهرداری به شماره 12747 /2796 /ص مورخ 7 اسفند1396 با موضوع قدردانی و تشکر از عملکرد کارمندان ثابت و پیمانی و کارکنان قرارداد معین به تعداد کل 46نفر طبق روال سال‌های گذشته به مبلغ کل یک میلیارد و 324میلیون ریال به صورت بن غیرنقدی از (ردیف551102050016) پرداخت گردد، در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

جلسه رأس ساعت 22 به پایان رسید.

1-علیرضاآقائی میبدی2-حسینعلی فلاح 3-محمدرضا هدایی 4-مجید زارعی 5-علیرضا آزادمنش 6-صفرعلی دهقانی 7-انسیه فلاح

رونوشت برابر اصل است.

هفتاد و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد با حضور کلیه اعضای شورا رأس ساعت 6صبح پنجشنبه مورخ 3اسفند1396 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید تشکیل گردید.

1-در ابتدای جلسه در مورد ورود مهمانان از نائین در تاریخ جمعه مورخ 4اسفند1396 برنامه‌ریزی و جهت اجرای بهتر برنامه تشریفاتی استقبال و... برنامه‌ریزی‌های لازم صورت و تصمیماتی اتخاذ گردید و در ادامه جلسه آقای دکتر دانشگر کارشناس طرح‌های ترافیکی به توضیح و بیان و ارائه طرح‌های گوناگون در چند نقطه مختلف شهر پرداختند که در نهایت با رفع مشکلاتی از این طرح‌ها، تصمیم نهایی جهت اجرایی شدن آن اتخاذ گردید.

مصوبه:

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره12286 /2796 /ص مورخ 30بهمن1396 در خصوص تقسیط عوارض آقای جاسم اسلام‌پناه مالک ساختمان به شماره پروانه ساختمانی 255 سال 84 که درخواست پایانکار پلاک خود را دارد و واحد درآمد مبلغ 318میلیون ریال بابت عوارض ساختمانی و رأی کمیسیون ماده 100 محاسبه نموده است، لذا با توجه به اینکه نامبرده اظهار می‌دارد توانایی پرداخت مبلغ فوق طبق آئین‌نامه تقسیط مصوب شورای اسلامی شهر حداکثر به صورت اقساط 18 ماه را ندارد در جلسه مطرح و با پرداخت اقساط 24 ماه موافقت گردید.

جلسه رأس ساعت 9صبح به پایان رسید.

1-علیرضاآقائی میبدی 2-حسینعلی فلاح 3-محمدرضا هدایی 4-مجید زارعی 5-علیرضا آزادمنش 6-صفرعلی دهقانی  7-انسیه فلاح

رونوشت برابر اصل است.

هفتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد با حضور اکثریت اعضای شورا رأس ساعت18:30 یکشنبه مورخ 29بهمن1396 با تلاوتی آیاتی چند از کلام‌الله مجید تشکیل گردید.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره12110 /2796 /ص مورخ 28بهمن1396 در خصوص پرداخت خسارت مربوط به پلاک ثبتی به شماره 9166 بخش 21 یزد به مالکیت خانم زهرا میرزایی و آقای هادی هدایتی و با توجه به توافقنامه شماره 11793 /2796 /ص مورخ 23بهمن1396، که 40 مترمربع از پلاک فوق در مسیر خیابان پاسداران قرار گرفته و 704 مترمربع باقیمانده پلاک می‌باشد، مقرر گردید بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری میبد و کلیه خسارت وارده شهرداری معادل مبلغ 260 میلیون ریال خدمات بر روی مانده پلاک طبق توافقنامه ارائه نماید، در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه مربوطه از محل تملک زمین و املاک واقع در مسیر (ردیف552310020001) پرداخت می‌گردد.

  2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 9670 /2796 /ص مورخ 9دی1396 با موضوع اصلاح حد جنوب پلاک 10028 بخش 22 یزد که بر اساس پرونده ثبتی به جاده کشتخوانی محدود گردیده ولی در محل و بر اساس مدارک ثبتی مجاورین، قسمتی از حد جنوب به طول 11 متر و 10سانتیمتر به ملک مجاور منتهی گردیده که مالک درخواست اصلاح حد جنوب به شرح ذیل دارد، اول پخی است به طول 1متر و 94سانتیمتر به کوچه، دوم به طول 23متر و 35سانتیمتر به کوچه، سوم به طول 11متر و 10سانتیمتر به پلاک 1فرعی از10030 که کمیسیون ماده 5 نیز بر اساس تأییدیه آقای زرافشان با این اصلاح حد موافقت نموده است که مالک باید 22متر و 20سانتیمترمربع متراژ قابل حذف را از شهرداری میبد با نرخ کارشناسی 2میلیون و 200هزار ریال خریداری نماید که جمع مبلغ پرداختی 48میلیون و 840هزار ریال می‌باشد در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 12202 /2796 /ص مورخ 29بهمن1396 با موضوع پرداخت خسارت متراژ در مسیر از پلاک‌های 2420 و2421 و2422فرعی از610 /1اصلی بخش 24 یزد که حد شمال پلاک‌های مذکور به آدرس شهیدیه خیابان ولیعصر(عج) به کوچه احداثی از ملک مجاور منتهی گردیده بود و مالک قصد ساخت و ساز را داشت و قانوناً نمی‌بایست عقب‌نشینی نماید، عده‌ای از اهالی درخواست عقب‌نشینی پلاک‌های فوق را داشتند و با توجه به اینکه پلاک مذکور در منطقه حساسیت خاصی به جهت ارتباط منطقه مسکونی با اراضی پسته‌زار داشت شهرداری با پرداخت خسارت به صورت خدمات موافقت نمود. مبلغ کل خسارت 625میلیون و 480هزار ریال برآورد شده که پس از کسر 251میلیون و 538هزار ریال هزینه حق تشرف پلاک‌ها، مالک 373میلیون و 942هزار ریال طلبکار می‌باشد که به صورت خدمات شناور در یافت می‌نماید؛ در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه مربوطه از محل تملک املاک واقع در مسیر (ردیف552310020001) پرداخت می‌گردد. ضمناً با توضیح اینکه این مجوز قبلاً طی نامه شماره 9663 /2796 /ص مورخ 9دی1396 توسط شورای شهر تأیید گردیده که با تغییراتی (خدمات به صورت شناور و اصلاح کلمه حق مرغوبیت به حق تشرف) مجدداً به شورا ارسال گردیده است.

4-درخواست مجوز شهرداری به شماره 11162 /2796 /ص مورخ 10بهمن1396 درخصوص پرداخت خسارت به وراث ربابه بیگم نقیبی‌زاده بابت پلاک ثبتی در مسیر خیابان 22بهمن به شماره 4762بخش 21 یزد و با توجه به توافقنامه شماره 11094 /2796 /ص مورخ 9بهمن1396 که 210مترمربع از پلاک فوق در مسیرتقاطع خیابان‌های 22بهمن و سیدالشهداء خانقاه قرار گرفته و 57متر و 50سانتیمترمربع باقیمانده پلاک می‌باشد. مقرر گردید بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری میبد و کلیه خسارات وارده به مبلغ 1میلیارد و 260میلیون ریال، شهرداری میبد معادل مبلغ 672میلیون و 500هزار ریال خدمات بر روی مانده پلاک و معادل مبلغ 587میلیون و 500هزار ریال خدمات شناور طبق توافقنامه ارائه نماید؛ در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه فوق از محل تملک املاک واقع در مسیر (ردیف552310020001) پرداخت خواهد شد.

5-در خواست مجوز شهرداری به شماره 11055 /2796 /ص مورخ 8بهمن1396 با موضوع عوارض پارکینگ، با توجه به اینکه آقای مسعود صادقی در سال 89 در موقع اخذ پروانه ساختمانی به میزان 5 متر نوار پارکینگ بر معبر رعایت نموده است و در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 89 به ازای هر مترمربع پارکینگ رعایت شده، 3متر محاسبه و منظور می‌گردیده است و اکنون نامبرده درخواست پایانکار ساختمان خود را دارد و مقداری اضافه بنا ساخته است لذا شهرداری در نظر دارد جهت رعایت حال ایشان در صورت صلاحدید عوارض کسر پارکینگ که مقدار 8 متر و 50سانتیمترمربع می‌باشد با توجه به رعایت پارکینگ بر معبر از مالک اخذ ننماید؛ در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

6-درخواست مجوز شهرداری به شماره 11176 /2796 /ص مورخ 10بهمن1396 با موضوع مساعدت پروانه ساختمانی و با توجه به اینکه قسمتی از زمین به شماره پلاک ثبتی به شماره 8606 بخش 23یزد به مالکیت آقای علی‌محمد خلنج در مسیر بلوار میرشمس‌الحق قرار گرفته است و شهرداری طی توافقنامه شماره 13604 مورخ 22 اسفند 1394 مقرر نموده است که در باقیمانده پلاک، چهار طبقه پروانه ساختمانی تجاری صادر نماید و اکنون مالک درخواست تبدیل هر طبقه به دو واحد را دارد لذا در صورت صلاحدید مقرر فرمایید تا عوارض کسر پارکینگ بر اساس سال تنظیم توافقنامه محاسبه گردد در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً نامه دفتر امور شهری استانداری یزد ضمیمه می‌باشد.

جلسه رأس ساعت 21:30 به پایان رسید.

1-علیرضاآقائی میبدی 2-حسینعلی فلاح 3-محمدرضا هدایی 4-مجید زارعی 5-علیرضا آزادمنش 6-صفرعلی دهقانی  7-انسیه فلاح

رونوشت برابراصل است.

هفتاد و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد با حضور اکثریت اعضای شورا رأس ساعت 6 صبح پنجشنبه مورخ 26بهمن1396 با تلاوتی آیاتی چند از کلام‌الله مجید تشکیل گردید. ضمناً جلسه 73 شورا مصوبه‌ای وجود نداشت.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 11313 /2796 /ص مورخ 14بهمن1396 در خصوص احداث ساختمان سازمان‌های مدیریت حمل و نقل و عمران و بازآفرینی فضای شهری (بهسازی و نوسازی) واقع در بلوار بسیج جنب مخابرات سلمان فارسی، در جلسه قرائت و با کلیات احداث ساختمان موافقت گردید و مقرر گردید نقشه‌های ساختمان، هزینه اجرای پروژه و مناقصه اجرای ساختمان از شورا درخواست مجوز گردد. ضمناً هزینه اجرای پروژه به صورت مرحله‌ای و از محل بودجه سازمان یاد شده تأمین خواهد شد.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 11762 /2796 /ص مورخ 23بهمن1396 با موضوع تقسیط عوارض آقای کاظم فلاح مالک ساختمان به پلاک ثبتی 3فرعی از8153 بخش 21 یزد که در خواست عدم خلافی پلاک خود را دارد و واحد درآمد مبلغ 370میلیون ریال بابت عوارض ساختمانی و رأی کمیسیون ماده 100 محاسبه نموده است؛ لذا باتوجه به اینکه نامبرده اظهار می‌دارد توانایی پرداخت مبلغ فوق را طبق آئین‌نامه تقسیط مصوب شورای اسلامی شهر به صورت اقساط 18 ماهه ندارد درخواست تقسیط 36 ماهه را دارد؛ در جلسه قرائت و به تصویب رسید.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 11708 /2796 /ص مورخ 21بهمن1396 با موضوع هزینه بازسازی حمام عمومی شهیدیه که تاریخی و قدیمی می‌باشد در جلسه قرائت و با پرداخت مبلغ 350میلیون ریال به تصویب رسید. مبلغ مذکور به آقای دکتر هادی فاضلی (معرف اهالی شهیدیه) تحویل می‌گردد و گزارش کار آن به شورا ارسال می‌گردد. ضمناً هزینه اجرای پروژه از محل بهبود عبور و مرور و بافت قدیمی و تاریخی (ردیف552330080002) تأمین خواهد شد.

4-درخواست مجوز شهرداری به شماره 11988 /2796 /ص مورخ 26بهمن1396 درخصوص برگزاری مناقصه عمومی جهت اجرای پروژه زیرسازی و جدولگذاری وآسفالت میدان دانشگاه میبد واقع در بلوار یحیی‌زاده با برآورد اولیه به مبلغ 7میلیارد ریال اقدام گردد. هزینه اجرای پروژه از محل طرح زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر (ردیف55233001) در صورت اصلاح ردیف‌های 1-بهبود عبور و مرور و بافت قدیمی و تاریخی (ردیف552330080002) و 2-احداث ساختمان شهرداری (ردیف552370010002) تأمین خواهد شد.

5-نامه شهرداری به شماره 10334 /2796 /ص مورخ 24دی1396 منضم به بودجه پیشنهادی شهرداری  در سال 1397 در جلسه قرائت و با توجه به بررسی‌های متعدد و نظرات اصلاحی اعضای شورا، به تصویب رسید.

6-نامه شماره 11206 /2796 /ص مورخ 11بهمن1396 شهرداری منضم به بودجه پیشنهادی سال 1397 سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری شهرداری میبد در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

7-نامه شماره  10928/2796/ص مورخ 5/11/1396 شهرداری منضم به بودجه پیشنهادی سال 1397 سازمان حمل و نقل شهرداری میبد در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

8-بودجه سال 1397 شورای اسلامی شهر میبد در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

جلسه رأس ساعت 9:30به پایان رسید.

1-علیرضا آقائی میبدی 2-حسینعلی فلاح 3-محمدرضا هدایی  4-مجید زارعی 5-علیرضا آزادمنش 6-صفرعلی دهقانی

رونوشت برابر اصل است.

هفتاد و سومین جلسه شورای اسلامی شهر میبد به صورت فوق‌العاده با حضور اکثریت اعضای شورا رأس ساعت 18:30 پنجشنبه مورخ 19بهمن1396 تشکیل گردید.

در این جلسه آقایان اکبر دهقانی و صباغی از کارشناسان و مسئولان سازمان نظام مهندسی حضور یافتند و پیرامون مباحث تعرفه نظارت بر ساختمان و طراحی و معماری بحث و تبادل نظر گردید و تصمیمات و پیشنهادات و راهکارهایی در این راستا ارائه گردید.

این جلسه مصوبه‌ای وجود نداشت.

جلسه رأس ساعت 21 به پایان رسید.

1-علیرضا آقائی میبدی 2-انسیه فلاح 3-محمدرضا هدایی4-مجید زارعی 5-علیرضا آزادمنش 6-صفرعلی دهقانی

رونوشت برابر اصل است.

ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، هفتاد و دومین  جلسه شورای اسلامی شهر میبد با حضور اکثریت اعضای شورا رأس ساعت 6صبح پنجشنبه مورخ 19بهمن1396 تشکیل گردید.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 11398 /2796 /ص مورخ 15بهمن1396 در خصوص تقسیط عوارض آقای محمدمهدی اعظمی مالک ساختمان به شماره پلاک ثبتی 9فرعی از2741 بخش 23 یزد که درخواست پایانکار پلاک خود را دارد و واحد درآمد مبلغ 327میلیون ریال بابت عوارض ساختمانی و رأی کمیسیون ماده 100 محاسبه نموده است و با توجه به اینکه نامبرده اظهار می‌دارد توانایی پرداخت اقساط به صورت 18 ماهه را ندارد و درخواست تقسیط به صورت 36 ماهه را دارد در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 11469 /2796 /ص مورخ 16بهمن1396 در خصوص تخفیف20درصد عوارض ساختمانی و20 عوارض کسب و پیشه در صورت پرداخت نقدی، به مناسبت ایام‌الله دهه فجر از تاریخ 20بهمن1396 تا تاریخ 20 اسفند1396، در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 11458 /2796 /ص مورخ 16بهمن1396 با موضوع مساعدت به برگزاری مسابقات فوتسال به مبلغ 20میلیون ریال و با توجه به نامه شماره 1856 مورخ 11بهمن1396 شورا در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمنا هزینه مربوطه از محل فعالیت فرهنگی، ورزشی شهروندان (ردیف551202050017) پرداخت خواهد شد.

جلسه رأس ساعت 8:30 به پایان رسید.

1-علیرضا آقائی میبدی 2-انسیه فلاح 3-محمدرضا هدایی 4-مجید زارعی 5-علیرضا آزادمنش 6-صفرعلی دهقانی

رونوشت برابر اصل است.