نود و دومین جلسه شورای اسلامی شهر میبد با حضور کلیه اعضای شورا رأس ساعت6:30 پنجشنبه مورخ 6اردیبهشت1397 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه آقای محسن صادقی مشاور میراث پیشنهاداتی در خصوص تشکیل شورای هم‌اندیشی به عنوان همیار فکری شورای شهر ارائه دادند که این شورا نظارت و همراهی با مسئولان اجرایی شهر جهت هسازی طرح ها و مقرر گردید که این پیشنهادات در جلسه کمیسیون فرهنگی مطرح و تصمیم نهایی اتخاذ گردد.

در ادامه جلسه آقای عبادی در خصوص قرارداد بیلبوردها توضیحاتی ارائه داد و خانم مرادی نیز روابط عمومی شهرداری دفاعیات خود را مبنی بر احقاق حقوق شهرداری ارائه نمود.

مصوبات:

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 1096 /2797 /ص مورخ2اردیبهشت1397 با موضوع پرداخت هزینه جهت برگزاری آیین بزرگداشت فرهیختگان میبدی به مبلغ 50میلیون ریال در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه مربوطه از محل هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری و افطاری (ردیف551202050005) پرداخت خواهد شد.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 942 /2797 /ص مورخ 29فروردین1397 با موضوع تقسیط عوارض خانم طاهره روستایی کوچه باغی که درخواست پایانکار ساختمان به شماره پلاک ثبتی 1از4250 فرعی 1 بخش 21 یزد و مبلغ 388میلیون ریال می‌بایست پرداخت می نموده که با توجه به رأی کمیسیون ماده 100 مبلغ 180میلیون ریال بر اساس رأی مذکور جریمه شده و مبلغ 208میلیون ریال عوارض زیربنای مزبور طی 13 فقره پرداخت نموده است که نامبرده تقاضای تقسیط مبلغ 180میلیون ریال را در 12 فقره چک از تاریخ (10بهمن1398 تا تاریخ 18بهمن1400) را دارد در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 1019 /2797 /ص مورخ 1اردیبهشت1397 با موضوع قرارداد شهربازی (بیل مکانیکی) توسط بخش خصوصی مطرح و مقرر گردید مبلغ اجاره ماهیانه 330 هزار تومان و هزینه آن برای مدت10دقیقه مبلغ پنج هزار تومان دریافت نماید که در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

4-درخواست مجوز شهرداری به شماره 1016 /2797 /ص مورخ 1اردیبهشت1397 در خصوص پرداخت هزینه جهت اختصاص سالن جهت تئاتر به مبلغ 20میلیون ریال به دانشکده علوم قرآنی موافقت گردید و مقرر شد که هزینه مربوطه از محل فعالیت فرهنگی، ورزشی شهروندان (ردیف551202050017) تأمین خواهد  شد.

5-درخواست مجوز شهرداری به شماره 1208 /2797 /ص مورخ 3اردیبهشت1397 با موضوع هزینه صدابرداری همایش هنرمندان شهر خورشید به مبلغ 6میلیون ریال و با توجه به نامه شماره 71 مورخ 28فروردین1397 اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان میبد در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه مربوطه از محل هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری و افطاری (ردیف551202050005) تأمین خواهد شد.

6-درخواست مجوز شهرداری به شماره 1199 /2797 /ص مورخ 3 اردیبهشت1397 با موضوع مساعدت به آقای سیدجعفر حسینی به مبلغ 40میلیون ریال در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه مربوطه محل کمک‌ها و اعانات به مستمندان (ردیف551204170003) تأمین خواهد شد.

7-درخواست مجوز شهرداری به شماره 1182 /2797 /ص مورخ 3اردیبهشت1397 با موضوع پرداخت خسارت به آقای علی زارع مهرجردی و با توجه به توافقنامه شماره 14025 /2796 /ص مورخ 23اسفند1396 مربوط به پلاک ثبتی به شماره 6196 بخش 21 یزد که 235متر و 50سانتیمترمربع از پلاک فوق در مسیر خیابان مطهری قرار گرفته و 427متر و 90سانتیمترمربع باقیمانده پلاک می‌باشد مقرر گردید بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری میبد و کلیه خسارت وارده به ارزش 760میلیون و 500هزار ریال، شهرداری میبد مبلغ مذکور خدمات بر روی مانده پلاک طبق توافقنامه ارائه نماید، که در جلسه مطرح و به تصویب رسید. هزینه مربوطه از محل تملک زمین و املاک واقع در مسیر (ردیف552310020001) پرداخت می‌گردد.

8-درخواست مجوز شهرداری به شماره 585 /2797 /ص مورخ 21فروردین1397 با موضوع پرداخت خسارت به ورثه مروارید زارع مهرجردی بابت پلاک 6242 بخش 21 یزد واقع در بلوار شهید مطهری و با توجه به توافقنامه شماره 503/2797/ص مورخ 20فروردین1397 و توافقنامه شماره 3666 مورخ 20اردیبهشت1385، با توجه به اینکه آقای علی فلاح در سال 1385 از خدمات پروانه ساخت به ارزش فعلی 320میلیون ریال استفاده نموده) با توجه به توافقنامه سال 1385 مبلغ سه میلیون تومان در وجه وارث پروانه ساخت صادر شود و دو ورثه دیگر نیز از معادل ارزش خدمات ارائه شده به آقای علی فلاح هر کدام 320 میلیون ریال و جمعاً 640میلیون ریال از خدمات شناور استفاده نمایند، در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه مربوطه از محل تملک املاک واقع در مسیر (ردیف552310020001) پرداخت می‌گردد.

9-درخواست مجوز شهرداری به شماره 928 /2797 /ص مورخ 28فروردین1397 با موضوع ارائه یک برگ نظریه کارشناسی مربوط به پلاک ثبتی به شماره 9414 بخش 22 یزد به شماره توافقنامه 505/2797/ص مورخ 20فروردین1397 و با حضور هیئت امنای مسجد جامع قدیمی بیده، مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری و کلیه خسارات وارده شهرداری میبد پلاک ثبتی 1767 /443 /10170 اصلی بخش 22 یزد به متراژ 160مترمربع و به ارزش 320میلیون ریال طبق توافقنامه به نام خسارت دیده منتقل نماید.

10-درخواست مسجد جامع یخدان مبنی بر معافیت پرداخت هزینه پروانه ساخت منزل عالم مسجد جامع مطرح و به تصویب رسید.

جلسه رأس ساعت 9صبح به پایان رسید.

1-علیرضا آقائی میبدی 2-حسینعلی فلاح 3-محمدرضا هدایی4-مجید زارعی 5-علیرضا آزادمنش 6-صفرعلی دهقانی 7-انسیه فلاح

رونوشت برابر اصل است.

نود و یکمین  جلسه شورای اسلامی شهر میبد با حضور کلیه اعضای شورا رأس ساعت 17 یکشنبه مورخ 2 اردیبهشت1397 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه با حضور آقای دکتر دانشگر کارشناس عمران و طراحی شهری در مورد طرح میدان و پل زیرگذر معلم توضیحاتی ارائه و اصلاحاتی صورت گرفت و نظرات و پیشنهاداتی از طرف اعضای شورا ارائه گردید.

مصوبات:

1-در خصوص مشارکت شورا و شهرداری در زمینه برگزاری مراسم جشن ویژه ایام دهه فجر و 22 بهمن به مبلغ 75میلیون ریال مطرح و مقرر شد درخواست مجوز لازم از طرف شهرداری به شورا ارسال گردد.

2-در زمینه برگزاری نمایشگاه صنایع دستی بانوان سرپرست خانواده در محل بقعه بابک مقرر گردید که مبلغ 5میلیون ریال در پرداخت کمک هزینه آن از طریق دریافت مجوز از شهرداری به منظور پرداخت هزینه از ردیف بودجه فرهنگی و صنایع دستی شهرداری پرداخت گردد و مورد تصویب اعضای شورا قرار گرفت و در نهایت مجوز جهت تصویب آن به شورا صادر و ارسال گردد.

3-درخواست مؤلف کتاب گلچین هلال غم در خصوص مساعدت مالی و به منظور تشویق و تبلیغ کار فرهنگی مصوب شد مبلغ 3میلیون ریال جهت خرید 100 عدد کتاب از محل اعتبارات شورای اسلامی شهر میبد پرداخت گردد.

جلسه رأس ساعت20 به پایان رسید.

1-علیرضا آقائی میبدی 2-حسینعلی فلاح 3-محمدرضا هدایی4-مجید زارعی 5-علیرضا آزادمنش 6-صفرعلی دهقانی 7-انسیه فلاح

رونوشت برابر اصل است.

اعیاد شعبانیه و میلاد با سعادت امام حسین(ع)، امام زین العابدین(ع) و حضرت ابوالفضل(ع) تبریک و تهنیت می‌گوییم.

نودمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد با حضور کلیه اعضای شورا رأس ساعت6:30 پنجشنبه مورخ 30فروردین1397 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجیدتشکیل گردید.

در ابتدای جلسه گزارشی مختصر از عملکرد و نتیجه جلسات هم‌اندیشی با مهندسین مشاور محترم طرح تفصیلی سرکار خانم شفاهی و دکتر پورروستا و مهندس عشایری از وزارتخانه مسکن و شهرسازی توسط آقای فلاح ارائه گردید.

مصوبات:

1-نامه شهرداری به شماره 730 /2797 /ص مورخ 26فروردین1397 در خصوص تفریغ بودجه سال 1396 شهرداری در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

2-تفریغ بودجه شورای اسلامی شهر میبد در سال 1396 (خلاصه درآمدها وهزینه‌ها) در جلسه بررسی و مورد تصویب قرار گرفت.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 671 /2797 /ص مورخ 23فروردین1397 با موضوع تمدید قرارداد شماره 10912 /2795 /ص در خصوص ناظر شرعی بر کشتارگاه دام به مدت 5 ماه (از تاریخ1اردیبهشت1397 تا تاریخ 31شهریور1397) از قرار ماهیانه مبلغ 10میلیون ریال تمدید نماید، در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه مربوطه از محل حق‌الجلسه، الوکاله، التدریس، الزحمه، ترجمه، مشاوره و... (ردیف551202050010) تأمین خواهد شد.

4-درخواست مجوز شهرداری به شماره 681 /2797 /ص مورخ 23فروردین1397 با موضوع تمدید قرارداد شماره 11280 /2795 /ص در خصوص ناظر بهداشتی بر کشتارگاه دام به مدت 5 ماه (از تاریخ1اردیبهشت1397 تا تاریخ 31شهریور1397) از قرار ماهیانه مبلغ 14میلیون ریال تمدید نماید در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه مربوطه از محل حق‌الجلسه، الوکاله، التدریس، الزحمه، ترجمه، مشاوره و... (ردیف551202050010) تأمین خواهد شد.

5-درخواست مجوز شهرداری به شماره 914 /2797 /ص مورخ 28فروردین1397 با موضوع تقسیط عوارض آقای سیدعلی محمد نبوی که در شهریور 96 بابت موانعی افراز پلاک ثبتی 8573 بخش 21 یزد مبلغ 558میلیون ریال طی دو فقره چک 3 ماهه به تاریخ 25آذر1396 و 25اسفند1396 به شهرداری تحویل نموده است و چک‌های مذکور به علت عدم موجودی برگشت خورده است و نزد امور مالی می‌باشد و اکنون متقاضی درخواست تقسیط مجدد مبلغ محاسبه شده را دارد در جلسه مطرح و مصوب شد از تاریخ 25آذر1396 به صورت تقسیط 36 ماهه پرداخت گردد.

6-درخواست مجوز شهرداری به شماره 882 /2797 /ص مورخ 28فروردین1397 با موضوع مساعدت جهت جشن اعیاد شعبانیه و باتوجه به نامه شماره 22501 هیئت امنای جشن منتظران قائم آل محمد(ص) محمودآباد به مبلغ 20میلیون ریال در جلسه مطرح و به تصویب رسید. در ضمن ردیف پرداخت از محل فعالیت فرهنگی ورزشی شهروندان (ردیف551202050017) می‌باشد.

7-درخواست مجوز شهرداری به شماره 644 /2797 /ص مورخ 22فروردین1397 در خصوص تمدید قرارداد شماره 1697 /2796 /ص مورخ 21اردیبهشت1396 در خصوص خرید و نصب دوربین‌های ترافیکی مطرح و مقرر گردید که این قرارداد از تاریخ 31مرداد1396 تا تاریخ 31خرداد1397 تمدید و پس از تاریخ فوق هیچ گونه عذری از سوی پیمانکار پذیرفته نمی‌باشد و برابر مقررات و مفاد قرارداد برخورد خواهد شد و این مجوز در کل با شرایط مذکور مورد تصویب قرار گرفت.

8-درخواست مجوز شهرداری به شماره 643 /2797 /ص مورخ 22فروردین1397 در خصوص تمدید قرارداد شماره 3180 /2796 /ص مورخ 30خرداد1396 در خصوص خرید و نصب دوربین‌های ترافیکی مطرح و مقرر گردید که این قرارداد از تاریخ 25شهریور1396 تا تاریخ 31خرداد1397 تمدید و پس از تاریخ فوق هیچ گونه عذری از سوی پیمانکار پذیرفته نمی‌باشد و برابر مقررات و مفاد قرارداد برخورد خواهد شد و این مجوز با شرایط و موارد ذکر شده موافقت و مورد تصویب اعضای شورا قرار گرفت.

9-درخواست مجوز شهرداری به شماره 753 /2797 /ص مورخ 26فروردین1397 با موضوع تأمین هزینه پشتیبانی، تولید و ارتقای ویرایش‌های جدید نرم افزارهای اتوماسیون مالی و اداری شهرداری در سال 1396 و با توجه به نامه شماره pf14193 مورخ 15اسفند1396 شرکت آینده‌سازان کهکشان نرم‌افزر (آیکن) به مبلغ 140میلیون ریال در جلسه مطرح و به تصویب رسید و پرداخت آن از محل سایر خدمات قراردادی (ردیف 551202050011) تأمین خواهد شد.

10-درخواست مجوز شهرداری به شماره 465 /2797 /ص مورخ 19فروردین1397 و با توجه به توافقنامه شماره 291 /2797 /ص مورخ 15فروردین1397 مربوط به پلاک ثبتی به شماره 8734 بخش 23 یزد و با توجه به مصوبه شورای شهر به شماره نامه 12145 /2796 /ص مورخ 29بهمن1396 به مالکیت آقای هدا ابوطالبی که 208 متر و 20سانتیمترمربع از پلاک فوق در مسیر خیابان خواجه رشیدالدین قرار گرفته و 627 متر و 20سانتیمترمربع باقیمانده پلاک می‌باشد مقرر گردید بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری میبد معادل مبلغ 374میلیون و 760هزار ریال خدمات بر روی مانده پلاک طبق توافقنامه ارائه نماید.

11- درخواست مجوز شهرداری به شماره 810 /2797 /ص مورخ 26فروردین1397با موضوع اجاره نمازخانه پارک بهاران جهت برگزاری جلسات انجمن معتادان گمنام، در جلسه مطرح و به تصویب نرسید.

12-در پایان جلسه ضمن ارائه توضیحاتی توسط رئیس کمیسیون فرهنگی شورا مبنی بر مصوبات کمیسیون مقرر گردید که جشن ویژه اعیاد شعبانیه در مصلی در دو شب جمعه شب و شنبه شب با اجرای برنامه‌های متنوعی چون سرود و تواشیح، مسابقه، مولودی، و در پایان با نورافشانی و پذیرایی با صرف آش امام حسین(ع) برگزار گردد و در این زمینه با ارگان سپاه در اجرایی نمودن برنامه حمایت و پشتیبانی کامل صورت گیرد و صندلی مورد نیاز برای فضای جشن و نصب بنر و تهیه 2000عدد پرچم با آرم حضرت امام حسین(ع)، حضرت ابوالفضل العباس(ع) وحضرت امام سجاد(ع) به عنوان پکیج فرهنگی توسط شهرداری تهیه شود و فعال‌سازی سیستم پیامکی شهرداری در خصوص انتخاب زیباترین جمله در مورد امام حسین(ع) و اهدای جوایز به آن با اهدای کتاب و انتخاب و قرعه‌کشی اسامی ائمه و اهدای 28 پلاک طلا به برندگان از طرف شهرداری.

جلسه رأس ساعت10صبح به پایان رسید.

1-علیرضاآقائی میبدی 2-حسینعلی فلاح 3-محمدرضا هدایی4-مجید زارعی 5-علیرضا آزادمنش 6-صفرعلی دهقانی 7-انسیه فلاح

رونوشت برابر اصل است.

هشتاد و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد با حضور کلیه اعضای شورا رأس ساعت17:30 یکشنبه مورخ 26فروردین1397 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجیدتشکیل گردید.

در ابتدای جلسه آقای فاتحی کارشناس درآمد شهرداری و آقای زارعی کارشناس عمران و ساختمان مباحثی پیرامون اراضی که در حریم شهر میبد قرار دارد و وضعیت بهسازی و آماده‌سازی اراضی که در شهرک‌های اطراف میبد قرار دارد توضیحاتی ارائه دادند.

در ادامه جلسه آقای اسعدی کارشناس حمل و نقل پیرامون درخواست تعدادی از رانندگان جهت نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری توضیحاتی ارائه نمود.

مصوبات:

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 531 /2797 /ص مورخ 20فروردین1397 با موضوع بهای خدمات آماده‌سازی در جلسه قرائت و به شرح ذیل به تصویب رسید.

الف: مقرر شد مالکان پلاک‌های شهرک‌های واگذاری محدوده و حریم شهر به ازای هر مترمربع از تاریخ مصوبه لغایت 31شهریور1397 مبلغ 50هزار ریال واز 1مهر1397 لغایت 29 اسفند 1397 هر مترمربع 70هزار ریال به عنوان خدمات آماده‌سازی در اولین مراجعه به شهرداری پرداخت نمایند.

ب: شهرک‌های فجر بیده، امام حسین(ع) و سایر قطعات واگذاری بنیاد مسکن تا جلسه نهایی با مدیرکل بنیاد مسکن استان خدمات عمومی پرداخت نمی‌نمایند.

ج: شهرک جهاد کشاورزی تا تحویل نقشه آماده‌سازی و تعیین تکلیف قطعی، شامل این مصوبه نمی‌شود و شهرک جهاد کشاورزی شامل تبصره 3 ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری می‌شود.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 395 /2797 /ص مورخ 18فروردین1397در خصوص مساعدت به آقای علیرضا جعفری به مبلغ 20میلیون ریال از محل هزینه رفاهی کارکنان (ردیف551102050016) مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 46 /2797 /ص مورخ 20فرودین1397 با موضوع عدم اخذ عوارض متراژ مازاد جدید به  پلاک 1فرعی4560 بخش 23 یزد واقع در تقاطع شهید مؤذن متعلق به آقای مفیدیان و با توجه به اینکه قسمتی از پلاک مذکور در مسیر خیابان شهید مؤذن قرار می‌گیرد و توافقنامه‌ای به شماره 14050 /2796 /ص مورخ 23اسفند1396 امضا نموده و شورای شهر میبد توافقنامه مذکور را طی نامه شماره 14152 /2796 /ص مورخ 24اسفند1396 مصوب نموده و فرمانداری نیز تأیید نموده است که در هنگام انتقال سند مالکیت به نام شهرداری میبد مشخص گردید متراژ باقیمانده 329 متر و 55 سانتیمترمربع می‌باشد ( 7متر و 55سانتیمترمربع مازاد توافق اولیه) که واحد درآمد مبلغ 45میلیون و 198هزار ریال تعیین نموده است، لذا مالک درخواست دارد عوارض متراژ مازاد از ایشان اخد نگردد در جلسه مطرح و به تصویب رسید. هزینه مربوطه از (ردیف552310020001) محل تملک زمین و املاک واقع در مسیر پرداخت خواهد شد.

  4-درخواست مجوز شهرداری به شماره 123 /2797 /ص مورخ 7فروردین11397 با موضوع اهدائی به امام جماعت مسجد قاسم‌ابن‌الحسن (جنب شهرداری) و با توجه به نامه شماره 131 /2796 /ص مورخ 7فروردین1397 در خصوص پرداخت حق‌الزحمه امام جماعت به مبلغ 2میلیون ریال در ماه از محل کمک به مؤسسات عام‌المنفعه (ردیف551204170005) در وجه امام جماعت مسجد فوق پرداخت گردد در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

5-درخواست مجوز شهرداری به شماره 496 /2797 /ص مورخ 20فروردین1397 با موضوع ابطال مناقصه زیرسازی کوچه‌های محله‌های شهر میبد به شماره 11499 /2796 /ص مورخ 16بهمن1396 در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

6-درخواست مجوز شهرداری به شماره 278 /2797 /ص مورخ 15فرودین1397 در خصوص شهربازی در پارک فلسطین در جلسه مطرح و با توجه به ترافیک شهری به تصویب نرسید.

جلسه رأس ساعت20 به پایان رسید.

1-علیرضاآقائی میبدی 2-حسینعلی فلاح 3-محمدرضا هدایی4-مجید زارعی 5-علیرضا آزادمنش 6-صفرعلی دهقانی 7-انسیه فلاح

رونوشت برابر اصل است.

هشتاد و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد با حضور کلیه اعضای شورا راس ساعت17 یکشنبه مورخ 19/1/1397 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید تشکیل گردید.

مصوبات:

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 14388 /2796 /ص مورخ 28اسفند1396 در خصوص قرارداد شهربازی (بیل مکانیکی) در جلسه مطرح و مقرر گردید که در هر ده دقیقه مبلغ پنجاه هزار ریال دریافت گردد و با این شرط در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

2- درخواست مجوز شهرداری به شماره 184 /2797 /ص مورخ 14فروردین1397 در خصوص مساعدت به کارکنان جهت روشنایی مسیر پل خورشید به مبلغ 100میلیون ریال در جلسه مطرح و مصوب گردید مشروط به اینکه پروژه مربوطه به صورت 100% اجرا و اتمام گردد و مبلغ مذکور از محل هزینه رفاهی کارکنان (ردیف551102050016) پرداخت گردد و مقرر شد پرداخت هزینه بعد از اتمام پروژه باشد.

3-نامه شهرداری به شماره 14297 /2796 /ص مورخ 26اسفند1396 با موضوع پیگیری قرارداد بیلبوردهای سطح شهر در جلسه قرائت و جهت حفظ و حراست از حقوقات شهرداری‌ها که مقرر شده بود قرارداد فی‌مابین شهرداری و آقای مجتبی محسنی فرزند محمد عیناً اجرا شود ولی با توجه به مدارک پیوست به ویژه قرارداد مذکور به شماره4750 /2793 /ص  مورخ 27مرداد1393 و صورتجلسه مورخ 16اسفند1396 فی‌مابین، چون آقای مجتبی محسنی به تعهدات خود عمل ننموده است شهرداری وفق مقررات نسبت به لغو قرارداد اقدام و از طریق اظهارنامه، طرف قرارداد را در جریان موضوع لغو قرارداد قرار دهد و وفق مقررات نسبت به احقاق حقوق شهرداری اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت20 به پایان رسید.

1-علیرضا آقائی میبدی 2-حسینعلی فلاح 3-محمدرضا هدایی 4-مجید زارعی 5-علیرضا آزادمنش 6-صفرعلی دهقانی  7-انسیه فلاح

رونوشت برابر اصل است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر میبد، اعضای این شورا به همراه شهردار میبد با حضور در مسجد جامع مهرجرد، پاسخگوی سؤالات و درخواست‌های شهروندان خواهند بود.

نشست مردمی شورا و مسئولین شهرداری با اهالی مهرجرد دوشنبه شب بیستم فروردین همراه با اقامه نماز مغرب و عشا انجام خواهد شد.

هشتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد با حضور کلیه اعضای شورا رأس ساعت6:30 پنجشنبه مورخ 16فروردین1397 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجیدتشکیل گردید.

در آغاز جلسه آقای دکتر برجسته و زارعی در رابطه با ضدعفونی و دفع پسماندها و زباله‌های عفونی گزارشاتی را ارئه نمودند و تصمیماتی در رابطه با تأمین فضای پارکینگ عمومی جهت شهروندان در بیرون بیمارستان و بهبود دفن زباله‌های عفونی و ... اتخاذ گردید.

در ادامه جلسه پیرو نامه شماره 14297 /2796 /ص مورخ 26اسفند1396 در خصوص پیگیری بیلبوردهای سطح شهر در جلسه مطرح و مقرر شد به شهرداری اعلام گردد که طبق قرارداد فی‌مابین شهرداری پیگیری و مراحل قانونی آن انجام گردد.

جلسه رأس ساعت9:30 به پایان رسید.

1-علیرضاآقائی میبدی 2-حسینعلی فلاح 3-محمدرضا هدایی 4-مجید زارعی 5-علیرضا آزادمنش 6-صفرعلی دهقانی  7-انسیه فلاح  

رونوشت برابر اصل است.

هشتاد و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد با حضور کلیه اعضای شورا و ریاست محترم شرکت وحدت گستر در حوزه رفت و روب شهری جناب آقای آیت رأس ساعت17 سه‌شنبه مورخ 14فروردین1397 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجیدتشکیل گردید.

در این جلسه بعد از تقدیر و تشکر ویژه از نحوه خوب و در واقع رضایتمندی 95% از فعالیت شرکت در این مدت سپری شده، تقاضا و پیشنهاداتی از طرف اعضای شورا ارائه گردید از جمله: 1-نظارت بیشتر بر مطلوب شدن و در واقع عالی شدن و کیفیت خوب رفت و روب شهری. 2-مشارکت مردم در نظافت شهری، آموزش و فرهنگ‌سازی تفکیک زباله از مبدأ در چند منطقه به صورت پایلوت. 4-پاک‌سازی زمین‌های فاقد حصار و نظافت محلات. 5-استفاده از پتانسیل قوی بانوان در تفکیک زباله از مبدأ از طریق آموزش و ایجاد کارگاه‌های متعدد در محلات مختلف و در کل فرهنگسازی آن.

مصوبات:

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 209 /2797 /ص مورخ 14فروردین1397 با موضوع پرداخت خسارت به آقای احمد رشیدی احمدآبادی بابت پلاک در مسیر بلوار شهید مطهری به شماره 1فرعی از 11121 بخش 21یزد که 79 متر و 55سانتیمترمربع از پلاک فوق در مسیر بلوار شهید مطهری قرار گرفته و 78 متر و 45سانتیمترمربع باقیمانده پلاک می‌باشد، مقرر گردید بابت اتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری میبد و کلیه خسارات وارده، شهرداری میبد صورتجلسه را به صورت (زیرزمین انباری، یک واحد تجاری همکف، یک واحد دفتر تجاری طبقه اول به زیربنای هر طبقه 78 متر و 45سانتیمترمربع 7 متر و 80سانتیمترمربع بالکن سر پوشیده) به ارزش کل خدمات فوق مبلغ 906 میلیون ریال بدون اخذ عوارض زیربنایی و با شرط تخریب قسمت در مسیر پس از تصویب شورای شهر و فرمانداری و اتتقال متراژ در مسیر بر روی 78 متر و 45سانتیمترمربع از مانده پلاک فوق طبق توافقنامه ارائه نماید، در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه فوق از ردیف (552310020001) تملک زمین و املاک واقع در مسیر پرداخت خواهد شد.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 14389 /2796 /ص مورخ 28اسفند1396 با موضوع امور بهداشت حرفه‌ای از تاریخ 5فروردین1397 لغایت 31شهریور1397 از طریق ترک تشریفات مناقصه تا سقف مبلغ 36میلیون ریال به آقای علی دهقان هراتی دارای مدرک کارشناسی بهداشت حرفه‌ای واگذار نماید. هزینه مذکور از محل سایر خدمات قراردادی (ردیف551202050012) تأمین خواهد شد.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 14420 /2796 /ص مورخ 28اسفند1396 با موضوع خط‌کشی خیابان‌های سطح شهر با رنگ ترافیکی در جلسه مطرح و به تصویب نرسید.

جلسه رأس ساعت20:30 به پایان رسید.

1-علیرضا آقائی میبدی 2-حسینعلی فلاح 3-محمدرضا هدایی 4-مجید زارعی 5-علیرضا آزادمنش 6-صفرعلی دهقانی  7-انسیه فلاح

رونوشت برابر اصل است.

هشتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد با حضور کلیه اعضای شورا رأس ساعت6:30 پنجشنبه مورخ 9فروردین1397 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید تشکیل گردید.

در این جلسه جناب آقای فلاح فرماندار محترم و آقای اسدزاده شهردار محترم میبد نیز حضور داشتند.

در ابتدای جلسه رؤسای کمیسیون‌ها به بیان مسائلی در حوزه عمران و فرهنگ در مدیریت شهری پرداختند.

در ادامه جناب آقای اسدزاده مسائل و معضلاتی که در حوزه شهری وجود دارد را ارئه دادند و در ضمن فعالیت‌های اجرایی در حوزه مدیریت شهری در طول سمت شهردار را به صورت گزارشی مختصر ارائه دادند.

در پایان مباحث آقای فلاح در پاسخ به اعضای شورا و شهردار مطالبی را ارائه فرمودند و در جمع‌بندی مقرر گردید که در ساعت 6:30 روز شنبه 11فروردین1397 از سایر زمین‌های اطراف شهر میبد با حضور اعضای شورا، فرماندار و شهردار بازدید به عمل آید و قرار شد که هر فصلی یعنی تقریباً 45 روزه یک جلسه حضوری با فرماندار و شورای شهر تشکیل شود و در هر سفری که آقای فرماندار جهت پیگیری امور شهری به تهران می‌روند حتماً با هماهنگی یکی از اعضای شورا و شهردار باشد و به همراهی هم صورت گیرد و در جلسه شورای اداری آینده به مدت 15دقیقه وقت به رئیس شورا داده شود تا گزارشی از نحوه فعالیت شورا ارائه گردد.

مصوبات:

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 117 /2797 /ص مورخ 7فروردین1397 در خصوص مساعدت به جشن بهاریه برای ایام تعطیلات نوروز به مبلغ 100میلیون ریال از محل هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری و افطاری (ردیف 551202050005) در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

2-نامه شماره 96928 مورخ 28آذر1396 در خصوص نصب سیستم نرم‌افزاری شورایار از گردش مکاتبات و مصوبات تا فرآیند رأی‌گیری به صورت الکترونیکی مطرح و مورد تصویب اعضا قرار گرفت.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 11528 /2796 /ص مورخ 17بهمن1396 با موضوع اجاره بیلبورد پل عابر پیاده به آقای روزخوش در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار نگرفت و مقرر گردید که بیلبوردها زمانی که آزاد می‌شوند طی مزایده برای مدت یکسال با حفظ حق استفاده علی‌الحساب 15% شهرداری با رعایت بهینه‌سازی خدمات مدیریت شهری و شهرستان در طول سال موافقت گردد.

4-در خصوص آماده سازی زمین فوتبال واقع در پارک بهاران و بهینه‌سازی زمین آن با چمن مصنوعی در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت که زمین موجود که آمادگی پتانسیل کافی نیز دارد با تجهیزات مورد نیاز جهت ورزش فوتبال، استفاده بهینه از آن شود.

5-آماده‌سازی سالن موجود در پارک بهاران جهت احداث فرهنگسرای شهرداری و اجرای فعالیت‌های فرهنگی در آن که در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه رأس ساعت10:30 به پایان رسید.

1-علیرضا آقائی میبدی 2- حسینعلی فلاح 3-محمدرضا هدایی 4-مجید زارعی 5-علیرضا آزادمنش 6-صفرعلی دهقانی  7-انسیه فلاح

رونوشت برابر اصل است.

هشتاد و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد با حضور کلیه  اعضای شورا رأس ساعت 19 مورخ 27اسفند1396 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجیدتشکیل گردید.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 14354 /2796 /ص مورخ 27اسفند1396 با موضوع ایجاد غرفه بستنی‌فروشی در پارک غدیر حسن‌آباد با ارائه طرح کارشناسانه مطرح و موافقت گردید.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 14152 /2796 /ص مورخ 24اسفند1396 با موضوع پرداخت خسارت به خانم‌ها طاهره دهقانی و لیلا عزیزی (مفیدیان) و با توجه به توافقنامه شماره 14050 /2796 /ص مورخ 23اسفند1396 بابت پلاک ثبتی به شماره 1فرعی از4560 بخش 23 یزد که 155 مترمربع از پلاک فوق در مسیر خیابان‌های شهید مؤذن و امام حسین(ع) بارجین قرار گرفته و 322 مترمربع باقیمانده پلاک می‌باشد مقرر گردید بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری میبد و کلیه خسارات وارده، شهرداری میبد مبلغ 250میلیون ریال در وجه مالک کارسازی و پرداخت نماید و همچنین معادل مبلغ 1میلیارد و 915میلیون ریال خدمات بر روی مانده پلاک طبق توافقنامه ارائه نماید، در جلسه مطرح و به تصویب رسید. در ضمن هزینه مربوطه از (ردیف552310020003) محل تملک زمین و املاک واقع در مسیر  پرداخت می‌گردد.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 14309 /2796 /ص مورخ 27اسفند1396 با موضوع تقسیط عوارض آقای امیررضا رشیقی مالک زمین به شماره پلاک ثبتی به شماره 2فرعی از 2505 بخش 23 یزد که درخواست صدور پروانه ساختمانی پلاک خود را دارد و واحد درآمد مبلغ 740میلیون ریال بابت عوارض ساختمانی محاسبه نموده است، لذا با توجه به اینکه نامبرده توانایی پرداخت مبلغ فوق را ندارد درخواست اقساط به صورت 36 ماهه را دارد در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

4-درخواست مجوز شهرداری به شماره 14159 /2796 /ص مورخ 24اسفند1396 با موضوع پرداخت خسارت به آقای محمدعلی فخارپور و با توجه به توافقنامه شماره 14051 /2796 /ص مورخ 23اسفند1396 بابت پلاک‌های ثبتی به شماره 4فرعی از7355 و 1فرعی از7771 بخش 23 یزد واقع در انبار فعلی شهرداری میبد (ابتدای جاده کشتارگاه) مقرر گردید بابت واگذاری شش دانگ پلاک 6846 بخش 23 یزد و واگذاری 420مترمربع از پلاک 1فرعی از7771 (که در مسیر بلوار شهید جعفری‌نژاد قرار گرفته) به نام شهرداری میبد و کلیه خسارات وارده، شهرداری میبد خدمات ارئه شده در توافقنامه شماره 14051 را ارائه نماید در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه فوق از محل تملک املاک واقع در مسیر (ردیف552310020001) پرداخت می‌گردد.

5-درخواست مجوز شهرداری به شماره 14308 /2796 /ص مورخ 27اسفند1396 با موضوع تقسیط عوارض آقای حمیدرضا رشیقی مالک زمین به شماره پلاک ثبتی به شماره 1فرعی از2505 بخش 23 یزد که درخواست صدور پروانه ساختمانی پلاک خود را دارد و واحد درآمد مبلغ 740میلیون ریال بابت عوارض ساختمانی محاسبه نموده است، لذا با توجه به اینکه نامبرده توانایی پرداخت مبلغ فوق را ندارد درخواست اقساط به صورت 36 ماهه را دارد در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

6-در رابطه با اجرای برنامه زنده شبکه تابان در روز سوم فروردین 1397 مقرر گردید هزینه‌های مربوطه توسط شهرداری پرداخت گردد.

7-متمم بودجه سال 1396 شورای اسلامی شهر میبد در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

جلسه رأس ساعت 21:15 به پایان رسید.

1-علیرضا آقائی میبدی 2-حسینعلی فلاح 3-محمدرضا هدایی 4-مجید زارعی 5-علیرضا آزادمنش 6-صفرعلی دهقانی  7-انسیه فلاح

رونوشت برابر اصل است.