یکصد و نود و نهمین جلسه‌ی شورای اسلامی شهر میبد پنجشنبه 5اردیبهشت1398 رأس ساعت 6:30 با حضورکلیه‌ی اعضای شورا، تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه با ذکر و قرائت آیاتی از کلام‌الله مجید، ابتدا صحبت‌هایی که مقرر گردید در برنامه‌ی نماز جمعه و گزارشات فرهنگی اقتصادی و عمرانی ارائه گردد، توسط هر یک از اعضا پیشنهاد شود.

 مصوبات:

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره‌ی 1268 /2798 /ص مورخ 4اردیبهشت1398 در خصوص خرید قیر امولسیون از طریق شرکت پالایش نفت جیران اردکان طبق قیمت روز بورس و تا سقف مبلغ 2میلیارد ریال جهت پخش آسفالت سطح شهر از طریق ترک تشریفات مناقصه در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه‌ی مربوطه از محل روکش آسفالت خیابان‌ها (ردیف552330010009) پرداخت خواهد شد.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره‌ی 1262 /2798 /ص مورخ 4اردیبهشت1398 در خصوص خرید قیر70*60 از طریق شرکت پالایش نفت جیران اردکان طبق قیمت روز بورس و تا سقف مبلغ 2میلیارد ریال جهت پخش آسفالت سطح شهر از طریق ترک تشریفات مناقصه در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه‌ی مربوطه از محل روکش آسفالت خیابان‌ها (ردیف552330010009) پرداخت خواهد شد.

3-نامه‌ی منطقه انتظامی شهرستان میبد به شماره‌ی 98-23/3955 مورخ 25فروردین1398 از دایره وظیفه عمومی در خصوص معرفی نماینده جهت تشکیل جلسه‌ی دادگاه اداری و رسیدگی به ادعای کفالت مشمولین در جلسه مطرح و جناب آقای صفرعلی دهقانی به عنوان نماینده‌ی شورا انتخاب و معرفی گردید.

جلسه رأس ساعت 9:30 پایان یافت.

1-علیرضا آزادمنش2-مجید زارعی 3-محمدرضا هدایی 4-حسینعلی فلاح 5- علیرضا آقایی 6-انسیه فلاح 7-صفرعلی دهقانی

یکصد و نود و هشتمین جلسه‌ی شورای اسلامی شهر میبد سه‌شنبه 3اردیبهشت1398 رأس ساعت 16:30 با حضور اکثریت اعضای شورا، کارشناسان شهرداری و شهردار محترم و جناب آقای اعتمادی رابط شهرداری و شورا تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه جناب آقای نقوی شهردار محترم به ارائه گزارشاتی در خصوص طرح‌های عمرانی و منطقه‌بندی آن پرداخت و کارشناسان طرح‌های عمرانی در این خصوص تو ضیحاتی ارائه نمودند.

مصوبات:

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره‌ی 1232 /2798 /ص مورخ 3اردیبهشت1398 درخصوص آجر جهت حصارکشی بخشی از محوطه‌ی مجتمع مسکن مهر در جلسه مطرح و مصوب گردید که مبلغ 60میلیون ریال تأمین گردد. ضمناً هزینه‌ی مربوطه از محل زیباسازی شهر و میادین و حصارکشی (ردیف552330100003) تأمین خواهد شد.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره‌ی 1229 /2798 /ص مورخ 3اردیبهشت1398 در خصوص خرید میلگرد ساختمان جدید شهرداری از طریق ترک تشریفات مناقصه تا سقف مبلغ 8میلیارد ریال از یکی از فروشندگان میبد که کمترین قیمت را اعلام نماید در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید که هزینه‌ی مربوطه از محل احداث ساختمان شهرداری (ردیف552370010002) تأمین شود.

3-نامه‌ی شهرداری به شماره‌ی 866 /2798 /ص مورخ 27فروردین1398 در خصوص انتخاب نماینده در کمیسیون تحویل شهرداری میبد در جلسه مطرح و جناب آقای سیدحسین موسوی‌نژاد به عنوان نماینده در این کمیسیون انتخاب و معرفی گردید.

4-نامه‌ی شهرداری به شماره‌ی 949 /2798 /ص مورخ 28فروردین1398 در خصوص تفویض اختیار به شهردار برای ایجاد رضایتمندی و رفاه حال کارکنان به مناسبت‌های مختلف از قبیل اعیاد شعبانیه، ماه مبارک رمضان، روز جهانی کار و کارگر،کارکنان فعال در ستاد نوروزی و ... در جلسه مطرح و مصوب گردید که از محل هزینه‌ی رفاهی کارکنان (ردیف 551102050016) به مبلغ 2میلیارد و 500میلیون ریال برای مدت 4 ماه از تاریخ 1فروردین1398 تا 31/4/1398 در اختیار شهردار قرار بگیرد تا جهت رفاهیات کارکنان اعمال گردد.

جلسه رأس ساعت 19:30 پایان یافت.

1-علیرضا آزادمنش2-مجید زارعی 3-محمدرضا هدایی 4-حسینعلی فلاح 5-علیرضا آقایی 6-انسیه فلاح

یکصد و نود و هفتمین جلسه‌ی شورای اسلامی شهر میبد پنجشنبه 29فروردین1398 رأس ساعت 6:30 با حضور اکثریت اعضای شورا تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه هر یک از اعضای شورا به ارائه گزارشاتی در خصوص دستور جلسات کمیسیون‌های تشکیل شده در طول هفته پرداختند و بعد جناب آقای اعتمادی به ارائه‌ی فعالیت‌های انجام شده در خصوص اولویت‌یندی طرح‌های عمرانی و فرهنگی و پروژه‌هایی که می‌بایست در اولویت برنامه‌های اجرایی قرار گیرد پرداخت.

1-در خصوص تیم ورزشی نوجوانان محله‌ی محمودآباد مصوب شد به مبلغ یک میلیون و 500هزار تومان از بودجه فرهنگی شورا مساعدت گردد.

2- موضوع اهدای مبلغ 50میلیون ریال به کل اعضای کمیسیون ماده 5 تحت عنوان پاداش سال 1397 از بودجه‌ی شورا و پرداخت آن از هزینه‌های شورا در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره‌ی 754 /2798 /ص مورخ 25فروردین1398 در خصوص مشارکت در برگزاری کارگاه آموزشی سفال و سرامیک (ورکشاپ طراحی سفال و سرامیک) به مبلغ29میلیون ریال در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. هزینه‌ی آن از محل هزینه‌ی آموزشی شهروندان (ردیف551202050007) تأمین خواهد شد.

4- نامه‌ی شماره‌ی 708 /2798 /ص مورخ 24فروردین1398 در خصوص معرفی آقای امید اعتمادی با بیش از 16 سال سابقه کار در شهرداری‌های نائین، انارک و با توجه به نیاز آن مجموعه به خدمات ایشان از تاریخ 1فروردین1398 به مدت 6 ماه به صورت مأمور و پرداخت حقوق و مزایای متعلقه‌ی ایشان طبق حکم کارگزینی از سوی شهرداری مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

5-درخواست مجوز شهرداری به شماره‌ی 682 /2798 /ص مورخ 24فروردین1398 در خصوص افزایش حق‌الزحمه‌ی امام جماعت مسجد قاسم بن الحسن، بنا به درخواست هیات امنای مسجد ماهیانه به مبلغ 2میلیون و 500هزار ریال در جلسه مطرح ومصوب گردید و هزینه‌ی آن از محل کمک به مؤسسات عام‌المنفعه (ردیف551204170005) در وجه امام جماعت مسجد فوق پرداخت می‌گردد.

6-درخواست مجوز شهرداری به شماره‌ی 689 /2798 /ص مورخ 24فروردین1398 با موضوع مساعدت به خانم طیبه زارع ده‌آبادی در مورد جریمه کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها در جلسه مطرح و مصوب گردید که مبلغ 6میلیون ریال از محل کمک‌ها و اعانات به مستمندان (ردیف551204170003) تأمین گردد.

7-نامه‌ی شهرداری به شماره‌ی 955 /2798 /ص مورخ 28فروردین1398 در خصوص تفریغ بودجه‌ی سال 1397 شهرداری در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

جلسه رأس ساعت 9:30 پایان یافت.

1-علیرضا آزادمنش2-مجید زارعی 3-محمدرضا هدایی 4-حسینعلی فلاح 5-صفرعلی دهقانی 6-انسیه فلاح

یکصد و نود و ششمین جلسه‌ی شورای اسلامی شهر میبد پنجشنبه 22فروردین1398 رأس ساعت 6:30 با حضور اکثریت اعضای شورا و شهردار محترم و رابط شهردار وشورا در ساختمان شورا تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه آقای دکتر زارعی گزارشی در خصوص بازدید از کارخانه‌ی آسفالت شهرداری ارائه داد و نقاط ضعف و مثبت کارخانه و ظرفیت‌های موجود آن را بیان نمود و مقرر گردید جهت تأمین آسفالت کلیه‌ی معابر شهر میبد جلسه‌ای با حضور کلیه‌ی اعضای شورا و شهردار محترم برگزار شود.

مصوبات:

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره‌ی 428 /2798 /ص مورخ 20فروردین1398 در خصوص تجلیل از جانبازان شاغل و بازنشسته شهرداری میبد مطابق لیست پیوست با اهدای لوح تقدیر و بن‌کارت نقدی مطرح و مصوب گردید که با پرداخت به هر نفر 5میلیون ریال جمعاً به مبلغ 60میلیون ریال تجلیل گردد. هزینه‌ی فوق از محل هزینه‌ی رفاهی کارکنان (ردیف551102050016) تامین می‌گردد.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره‌ی 578 /2798 /ص مورخ 22فروردین1398 در خصوص مساعدت به یادواره‌ی شهدای مهرجرد به مبلغ 20میلیون ریال در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه‌ی مربوطه از محل فعالیت فرهنگی، ورزشی شهروندان (ردیف551202050017) تامین می‌گردد.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره‌ی 450 /2798 /ص مورخ 20فروردین1398 با موضوع محاسبه عوارض تفکیک پلاک 985 بخش 22 یزد به مالکیت خانم بی بی صولت صدرالدینی بر اساس توافقنامه در جلسه مطرح و مقرر گردید با عنایت به اینکه در سال 1396 کل بدهی پرداخت نموده است لذا پاسخ استعلام بدون محاسبه مابه‌التفاوت داده شود.

4-درخواست مجوز شهرداری به شماره‌ی 458 /2798 /ص مورخ 20فروردین1398 با موضوع مساعدت به آقای محمدتقی فلاح به مبلغ 20میلیون ریال در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. هزینه‌ی مربوطه از محل کمک‌ها و اعانات به مستمندان (ردیف551204170003) تأمین خواهد شد.

جلسه رأس ساعت 9:30 پایان یافت.

1-علیرضا آزادمنش2-مجید زارعی 3-محمدرضا هدایی 4-حسینعلی فلاح 5-صفرعلی دهقانی 6-انسیه فلاح

یکصد و نود و پنجمین جلسه‌ی شورای اسلامی شهر میبد یکشنبه 18فروردین1398 رأس ساعت 16:30 با حضور اکثریت اعضای شورا، شهردار محترم و رابط شهردار، در ساختمان شورا تشکیل گردید. در ابتدای جلسه هر یک از اعضا به ارائه گزارشاتی از فعالیت‌های اجرایی در حوزه مدیریت شهری و پروژه‌های عمرانی پرداختند و شهردار نیز گزارشاتی ارائه نمود.

مصوبات:

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره‌ی 302 /2798 /ص مورخ 18فروردین1398 در خصوص پرداخت خسارت بابت پلاک ثبتی موقوفات باغ دولت‌آباد یزد به پلاک ثبتی موقوفه به شماره‌ی 8316  بخش 23 یزد در جلسه مطرح و به تصویب رسید. پلاک مذکور در مسیر تقاطع خیابان رشیدالدین و شهید بهشتی قرار گرفته که پلاک مذکور به متراژ 1200 مترمربع بوده است که بابت مبلغ کل خسارت 542میلیون و 371هزار و 300 ریال می‌باشد و پس از پرداخت خسارت فوق، متولی قرارداد اجاره‌بندی سالیانه جهت ملک مذکور می‌باشد و هزینه‌ی مربوطه از محل تملک املاک واقع در مسیر (ردیف552310020001) پرداخت خواهد شد.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره‌ی 309 /2798 /ص مورخ 18فروردین1398 با موضوع پرداخت خسارت به آقای علیرضا آقارضی‌پور ده‌آبادی بابت پلاک در مسیر بلوار شهید مطهری به شماره‌ی 3فرعی از9362 بخش 21 یزد، و با توجه به توافقنامه‌ی شماره‌ی 93 /2798 /ص مورخ 6فروردین1398، که 14 متر و 20سانتیمترمربع از پلاک فوق در مسیر قرار گرفته و 78 متر و 80سانتیمترمربع باقیمانده‌ی پلاک می‌باشد، همچنین بدون دریافت خسارت سند را اصلاح نموده، با توجه به مصوبه‌ی شورای اسلامی شهر میبد به شماره نامه‌ی 12145 /2796 /ص مورخ 29بهمن1396، مقرر گردید بابت متراژ در مسیر قرار گرفته وکلیه‌ی خسارات وارده به ارزش کل 213میلیون ریال، معادل مبلغ مذکور خدمات به صورت عوارض مشرفیت بر روی مانده‌ی پلاک طبق توافقنامه ارائه نماید. ضمناً هزینه‌ی مربوطه از تملک املاک واقع در مسیر (ردیف552310020001) پرداخت می‌گردد.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره‌ی 303 /2798 /ص مورخ 18فروردین1398 با موضوع پرداخت هزینه‌ی تجدیدنظر خواهی دادنامه‌ی شماره‌ی 97099754021480 موضوع پرونده‌ی کلاسه مربوط به سال گذشته به شماره‌ بایگانی 9607779 بابت مطالبه‌ی وجه با اصل خواسته موضوع مطالبه‌ی بهای روز زمین پلاک ثبتی به شماره‌ی2470 بخش 23 یزد به انضمام مبلغ خسارت دادرسی به مبلغ حدوداً بیست میلیارد ریال محکوم گردیده است لذا جهت اعتراض به رأی صادره، این شهرداری بایستی مبلغ 803میلیون و 272هزار و 500 ریال پرداخت نماید. ضمناً هزینه‌ی مربوطه از محل مازاد درآمد بر هزینه‌ی سنواتی (ردیف33102) تأمین خواهد شد.

جلسه رأس سات 30 :20 با ذکر صلوات به پایان رسید.

1-علیرضاآقائی میبدی2-مجید زارعی 3-محمدرضا هدایی 4-حسینعلی فلاح 5-صفرعلی دهقانی 6-انسیه فلاح

یکصد و نود و چهارمین جلسه‌ی شورای اسلامی شهر میبد با حضورکلیه‌ی اعضای شورا، شهردار محترم و جناب آقای اعتمادی رابط شهرداری و شورا رأس ساعت 18:30 روز شنبه مورخ 10فروردین1398 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه جناب آقای نمازی کارشناس اقتصاد درخصوص مسائل ویژه اقتصاد و اولویت موارد مربوط به تحریم‌ها و عوامل مؤثر در آن و نتایج حاصل از آن مطالبی بیان نمود و صحبت‌هایی در این خصوص ارائه شد و راهکارهایی نیز از طرف کارشناس بیان گردید در ادامه‌ی جلسه‌ موارد زیر نیز مطرح گردید؛

الف)تشکیل تیم برای بررسی خط فقر و ارائه راهکارهای آن جهت کاهش این معضل.

ب)سنجش شادابی ذهنی.

ج)شاخص کیفیت در عملکردها و پروژه‌های شهری.

د)اعتمادسازی و شفافیت

جلسه رأس ساعت 30 :20 با ذکر صلوات به پایان رسید.

1-علیرضاآقائی میبدی2-مجید زارعی 3-محمدرضا هدایی 4-علیرضا آزادمنش 5-حسینعلی فلاح 6-صفرعلی دهقانی 7-انسیه فلاح

یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر میبد با حضور اکثریت اعضای شورا رأس ساعت 6:30 پنجشنبه مورخ 8فروردین1398 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید تشکیل  گردید.

در ابتدای جلسه هر یک از اعضای شورا درخصوص برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی سال 1398 شهرداری با ساختار نیروی انسانی موجود و ایده‌آل شهرداری، رابطه‌ی متقابل شورا و شهرداری با دستگاه‌های مختلف اجرایی شهرستان، دادگستری و نیروهای نظامی و انتظامی، جلسات مردمی و شورایاری‌های محلات با مشارکت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری شهرداری، نحوه‌ی اجرای طرح تفصیلی و آموزش کارکنان شهرداری در نحوه‌ی اجرای طرح تفصیلی، نحوه‌ی اجرای قرارداد نرم‌افزارهای شهرداری، نحوه وصول چک‌های برگشتی شهرداری، بررسی و نحوه‌ی پیگیری دعاوی مالکین اراضی در مسیر خیابان‌ها در گذشته در مراجع قضایی، نحوه‌ی دعوت از مسئولین ادارات جهت حضور در جلسات شورا و موضوعات مورد بحث در این زمینه و غیره تبادل نظر کردند و مقرر شد در جلسه‌ی بعد با حضور شهردار محترم به صورت عملیاتی اقداماتی صورت پذیرد.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره‌ی 18239 /2797 /ص مورخ 27اسفند1397 با موضوع مساعدت به آقای میبدی و با توجه به نامه‌ی شماره‌ی 22713 به مبلغ 2میلیون ریال در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه‌ی مربوطه از محل کمک‌ها و اعانات به مستمندان (ردیف551204170003) تأمین خواهد شد.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره‌ی 18257 /2797 /ص مورخ 27اسفند1397 با موضوع پرداخت خسارت به آقای جلال کارگر و خانم بی‌بی زکیه فلاح مالکین پلاک ثبتی باقیمانده‌ی 230از3540 بخش 22 یزد و با توجه به توافقنامه‌ی شماره‌ی 17905 /2797 /ص مورخ 22اسفند1397، که 151 متر و 50سانتیمترمربع از پلاک فوق در مسیر میدان جدیدالاحداث بهمن‌آباد قرار گرفته و 222متر و 50سانتیمترمربع باقیمانده‌ی پلاک می‌باشد، مقرر گردید بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری میبد و کلیه‌ی خسارات وارده به ارزش کل 1میلیارد و 287میلیون و 750هزار ریال، شهرداری میبد معادل مبلغ 910میلیون و 405هزار ریال خدمات بر روی مانده‌ی پلاک و معادل مبلغ 337میلیون و 345هزار ریال خدمات شناور طبق توافقنامه ارائه نماید. ضمناً هزینه‌ی مربوطه از محل تملک املاک واقع در مسیر (ردیف552310020001) پرداخت می‌گردد.

جلسه رأس ساعت10 با ذکر صلوات به پایان رسید.

1-علیرضاآقائی میبدی2-مجید زارعی 3-محمدرضا هدایی 4-علیرضا آزادمنش 5-حسینعلی فلاح 6-صفرعلی دهقانی

یکصد و نود و دومین جلسه‌ی شورای اسلامی شهر میبد با حضور اکثریت اعضای شورا رأس ساعت 18:45 روز یکشنبه مورخ 26اسفند1397 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه مهمانان جلسه که از اعضای حزب مؤتلفه بودند به بیاناتی در خصوص مسائل و معضلات مدیریت شهری پرداختند و راهکارها و پیشنهادات خوبی در خصوص اجرای پروژه‌ها ارائه گردید.

مصوبات:

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره‌ی 17971/ 2797 /ص مورخ 23اسفند1397 درخصوص درخواست آقای محمود سیمی مالک ساختمان به شماره‌ی پلاک ثبتی 65فرعی از8891 بخش 23 یزد که در خواست تقسیط عوارض عدم خلافی پروانه‌ی ساختمانی و جریمه‌ی کمیسیون ماده 100 خود به مبلغ 85میلیون ریال را دارد در جلسه مطرح و با پرداخت طی 36 قسط موافقت گردید.

2- اصلاح و متمم بودجه سال 1397 سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

جلسه رأس ساعت 21:45 با ذکر صلوات به پایان رسید.

1-علیرضاآقائی میبدی2- مجید زارعی 3- حسینعلی فلاح4- انسیه فلاح 5-محمدرضا هدایی 6- انسیه فلاح

یکصد و نود و یکمین جلسه‌ی شورای اسلامی شهر میبد با حضور اکثریت اعضای شورا رأس ساعت 6:15 روز پنجشنبه مورخ 23اسفند1397 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه هر یک از اعضای شورا بنابر درخواست ریاست محترم شورا به بیان گزارشاتی در خصوص محتوا و موارد مطرح شده در جلسات پرداختند و توضیحاتی ارائه گردید. در ادامه ریاست محترم شورا گزارشی در خصوص درآمد پیش‌بینی شده‌ی شهرداری ارائه نمود.

سپس مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان و رئیس شرکت آب میبد توضیحاتی درخصوص مصرف بهینه‌ی آب ارائه نمودند وبه بیان طرحی پرداختند که از هدر رفتن آب جلوگیری می‌کند.

همچنین دکتر کمال دهقانی نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی در جلسه حضور یافته و بعد از اینکه هر یک از اعضا صحبت‌هایی را در خصوص مشکلات و معضلات موجود در شهر بیان نمودند، آقای دکتر کمال دهقانی نیز راهکارها و راهبردهایی را بیان نمود.

مصوبات:

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره‌ی 17930 /2797 /ص مورخ 23اسفند1397 در خصوص کمک به کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست به مناسبت 14 اسفند مصادف با روز احسان و نیکوکاری به تعداد 32 نفر با اهدای هدایای نقدی وغیر نقدی از قرار هر نفر یک میلیون ریال جمعاً به مبلغ 35میلیون ریال در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه‌ی مربوطه از محل کمک‌ها و اعانات به مستمندان (ردیف 551204170003) تأمین خواهد شد.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره‌ی 17949/ 2797 /ص مورخ 23اسفند1397 با موضوع تقدیر از خدمات آقای علی کارگر طی چند سال خدمت در سازمان حمل و نقل در انجام امور کنترل و نظارت خطوط واحد، پاسخگویی به مردم و رانندگان در ساعات موظفی و غیرموظفی و انجام امور خدماتی سازمان به صورت همزمان، مبلغ 10میلیون ریال بن کارت به ایشان پرداخت گردد در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه‌ی مذکور از محل بودجه‌ی سازمان تأمین خواهد شد.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره‌ی 17931/ 2797 /ص مورخ 23اسفند1397 با موضوع تمدید پروانه ساختمانی 57 واحدی بنیاد مسکن یاس 1 و یاس 2 بنا به پیشنهاد فرماندار محترم شهرستان مطرح و مصوب گردید که بنیاد مسکن در ازای تمدید پروانه‌های ساختمانی مذکور 4 قطعه زمین با کاربری مسکونی متناسب با همان قطعات و در همان محدوده تحویل شهرداری نماید در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

4-درخواست مجوز شهرداری به شماره‌ی 17937/ 2797 /ص مورخ 23اسفند1397 با موضوع خرید میلگرد ساختمان جدید شهرداری با توجه به دلایل توجیهی و همچنین صرفه و صلاح شهرداری از طریق ترک تشریفات مناقصه تا سقف مبلغ 8میلیارد ریال از میلگرد فروشی آقای ابوالفضل زارع در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه‌ی مربوطه از محل احداث ساختمان شهرداری (ردیف552370010002) تأمین خواهد شد.

جلسه رأس ساعت 10:30 با ذکر صلوات به پایان رسید.

1-علیرضاآقائی میبدی2- مجید زارعی 3- حسینعلی فلاح4- انسیه فلاح 5-محمدرضا هدایی 6- صفرعلی دهقانی 7- علیرضا آزادمنش

یکصد و نودمین جلسه‌ی شورای اسلامی شهر میبد با حضور کلیه‌ی اعضای شورا و شهردار محترم به صورت غیرعلنی رأس ساعت 18:45 روز سه‌شنبه مورخ 21اسفند1397 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه پیمانکار فضای سبز آقای رضا دهستانی توضیحاتی در خصوص روند فعالیت و خدمات فضای سبز ارائه و عواملی که موجب ضعف عملکرد فضای سبز گردیده است را بیان نمود.

در ادامه آقایان آیت و عابدنیا از شرکت خدماتی وحدت گستر (رفت و روب) حضور یافتند و در خصوص برنامه‌های ویژه رفت و روب محلات و معضلات که در زمینه کمبود نیرو و اضافه‌کاریها وجود دارد توضیحاتی ارائه نمودند و بیان کردند که نخاله‌های سطح شهر ویژه اجرای پروژه فاضلاب و عدم نظافت توسط نیروهای مستقر در شرکت فاضلاب، معضل بزرگی شده است که این در حیطه‌ی کاری شرکت فاضلاب می‌باشد تا نظافت انجام دهند که چنین اقدامی صورت نمی‌گیرد.

1-اصلاح و متمم بودجه سال 1397 سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

جلسه رأس ساعت 21:30 با ذکر صلوات به پایان رسید.

1-علیرضاآقائی میبدی2- مجید زارعی 3- حسینعلی فلاح4- انسیه فلاح 5-محمدرضا هدایی 6- صفرعلی دهقانی 7- انسیه فلاح

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.