سی و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد ساعت 6 صبح پنجشنبه مورخ 11آبان96 با تلاوت آیاتی چند ازکلام‌الله مجید و با حضور شهردار محترم و اکثریت اعضای شورا تشکیل و در خصوص مسائل ذیل بحث و تبادل نظر و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 7730 /2796 /ص مورخ 6آبان1396 در خصوص خرید یک دستگاه بیل مکانیکی با استفاده از تسهیلات ارائه شده توسط سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور (موضوع نامه شماره 27348 مورخ 22مرداد1396 مدیرکل محترم امور شهری و شوراهای استانداری یزد) در جلسه قرائت و با توجه به اینکه در تاریخ 22مرداد1396 (شورای چهارم) به تصویب رسیده بود مجدداً مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مصوب گردید.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 6317 /2796 /ص مورخ 22شهریور1396 در رابطه با باقیمانده پلاک ثبتی به شماره 9446 بخش 22 یزد واقع در بلوار شهید اشتری بیده به مالکیت ورثه مرحوم حسین دانشور حکیمی میبدی که در مسیر خیابان قرار گرفته مطرح و با توجه به اینکه احداث خیابان توسط سازمان دهیاری‌ها قبلاً انجام گردیده و بخشی از همین پلاک قبلاً از طریق دادگستری دنبال گردیده مقرر گردید بقیه پلاک از طریق دادگستری پیگیری شود موضوع در جلسه مطرح و به تصویب نرسید.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 7300 /2796 /ص مورخ 22مهر1396 با موضوع خرید آجر جهت تعریض کوچه مدرسه راهنمایی مصطفوی به مبلغ نه میلیون و 400هزار ریال در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه اجرای پروژه از محل ساماندهی معابر (ردیف552330010040) تأمین خواهد شد.

4-درخواست مجوز شهرداری به شماره 7532 /2796 /ص مورخ 29مهر1396 در خصوص استرداد مبلغ 40میلیون ریال از محل هزینه مازاد درآمد بر هزینه سنواتی (ردیف33102) در وجه خانم عصمت قانعی در جلسه قرائت و با توجه به تأیید کمیسیون عمران به تصویب رسید.

5-درخواست مجوز شهرداری به شماره 7546 /2796 /ص مورخ30مهر1396 در خصوص خرید چراغ 250وات جهت روشنایی جاده راه آهن از طریق ترک تشریفات مناقصه و تا سقف مبلغ 338میلیون و 520هزار ریال از (ردیف552330100002) و با توجه به تأییدیه کمیسیون عمران به تصویب رسید.

6-درخواست مجوز شهرداری به شماره 6111 /2796 /ص مورخ 19شهریور1396 با موضوع تقدیر و تشکر از آقای جلال آقائی بخاطر 37 سال خدمت در شهرداری میبد در جلسه قرائت و مصوب گردید مبلغ 15میلیون ریال از محل هزینه رفاهی کارکنان ردیف 551102050016 پرداخت گردد.

7-درخواست مجوز شهرداری به شماره 6145 /2796 /ص مورخ 19شهریور1396 با موضوع پرداخت حق‌الزحمه به مبلغ 150میلیون ریال به آقای فلاحتیان مشاوره محترم شهرسازی شهردار وقت آقای بهارستانی در خصوص طرح تفصیلی در جلسه قرائت و مصوب گردید معادل مبلغ مذکور شهرداری خدمات به نامبرده ارائه نماید.

8-درخواست آقای احمد فضیلتی در خصوص وضعیت ساختمان روبروی پارک ولایت شهیدیه در جلسه قرائت و با توجه به بازدید محلی، رأی کمیسیون ماده 100 و گزارش نمایندگان شهرداری در جلسه شورا، ضمن مختومه شدن درخواست نامبرده مقرر شد چنانچه شاکی ادعای دیگری داشته باشد از طریق مراجع قضایی پیگیری نماید.

9-درخواست آقای حامد اقبالیان در خصوص نحوه پرداخت اقساط بدهی به شهرداری در جلسه قرائت و مقرر شد شهرداری طبق ضوابط و مقررات مالی اقدام نماید.

10-درخواست مجوز شهرداری به شماره 7184 /2796 /ص مورخ 18مهرماه1396 در خصوص برگزاری مزایده اجاره مغازه ورودی پارک بهاران به قیمت حداقل 4میلیون ریال ماهیانه با در نظر گرفتن تأمین آب و برق از طریق شهرداری و بدون  هزینه آب و برق ماهیانه 3میلیون ریال در جلسه قرائت و به تصویب رسید.

11-درخواست مجوز شهرداری به شماره 7609 /2796 /ص مورخ 1آبان1396 با موضوع مساعدت به شیعیان افغانستان مصوب گردید مبلغ 10میلیون ریال از محل ماده 17 شهرداری به آقای فیاضی امام جماعت مسجد قاسم‌ابن‌الحسن(ع)  پرداخت شود.

12-درخواست مجوز شهرداری به شماره 7697 /2796 /ص مورخ 6آبان1396 با موضوع استرداد عوارض پرداختی آقای دهقانی به مبلغ 31میلیون و 570هزار ریال از محل هزینه سنواتی (ردیف33102) در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

13-درخواست مجوز شهرداری به شماره 7706 /2796 /ص مورخ 6آبان1396 با موضوع مساعدت به آقای محمدرضا برزگر از کارکنان آتش‌نشانی که بر اثر تصادف در منزل بستری می‌باشد مصوب گردید مبلغ 10میلیون ریال به نامبرده پرداخت گردد. ضمناً هزینه مربوط از محل هزینه رفاهی کارکنان (ردیف551102050016) تأمین خواهد شد.

14-درخواست مجوز شهرداری به شماره 7602 /2796 /ص مورخ 1آبان1396 با موضوع مساعدت به کارگردان و نویسنده نمایش دریچه و با توجه به نامه شماره 12415 مورخ 30مهر1396 در جلسه مطرح و مصوب گردید مبلغ 5میلیون) ریال پرداخت گردد. ضمناً هزینه مربوطه از محل فعالیت فرهنگی، ورزشی شهروندان (ردیف551202050017) تأمین خواهد شد.

15-درخواست آقای سیدمهدی میرحاجی در خصوص وضعیت نوار سبز بلوار مدرس و حذف آن در طرح تفصیلی شهر میبد در جلسه قرائت و مقرر شد در جلسه کمیسیون ماده 5 استانداری یزد مطرح شود.

16-درخواست مجوز شهرداری به شماره 7587 /2796 /ص مورخ 1آبان1396 با موضوع پرداخت خسارت و با توجه به توافقنامه شماره 7345 /2796 /ص مورخ 23مهرماه1396 مربوط به پلاک ثبتی به شماره 9954 بخش 22 یزد به مالکیت خانم نجمه اسلامی و ورثه خانم خدیجه برزگری که 177.3 مترمربع از پلاک فوق در مسیر خیابان قرارگرفته و 375.4 مترمربع باقیمانده پلاک می‌باشد بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری میبد و کلیه خسارات وارده معادل مبلغ 525میلیون و 560هزار ریال خدمات بر روی مانده پلاک طبق توافقنامه ارائه نماید و مبلغ 6میلیون و 340هزار ریال در حق مالکین کارسازی و پرداخت نماید. ضمناً هزینه مربوطه از محل تملک املاک واقع در مسیر (ردیف552310020001) پرداخت نماید.

جلسه ساعت 22 با ذکر صلوات به پایان رسید.

1-علیرضا آقائی  2-حسینعلی فلاح   3-انسیه فلاح  4–صفرعلی دهقانی  5-محمدرضا هدایی   6-مجید زارعی

رونوشت برابر اصل است.

سی و سومین جلسه شورای اسلامی شهر میبد ساعت 18:30 شنبه مورخ 6آبان96 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید و با حضور کلیه اعضای شورا تشکیل و در خصوص مسائل ذیل بحث و تبادل نظر و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.

1-در رابطه با طرح تفصیلی شهر میبد مفصل بحث گردید و مقرر شد به منظور تصمیم نهایی در رابطه با این موضوع ریاست محترم شورا پیگیری نماید و جلسه‌ای پیرامون همین موضوع در دفتر معاونت محترم عمرانی استانداری با حضور فرمانداری میبد، نماینده محترم در مجلس شورای اسلامی، بعضی اعضای شورا و مدیرکل مسکن و شهرسازی تشکیل و تصمیم مقتضی اخذ گردد.

2-مصوب گردید خیابان‌هایی که از قبل نیمه تمام مانده و باید آزادسازی صورت گیرد از جمله خیابان آیت‌الله خامنه‌ای و ... در مهلت 2 ماه توسط شهرداری شناسایی و طبق برنامه و اولویت در جلسه شورا مطرح و طبق مصوبه شورا عملیات آزدسازی اعمال گردد.

3-مصوب گردید شهردار محترم با مجموعه و همکاران خود که صلاح می‌دانند در آخرین جلسه رسمی غیر علنی که در پایان هر ماه برگزار می‌شود حضور یافته و در جلسه مذکور گزارشی از وضعیت اجرای مصوبات ابلاغ شده شورا ارائه نمایند و این جلسه تحت عنوان بازخوانی مصوب  نامیده می‌شود.

4-جهت ساماندهی بلوار شهید مطهری در منطقه گلزار شهدا و آرامگاه ده‌آباد مقرر گردید شهرداری طرح‌های کارشناسی شده را تهیه و جهت تصمیم‌گیری به شورا ارائه نماید.

5-طرح ساماندهی فضای سبز خیابان امام خمینی(ره) شهرستان به صورت پایلوت برنامه‌ریزی و با هماهنگی شورا عملیاتی گردد تا با کسب تجربه از این موضوع به دیگر مناطق شهر نیز گسترش یابد.

6-در ارتباط با محدوده سه راه 30متری شهیدیه و میدان روبروی شاه جهان‌آباد و ورودی و خروجی ‌های این محدوده، با توجه به مشکلات ایجاد شده برای بخشی از مردم شهیدیه و شاه جهان‌آباد مصوب گردید شهرداری حداکثر تا تاریخ 15آذر1396 طرح ساماندهی محدوده فوق را توسط مهندسی مشاور ذیصلاح تهیه و پس از تصویب در شورای ترافیک و حمل و نقل شهرستان به مرحله اجرا درآورد.

جلسه ساعت 22 با ذکر صلوات به پایان رسید.

1-علیرضا آقائی  2-علیرضا آزادمنش  3-انسیه فلاح  4–صفرعلی دهقانی  5-محمدرضا هدایی  6- مجید زارعی  7حسینعلی فلاح

رونوشت برابراصل است.

سی و دومین جلسه شورای اسلامی شهر میبد ساعت 6 صبح پنجشنبه مورخ 4آبان96 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید و با حضور کلیه اعضای شورا، شهردار محترم و مدیرعامل محترم شرکت وحدت‌گستر تشکیل و در خصوص مسائل ذیل بحث و تبادل نظر و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.

در ابتدای جلسه برنامه و فعالیت‌های شرکت رفت و روب وحدت گستر در سه بخش ارائه گردید.

1-گزارش عملکرد کنونی شرکت

2-برنامه‌های پیشنهادی جهت بهینه‌سازی فعالیت‌های رفت و روب در سطح شهر

3-برنامه‌های حمایتی و فرهنگی و رفاهی شرکت در مورد کارکنان و پرسنل آن

در ادامه آقای آیت و اعضای شورا درخواست و توقعات دوجانبه بین شورای اسلامی شهر، شهرداری و شرکت وحدت‌گستر بیان نمودند که از جمله نمونه موارد مطرح شده در برنامه‌های فوق‌الذکر

1-ساماندهی نیروهای شرکت که در فعالیت رفت و روب حضور ندارند جهت عملکرد بهتر در حوزه رفت و روب در سطح شهر و رفع معضل بیمه کاری آنان

2-تعریف و راه‌اندازی اپلیکشن مربوطه

3-همکاری با مراجع علمی و تجربی مهم شهرستان میبد از جمله افراد کارشناس و کارآمد در دانشگاه آزاد میبد در زمینه فعالیت مدیریت پسماند شهرستان به صورت مطلوب

4-تداوم فعالیت‌های فرهنگی و حمایتی شرکت وحدت گستر

جلسه ساعت 8 با ذکر صلوات به پایان رسید.

1-علیرضا آقائی   2-حسینعلی فلاح  3- علیرضا آزادمنش  4-انسیه فلاح   5–صفرعلی دهقانی   6- محمدرضا هدایی  7-مجید زارعی

رونوشت برابر اصل است.

سی و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد ساعت 15:45 سه‌شنبه مورخ 2آبان96 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید و با حضور اکثریت اعضای شورا و شهردار محترم تشکیل و در خصوص مسائل ذیل بحث و تبادل نظر و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.

در ابتدای جلسه اعضای شورا در رابطه با جلسه تودیع ومعارفه شهردار قدیم و جدید نقطه نظرات خود را اعلام و برنامه‌ریزی لازم جهت این مراسم انجام پذیرفت.

مقرر گردید جناب آقای پورعبدلی یک عدد لوح تقدیر همراه یک عدد سکه بهار آزادی جهت هدیه به آقای بهارستانی در مراسم تودیع تهیه نماید و همچنین یک عدد دسته گل جهت تقدیم به آقای اسدزاده شهردار جدید تهیه نماید.

با توجه به حضور تعدادی از اهالی منطقه شهرک امام علی(ع) و ... در رابطه با آسفالت کوچه‌های منطقه مذکور مقرر گردید بعد از جلسه امروز آقایان اسدزاده شهردار محترم به اتفاق آقای دهقانی معاون خدمات شهری و آقای آزادمنش نماینده شورا از محل بازدید و مشخص نمایند که کدام کوچه‌ها آسفالت گردد.

جلسه ساعت 19 با ذکر صلوات به پایان رسید.

1-حسینعلی فلاح  2-علیرضا آزادمنش  3-انسیه فلاح  4–صفرعلی دهقانی  5-محمدرضا هدایی  6-مجید زارعی

رونوشت برابر اصل است.

سی‌امین جلسه شورای اسلامی شهر میبد ساعت 15:45یکشنبه مورخ 30مهرماه96 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید و با حضور کلیه اعضای شورا، شهردار وآقای نصیری‌پور رابط شورا و شهرداری تشکیل و در خصوص مسائل ذیل بحث و تبادل نظر و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.

1-نصب آرم ویژه شهرداری بر روی کلیه وسایل نقلیه شهرداری.

2-مقرر گردید به منظور هماهنگی در نحوه آرای کمیسیون ماده صد و تجدیدنظر یک کارگاه آموزشی برای اعضای کمیسیون‌ها و کارشناسان مربوطه برگزار گردد.

3- جلسه با حضور آقای اسدزاده شهردار ادامه پیدا کرد و حسب درخواست اعضای شورا مبنی بر معرفی یک نفر رابط بین شورا و شهرداری آقای محمدرضا نصیری‌پور در این سمت انتخاب گردید.

4- با توجه به موارد مطرح شده در جلسه شورای ترافیک پیرامون محل احداث پایانه مسافربری و روشنایی خیابان منتهی به دانشگاه علمی کاربردی مقرر گردید شهردار محترم در اسرع وقت برنامه‌ریزی بازدید از مکان‌های مورد نظر برای اعضای شورا انجام و پس از بازدید تصمیم مقتضی اتخاذ گردد.

جلسه ساعت 19 با ذکر صلوات به پایان رسید.

1-علیرضاآقائی 2- حسینعلی فلاح 3-علیرضاآزادمنش 4-انسیه فلاح 5–صفرعلی دهقانی 6-محمدرضا هدایی 7- مجید زارعی

رونوشت برابراصل است.

 

بیست و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد ساعت 6 صبح پنجشنبه مورخ 27مهرماه96 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید و با حضور کلیه اعضای شورا تشکیل و در خصوص مسائل ذیل بحث و تبادل نظر و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 6215 /2796 /ص مورخ 21 /6/ 1396 در خصوص اختصاص مبلغ 20میلیون ریال بابت هزینه تهیه فیلم، عکس، خبر، مستندات تا پایان سال 1396 مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت.

2-موضوع همکاری با نخبگان سطح شهر مطرح و مقرر گردید در موارد مختلف که امکان همکاری با این قشر وجود دارد مساعدت به عمل آید.

3- به منظور تسهیل در ارتباط بین شورا و شهرداری و همچنین نظارت بهتر شورا بر اجرای مصوبات مقرر گردید رابطی بین شورا و شهرداری از مجموعه پرسنل شهرداری معرفی گردد.

4- مقرر شد به منظور تجلیل از پرسنل شهرداری در زمانی که این عزیزان به افتخار بازنشستگی نایل می‌آیند به نحو شایسته از آن‌ها تقدیر شود.

5- در راستای تسهیل و تسریع امور ارباب رجوع مقرر گردید که شهرداری در خصوص ایجاد دفاتر کارگزاری و برون‌سپاری امور با رعایت قوانین و مقررات در اسرع وقت اقدام نماید.

6-درخواست آقای ابوالفضل زارع ده‌آبادی با موضوع تولید فیلم مستند درباره ذاکران و مراسم‌های سنتی و ... مطرح و مقرر گردید از طریق رایزنی با کارخانجات در خصوص تقبل اسپانسری این پروژه‌ها اقدام شود.

7- نامه اداره ورزش و جوانان شهرستان میبد با شماره 625/ 36/ 227/ 96 /ص مورخ 18/ 7/ 1396 با موضوع 245 سرویس بیس جهت احداث زمین فوتبال چمن مصنوعی مطرح و مقرر گردید در قالب تفاهم‌نامه‌ای بین شهرداری و اداره ورزش و جوانان ضمن اجرای درخواست‌های مذکور از سوی شهرداری در قبال آن و به همان میزان خدمات ورزشی از قبیل استفاده از زمین چمن مصنوعی و یا سالن ورزشی و یا مساعدت در اجرای المپیادهای محلی و ورزشی همگانی همکاری نمایند.

جلسه ساعت 8:30  با ذکر صلوات به پایان رسید.

1-علیرضاآقائی 2- حسینعلی فلاح 3-علیرضاآزادمنش 4-انسیه فلاح 5–صفرعلی دهقانی 6-محمدرضا هدایی 7- مجید زارعی

رونوشت برابر اصل است.

بیست و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد ساعت 15:45سه‌شنبه مورخ 25مهرماه96 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید و با حضور شهردار محترم و کلیه اعضای شورا تشکیل و در خصوص مسائل ذیل بحث و تبادل نظر گردید.

در ابتدای جلسه مدیرعامل و هیئت مدیره بانک قرض‌الحسنه رسالت در جلسه حاضر و توضیحات مفصل در رابطه با سیاست‌های بانک مذکور به منظور پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه، پرداخت تسهیلات نیروگاه‌های خورشیدی، پرداخت تسهیلات جهت هوای پاک و ... ارائه نمودند و مقرر گردید شورا و شهرداری در رابطه با افتتاح حساب و استفاده از تسهیلات مذکور همکاری لازم با بانک رسالت داشته باشند.

در ادامه جلسه آقای محمود دهقانی معاون خدمات شهری، آقای بابائیان حراست و آقای ناصریان مدیر مالی شهرداری در جلسه حاضر و پیرامون اعتبارات مورد نیاز جهت آسفالت سطح شهر بحث و بررسی گردید و مقرر گردید مکان‌هایی که گروه آسفالت در آن مشغول به فعالیت می‌باشد. فعلاً به کار و فعالیت خود ادمه دهند.

جلسه ساعت 19:45 با ذکر صلوات به پایان رسید.

1-حسینعلی فلاح 2-علیرضاآزادمنش 3-انسیه فلاح 4–صفرعلی دهقانی 5- محمدرضا هدایی 6- مجید زارعی

رونوشت برابر اصل است.

بیست و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد ساعت 15:45یکشنبه مورخ 23مهرماه96 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید و با حضور شهردار منتخب و اکثریت اعضای شورا تشکیل و در خصوص مسائل ذیل بحث و تبادل نظر گردید و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 6885 /2796/ ص مورخ 10 /7/ 1396 با موضوع پرداخت خسارت به خانم صولت پوراغنایی بابت پلاک ثبتی 1فرعی از 6164 بخش 21 یزد (ورودی کوچه مازاری) در جلسه مطرح و به تصویب نرسید.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 6840 /2796 /ص مورخ 6مهرماه1396 با موضوع پرداخت خسارت و با توجه به توافقنامه شماره 6746 /2796 /ص مورخ 5 /7/ 1396 مربوط به پلاک ثبتی به شماره 4589 بخش 21 یزد به مالکیت ورثه ماشاءالله هاتفی مهرجردی که 118 مترمربع از پلاک فوق در مسیر خیابان قرار گرفته و 882 مترمربع باقیمانده دارد مقرر گردید شهرداری در ازای خسارت وارده معادل مبلغ 743میلیون و 400هزار ریال خدمات بر روی مانده پلاک طبق توافقنامه ارائه دهد و همچنین مالک معادل مبلغ یک میلیارد و 140میلیون و 200هزار ریال حق تشرف به شهرداری پرداخت نماید در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 6643 /2796 /ص مورخ 2 /7/ 1396 با موضوع ابطال مجوز شورای شهر مربوط به پلاک ثبتی به شماره 2330 بخش 21 یزد به مالکیت مهندس ابوتراب دانشور در جلسه مطرح و به تصویب نرسید. ضمناً تأکید گردید که مصوبه مورخ 25مهرماه1394 شورا مورد اجرا قرار گیرد.

4-درخواست مجوز شهرداری به شماره 6841/ 2796 /ص مورخ 6 /7/ 1396 با موضوع پرداخت خسارت به خانم بمان‌جان کریمی و با توجه به توافقنامه شماره 6795 /2796 /ص مورخ 6 /7/ 1396 مربوط به پلاک ثبتی به شماره 3فرعی از 11121 بخش 21 یزد که 370 مترمربع از پلاک فوق در مسیر خیابان قرار گرفته و 6 مترمربع باقیمانده دارد مقرر گردید بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری معادل مبلغ یک میلیارد و 893میلیون و 600هزار ریال در جلسه مطرح و مصوب گردید طلب مالک به صورت یک سوم نقد، یک سوم خدمات و یک سوم زمین معوض تحویل نامبرده شود. ضمناً هزینه مربوط از محل تملک املاک واقع در مسیر (ردیف552310020001) پرداخت می‌گردد.

5-درخواست مجوز شهردار به شماره 7192/ 2796 /ص مورخ 18 /7/ 1396 با موضوع درخواست مساعدت و با توجه به نامه شماره 5440 مورخ 8 /4/ 1396 مؤسسه جامعه روشندلان در جلسه مطرح و با پرداخت مبلغ 20میلیون ریال به تصویب رسید. ضمناً هزینه مربوط از محل فعالیت‌های فرهنگی، ورزشی شهروندان (ردیف551202050015) تأمین خواهد شد.

6-درخواست مجوز شهرداری به شماره 7299/ 2796 /ص مورخ 22 /7/ 1396با موضوع مساعدت به آقای هاتفی یکی از کارکنان شهرداری در خصوص بیماری فرزندش و با توجه به نامه شماره 11843 مورخ 20/7/1396 در جلسه مطرح و با پرداخت مبلغ 10میلیون ریال به تصویب رسید. ضمناً هزینه مربوط از محل هزینه رفاهی کارکنان (ردیف551102050016) پرداخت خواهد شد.

7-درخواست مجوز شهرداری به شماره 6177/ 2796 /ص مورخ 20 /6/ 1396 با موضوع پرداخت خسارت و با توجه به توافقنامه شماره 6009 /2796 /ص مورخ 13 /6/ 1396 مربوط به پلاک ثبتی به شماره 8 /7/ 2489 بخش 22 یزد به مالکیت آقای امرالله علیزاده شورکی و خانم مهناز دهانی فیروزآبادی که 24.6 مترمربع از پلاک فوق در مسیر خیابان قرار گرفته و 358.4 مترمربع باقیمانده پلاک می‌باشد مقرر گردید بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری، شهرداری معادل مبلغ 147میلیون و 600هزار ریال که 50% مبلغ مذکور در وجه مالک پرداخت گردد؛ در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه مربوط از محل تملک املاک واقع در مسیر (552310020001) پرداخت گردد.

8-درخواست مجوز شهرداری به شماره 7198 /2796 /ص مورخ 18 /7/ 1396 در رابطه با پرداخت پاداش به مناسبت روز آتش‌نشانی به پرسنل آن سازمان برای هر نفر مبلغ 2میلیون ریال از محل هزینه رفاهی کارکنان (ردیف551102050016) در جلسه مطرح و به تصویب رسید. مشروط به اینکه قبل از پرداخت لیست افراد پاداش گیرنده به شورا ارسال گردد و بعد پرداخت شود.

9- درخواست مجوز شهرداری به شماره 7344 /2796 /ص مورخ 23 /7/ 1396 و با توجه به نامه شماره 44000 /922/ 9030 مورخ 19 /7/ 1396 دادگستری شهرستان میبد مبنی بر مساعدت جهت دعاوی خانوادگی در جلسه مطرح و با پرداخت مبلغ 200میلیون ریال به تصویب رسید. ضمناً هزینه مربوط از محل فعالیت فرهنگی ورزشی شهروندان (ردیف ردیف551202050017) تأمین خواهد شد.

1-علیرضا آقائی 2-علیرضا آزادمنش 3-انسیه فلاح 4–صفرعلی دهقانی 5-محمدرضا هدایی 6-مجید زارعی

رونوشت برابراصل است.

بیست و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد به صورت غیرعلنی ساعت 16:15جمعه مورخ 21مهرماه96 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید و با حضور فرماندار محترم، دادستان محترم، شهردار منتخب و اکثریت اعضای شورا تشکیل و در مورد طرح تفصیلی میبد بحث و تبادل نظر گردید و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد.

در مورد مصوبات کمیسیون ماده 5 مسکن و شهرسازی و عملکرد و رابطه متقابل شهرداری و میراث فرهنگی میبد، مصوب هیئت محترم دولت در سال 1391 در مورد تقسیمات کشوری شهرستان میبد و الحاق ندوشن به میبد بحث و تبادل نظر گردید.

جلسه با ذکر صلوات رأس ساعت 18 به پایان رسید.

 1-علیرضا آقائی  2-علیرضا آزادمنش 3-انسیه فلاح 4–صفرعلی دهقانی 5-محمدرضا هدایی 6-مجید زارعی

رونوشت برابراصل است.

بیست و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد ساعت 6 صبح پنجشنبه مورخ 20مهرماه96 با تلاوت آیاتی چند ازکلام‌الله مجید و با حضور اکثریت اعضای شورا و شهردار منتخب تشکیل و مسائل ذیل مطرح گردید.

1-در ابتدای جلسه ریاست محترم شورا آقای علیرضا آقایی با قرائت حدیثی از حضرت امام صادق(ع) اهمیت خدمت به مردم را بیان نمودند و اشاره کردند که ما باید پیرو فرمایشات امام صادق(ع) خدمت به مردم را سرلوحه کارهای خود قرار دهیم.

2-در ادامه جلسه آقای اسعدی کارشناس و مدیرعامل سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری به عملکرد و جایگاه سازمان مذکور پرداختند و ضمن اشاره به مشکلات و تنگناهای سیستم اتوبوسرانی و تاکسیرانی و وضعیت موجود اتوبوس‌ها و تاکسی‌های شهری، وضعیت تاکسی تلفنی و آژانس‌های مسافربری را تشریح کردند.

3- هریک از اعضای شورا مسائلی را در مورد حمل و نقل همگانی شهرداری مطرح کردند و ضمن برشمردن مشکلات و دغدغه‌های مردم از وضعیت موجود حمل و نقل، راهکارهایی نیز در مورد حل مشکلات بیان کردند.

4-مقرر گردید با توجه به مراجعات مکرر و مشکلات افراد متقاضی در زمینه‌های حمل و نقل میبد و در ضمن شرکت‌هایی که در حمل و نقل قرارداد بسته‌اند جهت پاسخگویی و رفع مشکلات آنان مجدداً جلسه‌ای با حضور آقای اسعدی مدیرعامل حمل و نقل میبد تشکیل گردد و نامبرده پاسخگوی شهروندان محترم باشد.

جلسه با ذکر صلوات رأس ساعت 8:40 به پایان رسید.

 1-علیرضا آقائی 2-علیرضا آزادمنش 3-انسیه فلاح 4–صفرعلی دهقانی 5-محمدرضا هدایی 6-مجید زارعی

رونوشت برابراصل است.

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.