بازدید سرپرست دفتر امور شهری و شوراهای استانداری یزد از شورای شهر میبد (گزارش تصویری)

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر میبد، با حضور امیر شاکری سرپرست دفتر امور شهری و شوراهای استانداری یزد به همراه کارشناسان این دفتر در روز دوشنبه 24 تیرماه سال جاری از شورای شهر میبد بازدید به عمل آمد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر میبد، با حضور امیر شاکری سرپرست دفتر امور شهری و شوراهای استانداری یزد به همراه کارشناسان این دفتر در روز دوشنبه 24 تیرماه سال جاری از شورای شهر میبد بازدید به عمل آمد.

در این بازدید آقایان روشن و گنجی کارشناسان مالی و حقوقی استانداری حضور داشته و عملکرد شورا و روند انجام امور مورد ارزیابی قرار گرفت.

در ادامه، در جلسه‌ای با چند تن از اعضای شورای اسلامی شهر میبد، موضوعات و مسائل مربوط به شورا و شهرداری بررسی و به سؤالات اعضا پاسخ داده شد و همچنین پیشنهادات و راهکارهای مناسب در این خصوص ارائه گردید.

میانگین (0 رأی)
The average rating is 0.0 stars out of 5.