بررسی مسائل شهرک آیت‌الله حائری(ره) میبد

در جلسه‌ای با حضور مدیرعامل شرکت ایثارگران، کارشناسان شهرداری و اعضای شورای شهر، موضوعات مربوط به اراضی شهرک آیت‌الله حائری(ره) بررسی شد.

در جلسه‌ای با حضور مدیرعامل شرکت ایثارگران، کارشناسان شهرداری و اعضای شورای شهر، موضوعات مربوط به اراضی شهرک آیت‌الله حائری(ره) بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر میبد، در این جلسه تعیین تکلیف شبکه معابر که مورد تأیید امور کمیسیون زیربنایی باشد و میزان سطوح خدمات داخل شهرک مذکور از قبیل آموزشی، ورزشی، فرهنگی و موضوعات دیگر مورد بحث وبررسی قرار گرفت.

همچنین مقرر شد نماینده شرکت مذکور در شهرداری حضور یابد و تمام هزینه‌های آن برآورد و تصمیم نهایی جهت صدور پروانه ساختمان توسط شهرداری در قبال ارائه خدمات به شهرداری اتخاذ گردد.

میانگین (0 رأی)
The average rating is 0.0 stars out of 5.