جلسه بررسی گزارش حسابرسی شهرداری میبد و سازمان‌های وابسته برگزار شد

جلسه بررسی گزارش حسابرسی شهرداری میبد و سازمان‌های وابسته و شورای اسلامی شهر میبد، با حضور شهردار، کارشناسان مالی استانداری یزد و شهرداری، مسئولین سازمان‌های حمل و نقل و عمران و بازآفرینی، نماینده مؤسسه حسابرسی ایساتیس محاسب کویر و اعضای شورا برگزار گردید.

جلسه بررسی گزارش حسابرسی شهرداری میبد و سازمان‌های وابسته و شورای اسلامی شهر میبد،  با حضور شهردار، کارشناسان مالی استانداری یزد و شهرداری، مسئولین سازمان‌های حمل و نقل و عمران و بازآفرینی، نماینده مؤسسه حسابرسی ایساتیس محاسب کویر و اعضای شورا برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر میبد، در دویست و سی و چهارمین جلسه این شورا با توجه به نامه دفتر امور شهری و شوراهای استانداری یزد با موضوع برگزاری جلسه بررسی گزارش حسابرسی سال 1397 شهرداری و سازمان‌های وابسته و شورای اسلامی شهر میبد به این امر پرداخته شد.

در این جلسه کارشناسان مالی و حسابداری استانداری و مؤسسه حسابرسی گزارشی از حسابداری، بودجه و صورت عملکرد شهرداری میبد، شورای شهر وسازمان‌های تابعه شهرداری ارائه دادند.

میانگین (0 رأی)
The average rating is 0.0 stars out of 5.