مشروح صورتجلسات شورا (دوره پنجم) در سال 1398

متن صورتجلسه دویست وپنجاه و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد (دوره پنجم)

دویست وپنجاه ونهمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد به صورت فوق العاده روز شنبه مورخ 1398/9/16 راس ساعت 15 با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجیدوبا حضور شهردار محترم و کارشناس فضای سبزو معاونت شهرداری وکلیه  اعضا شورا تشکیل گردید.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/10811/ص مورخ 1398/9/16 در خصوص بررسی مناقصه واگذاری خدمات شهری موضوع آگهی شماره 2798/9622/ص مورخ 1398/8/14 در جلسه مطرح با توجه به صورتجلسه هیات عالی معاملات (عمده)شهرداری میبد با شماره 2798/10863/ص مورخ 16/9/1398 مبنی بر تجدید مناقصه واگذاری خدمات شهری موضوع در جلسه مطرح و مصوب گردید.

در پایان جلسه در خصوص پروژه های عمرانی و فرهنگی توسط شهردار توضیحاتی ارائه گردید.

جلسه راس ساعت 17 پایان یافت.

1-حسینعلی فلاح 2 -انسیه فلاح 3- محمدرضا هدایی4- مجید زارعی 5- علیرضا آقایی   6- علیرضا آزادمنش

 7-صفرعلی دهقانی    

میانگین (0 رأی)
The average rating is 0.0 stars out of 5.