مشروح صورتجلسات شورا (دوره پنجم) در سال 1398

متن صورتجلسه دویست و بیست و سوم شورای اسلامی شهر میبد (دوره پنجم)

دویست و بیست و سومین جلسه شورای اسلامی شهر میبد پنجشنبه 27تیر1398 رأس ساعت 6 صبح با تلاوت آیاتی ازکلام‌الله مجید و با حضور اکثریت اعضای شورا و شهردار محترم تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه جناب آقای مهندس بقایی کارشناس و طراح المان‌های شهری و زیباسازی فضاهای شهری در خصوص طرح‌های پیشنهادی برای میادین و معابر و بهسازی آن‌ها با پخش پاورپوینت‌ توضیحاتی ارائه نمود و در ادامه هر یک از اعضا نظرات خود را بیان نمودند.

مصوبات:

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 5351 /2798 /ص مورخ 24تیر1398 با موضوع اصلاحیه پرداخت خسارت به آموزش و پرورش و خانم نجمه غلامی مربوط به پلاک ثبتی به شماره 1611 /443/ 10170 بخش 22 یزد در جلسه مطرح و مصوب گردید با توجه به توافقنامه شماره 4046 /2796 /ص مورخ 24تیر1396 و مجوز شورای شهر به شماره 4048 /2796 /ص مورخ 24تیر1396، که پلاک فوق جنب پارک احداثی شهرک فجر بیده می‌باشد مقرر شد مالک پلاک مذکور، سند 1611 را به نام شهرداری منتقل نماید و در عوض شهرداری قطعه دیگری از شهرک فجر بیده را به نام خانم نجمه غلامی منتقل نماید.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 5345 /2798 /ص مورخ 24تیر1398 با موضوع در خواست تقسیط عوارض ساختمانی و رأی کمیسیون ماده 100 آقای سیدمحسن کمالی مالک ساختمان به شماره پلاک ثبتی 18 /1 /4149 بخش 23 یزد به مبلغ 731میلیون و 150هزار ریال طی 36 قسط در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 4709 /2798 /ص مورخ 13تیر1398 با موضوع پرداخت خسارت به ورثه رضا دهقانی مربوط به سه دانگ پلاک ثبتی به شماره 3810 بخش 23 یزد و با توجه به توافقنامه شماره 4616 /2798 /ص مورخ 12تیر1398، که در مسیر پل زیرگذر معلم قرار گرفته است، در جلسه مطرح و مصوب گردید بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری میبد و کلیه خسارات وارده به ارزش کل 2میلیارد و 393میلیون ریال، شهرداری میبد دو قطعه زمین شهرک شهدا به مبلغ کل 2میلیارد و 540میلیون ریال طبق توافقنامه واگذار نماید و از این بات مالک 147میلیون ریال بدهکار شهرداری می‌باشد.

4- درخواست مجوز شهرداری به شماره5361 /2798 /ص مورخ 24تیر1398 با موضوع اصلاحیه مجوز پرداخت خسارت به مالکین پلاک ثبتی به شماره 1فرعی از4560 بخش 21 یزد واقع در تقاطع خیابان شهید مؤذن و امام حسین(ع) بارجین به مالکیت خانم‌ها طاهره دهقانی و لیلا عزیزی و با توجه به توافقنامه شماره 16217 /2798 /ص مورخ 24/11/1397، که 75 /5 مترمربع از پلاک فوق در مسیر قرار گرفته و 8/ 323 مترمربع باقیمانده پلاک می‌باشد مقرر گردید بابت متراژ در مسیر قرار گرفته و کلیه خسارات وارده به ارزش کل 115میلیون ریال، شهرداری میبد معادل مبلغ مذکور خدمات شناور ارائه نماید. همچنین بابت موضوع فوق، مجوز شورای شهر به شماره 16520 مورخ 1 اسفند 1397 اخذ گردیده بود که خسارت به صورت نقدی تأیید شده بود و به علت عدم انتقال سند به نام شهرداری، مالک و شهرداری در خواست اصلاح اخذ خسارت از پول نقدی به خدمات شناور را دارند. ضمناً هزینه مربوطه از محل تملک املاک واقع در مسیر (ردیف552310020001) پرداخت می‌گردد.

5-درخواست مجوز شهرداری به شماره4400 /2798 /ص مورخ 6تیر1398 با موضوع  پرداخت خسارت به آقای هدایت اقبالی مالک پلاک ثبتی به شماره 9105 بخش 21 یزد و با توجه به توافقنامه شماره 4112 /2798 /ص مورخ 29خرداد1398 که35/ 446 مترمربع از پلاک فوق در مسیر بلوار مطهری(ره) قرار گرفته و 39/ 117 مترمربع باقیمانده پلاک می‌باشد، مقرر گردید بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری میبد و کلیه خسارات وارده به ارزش کل 4میلیارد و 461میلیون و 250هزار ریال، شهرداری میبد معادل مبلغ 469میلیون و 560هزار ریال خدمات بر روی مانده پلاک طبق توافقنامه ارائه نماید و مابقی خسارت به مبلغ 3میلیارد و 991میلیون و 690هزار ریال به صورت خدمات شناور ارائه می‌گردد. ضمناً هزینه مربوطه از محل تملک املاک واقع در مسیر (ردیف552310020001) پرداخت خواهد شد.

جلسه رأس ساعت 8:45 با ذکر صلوات پایان یافت.

1-حسینعلی فلاح 2-علیرضا آقایی 3-انسیه فلاح 4-محمدرضا هدایی 5-مجید زارعی

میانگین (0 رأی)
The average rating is 0.0 stars out of 5.