مشروح صورتجلسات شورا (دوره پنجم) در سال 1398

متن صورتجلسه دویست و بیست و نهم شورای اسلامی شهر میبد (دوره پنجم)

دویست و بیست و نهمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد پنجشنبه 17/5/1398 راس ساعت 6 صبح با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجیدوبا حضوراکثریت اعضای شورا تشکیل گردید.در ضمن صورتجله 228مصوبه ای نداشته است.

در ابتدای جلسه هر یک  از اعضاء توضیحاتی در خصوص فعالیت های عمرانی و فرهنگی ارائه دادند.و آقای اعتمادی گزارشی مختصر در خصوص پروژه آسفالت وزیرسازی معابر و پیاده رو سازی و ساماندهی آن بیان نمودند.

1- درخواست مجوز شهرداری به شماره 6522/2798/ص مورخ 17/5/1398 در خصوص واریز مبلغ (000/000/465) ریال  برای تجدیدنظر خواهی بابت رای دادگاه پلاک ثبتی به شماره 2499بخش 23 یزد به آدرس ملک جاده سنتو ورودی خیابان آیت الله اعرافی بر اساس دادنامه 9809973540100594 و موضوع پرونده کلاسه 971314 مورخ 31/4/1398 به مبلغ (000/000/900/9) ریال در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

2- درخواست مجوز شهرداری به شماره 6516/2798/ص مورخ 17/5/1398 در خصوص سرمایه گذاری در سالن پارک بهاران  توسط حمیدرضا فلاحیان برای ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی به مبلغ (000/000/890/1) ریال به مدت 10 سال و پرداخت ماهیانه مبلغ (000/000/1) ریال با افزایش سالیانه 10% در جلسه مطرح وبه تصویب رسید.

3- درخواست مجوز شهرداری به شماره 6478/2798/ص مورخ 7/5/1398 در خصوص هزینه نمایش ساز انگشتی برای پرسنل شهرداری به مبلغ (000/000/7) ریال به یک سانس نمایش در جلسه مطرح وبه تصویب رسید. و مقرر شد هزینه مربوطه از محل هزینه رفاهی کارکنان (ردیف551102050016) تامین خواهد شد.

4- نامه شهرداری به شماره 5584/2798/ص مورخ 29/4/1398 در خصوص پلاک ثبتی به شماره 7040 بخش 23 یزد در جلسه مطرح و اتصال بلوار نبی اکرم به بلوار جعفری نژاد و خیابان 18 متری فرعی در جلسه مطرح وپس از بحث وبررسی و رویت طرح مذکور مقرر شد شهرداری نسبت به طرح خیابان جدید الاحداث بین بلوار نبی اکرم (ص) و خیابان شهید جعفری نژاد اقدام و پس از تصویب شورای محترم ترافیک شهرستان جهت بررسی و تصویب به شورا ارسال نمایند.

5- مجوز مساعدت به  هیئت چهارده معصوم مهرجرد برای استقبال از محرم و یادمان شهدای محله ابوالفضلی مهرجرد به مبلغ (000/000/5) ریال در جلسه مطرح و مقرر شد از هزینه بودجه شورا پرداخت گردد.

جلسه راس ساعت 9 صبح با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1- حسینعلی فلاح 2 – صفرعلی دهقانی 3-انسیه فلاح 4- محمدرضا هدایی5- مجید زارعی 6 - علیرضا آقایی

میانگین (0 رأی)
The average rating is 0.0 stars out of 5.