مشروح صورتجلسات شورا (دوره پنجم) در سال 1398

متن صورتجلسه دویست و دوم شورای اسلامی شهر میبد (دوره پنجم)

دویست و دومین جلسه‌ی شورای اسلامی شهرمیبد یکشنبه 15اردیبهشت1398 رأس ساعت  16 با تلاوتی چند از آیات کلام‌الله مجید و با حضور شهردار محترم و کلیه‌ی اعضا تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه آقای مهندس کریم‌زاده کارشناس شهرداری در خصوص مناقصه عمومی آسفالت معابر محلات در 7 منطقه میبد با ارائه‌ی تصاویر به توضیحاتی پرداخت. هر یک از اعضای شورا نظرات و پیشنهادات خود را بیان نمودند.

مصوبات:

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 1865 /2798 /ص مورخ 15اردیبهشت1398 در خصوص مناقصه عمومی آسفالت معابر محلات عشرت‌آباد، شمال ده‌آباد، بلوار شرقی پارک بهاران و ده‌شیخی تا سقف مبلغ 15میلیارد ریال در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه‌ی مربوطه از محل طرح زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر (ردیف 55233001) در صورت وجود اعتبار با اولویت اجرای پروژه‌ها تأمین خواهد شد.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 1866 /2798 /ص مورخ 15اردیبهشت1398 در خصوص مناقصه‌ی عمومی آسفالت معابر محلات بارجین، فیروزآباد، خانقاه و بشنیغان تا سقف مبلغ 16میلیارد ریال در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه‌ی مربوطه از محل طرح زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر (ردیف 55233001) در صورت وجود اعتبار با اولویت اجرای پروژه‌ها تأمین خواهد شد.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 1864 /2798 /ص مورخ 15اردیبهشت1398 در خصوص مناقصه‌ی عمومی آسفالت معابر محلات محمودآباد، شاه‌جهان‌آباد، جنوب ده‌آباد و مهرجرد تا سقف مبلغ 16میلیارد ریال در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه‌ی مربوطه از محل طرح زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر (ردیف 55233001) در صورت وجود اعتبار با اولویت اجرای پروژه‌ها تأمین خواهد شد.

4-نامه‌ی شهرداری به شماره 1582 /2798 /ص مورخ 10اردیبهشت1398 در خصوص مجوز ارائه خدمات به پلاک‌های در مسیر خیابان بدون استفاده از ردیف املاک در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد که کلیه‌ی خدمات توسط کارشناسان رسمی به شهرداری داده شود و شهرداری نیز کلیه‌ی مراحل طبق روال قانونی و با مجوز شورای اسلامی شهر انجام ‌دهد و تأیید پرداخت نیز توسط مسئولین واحدهای املاک، حسابداری و درآمد صورت می‌پذیرد و سقف مبلغ پیشنهادی شهرداری جهت ادامه خدمات در سال جاری مبلغ 50میلیارد ریال می‌باشد.

5-درخواست مجوز شهرداری به شماره 1834 /2798 /ص مورخ 14اردیبهشت1398 با موضوع برگزاری مناقصه عمومی تأمین نیروی انسانی شهرداری و تأمین نیروی انسانی آتش‌نشانی شهرک صنعتی با برآورد اولیه‌ی 26میلیارد و 250میلیون ریال در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. هزینه‌ی مربوطه از محل سایر خدمات قراردادی (ردیف 551202050012) تأمین خواهد شد.

6-درخواست مجوز شهرداری به شماره 1805 /2798 /ص مورخ 14اردیبهشت1398 با موضوع درخواست تقسیط آقای حسین زارع مالک زمین به شماره پلاک ثبتی 7355 بخش 21 یزد برای پرداخت عوارض تفکیک زمین به مبلغ 2میلیارد و 700میلیون ریال طی 36 قسط در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

7-نامه‌ی فرمانداری به شماره 1198 مورخ 12اردیبهشت1398 در جلسه مطرح و مقرر گردید که به شهرداری اعلام تا طبق ضوابط مربوطه به مأموریت اقدم نماید.

جلسه رأس ساعت 19 پایان یافت.

1-علیرضا آزادمنش 2-مجید زارعی 3-محمدرضا هدایی 4-حسینعلی فلاح 5-علیرضا آقایی 6-انسیه فلاح 7-صفرعلی دهقانی

میانگین (0 رأی)
The average rating is 0.0 stars out of 5.