مشروح صورتجلسات شورا (دوره پنجم) در سال 1398

متن صورتجلسه دویست و سوم شورای اسلامی شهر میبد (دوره پنجم)

دویست و سومین جلسه‌ی شورای اسلامی شهر میبد پنجشنبه 19اردیبهشت1398 رأس ساعت 6:30 با تلاوتی چند از آیات کلام‌الله مجید و با حضور کلیه‌ی اعضای شورا تشکیل گردید.

در ابتدا قبل از تصویب مجوزهای بند 1 و 2 این صورتجلسه لازم است که اشاره شودکه بند 5 صوتجلسه‌ی شماره‌ی 202 مورخ 15اردیبهشت1398 در خصوص مناقصه‌ی عمومی تأمین نیروی انسانی ابطال و طبق قواعد و ضوابط به صورت مجزا و دو عنوان 1-تأمین نیروی انسانی آتش‌نشانی شهرک صنعتی 2-تأمین نیروی انسانی مصوب گردید.

مصوبات:

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2038 /2798 /ص مورخ 18اردیبهشت1398 در خصوص مناقصه‌ی عمومی تأمین نیروی انسانی شهرک صنعتی با برآورد اولیه‌ی 8میلیارد و 223میلیون و 681هزار و 781 ریال در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه‌ی مربوطه از محل سایر خدمات قراردادی (ردیف 551202050012) تأمین خواهد شد. ضمناً مجوز شماره‌ی 1834 /2798 /مورخ 14اردیبهشت1398 کأن‌لم یکن تلقی می‌گردد.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2039 /2798 /ص مورخ 18اردیبهشت1398 در خصوص مناقصه‌ی عمومی تأمین نیروی انسانی شهرداری با برآورد اولیه‌ی 18میلیارد و 17میلیون و 85هزار و 421 ریال در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه‌ی مربوطه از محل سایر خدمات قراردادی (ردیف 551202050015) تأمین خواهد شد. ضمناً مجوز شماره‌ی 1834 /2798 /مورخ 14اردیبهشت1398 کأن‌لم یکن تلقی می‌گردد.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره‌ی 1943 /2798 /ص مورخ 16اردیبهشت1398 در خصوص مساعدت جهت توسعه‌ی ورزش و شادابی نسل جوان به مبلغ 15میلیون ریال در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه‌ی مربوطه از محل فعالیت فرهنگی، ورزشی شهروندان (ردیف 551202050017) تأمین می‌گردد.

4-درخواست مجوز شهرداری به شماره‌ی 18263 /2797 /ص مورخ 27اسفند1398 با موضوع پرداخت خسارت به آقای حسنعلی زارع بابت پلاک در مسیر به شماره‌ی 994 /951 /8647 بخش 21 یزد و با توجه به توافقنامه‌ی شماره‌ی 17913 /2797 /ص مورخ 22اسفند1397، که 8 متر و 25دسی مترمربع از پلاک فوق در مسیر بلوار امام خمینی(ره) قرار گرفته و 115 متر و 75دسی مترمربع باقیمانده‌ی پلاک می‌باشد، مقرر گردید بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری میبد و کلیه‌ی خسارات وارده به ارزش کل 305.میلیون و 250هزار ریال می‌باشد. شهرداری میبد معادل مبلغ مذکور خدمات شناور طبق توافقنامه ارائه نماید. ضمناً هزینه‌ی مربوطه از محل تملک املاک واقع در مسیر (ردیف 552310020001) پرداخت خواهد شد.

5-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2083 /2798 /ص مورخ 19اردیبهشت1398 با موضوع مساعدت به آقای میبدی به مبلغ 20میلیون ریال در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه‌ی مربوطه از محل کمک‌ها و اعانات به مستمندان (ردیف 551204170003) تأمین خواهد شد و بند 2 جلسه‌ی 193 مورخ 8اردیبهشت1398 که اشتباهاً تایپ شده بود اصلاح و آن بند کأن‌لم یکن تلقی می‌گردد.

جلسه رأس ساعت 9:30 پایان یافت.

1-علیرضا آزادمنش2-مجید زارعی 3-محمدرضا هدایی 4-حسینعلی فلاح 5-علیرضا آقایی 6-انسیه فلاح 7-صفرعلی دهقانی

میانگین (0 رأی)
The average rating is 0.0 stars out of 5.