مشروح صورتجلسات شورا (دوره پنجم) در سال 1398

متن صورتجلسه دویست و سی و سوم شورای اسلامی شهر میبد (دوره پنجم)

میانگین (0 رأی)
The average rating is 0.0 stars out of 5.