مشروح صورتجلسات شورا (دوره پنجم) در سال 1398

متن صورتجلسه دویست و سی و ششم شورای اسلامی شهر میبد (دوره پنجم)

دویست وسی و ششمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد با حضور اکثریت اعضاء شورا بطور فوق العاده راس ساعت  16  روز یک شنبه مورخ 17/6/1398 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجیدتشکیل  و مسائل ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

درابتدای جلسه آقای نقوی مطالبی را در خصوص آئین نامه اصلاح قانون حفظ وگسترش فضای سبز در شهربیان نمودند ومقرر شد که ظرف مدت یکماه از طرف شورا به شهرداری ابلاغ گردد که اصلاحیه آئین نامه قانون حفظ وگسترش فضای سبز با درج پیشنهادات هر یک از اعضا تدوین وبه شورا جهت تصویب ارسال نماید.

1- نامه شماره 192285/98 مورخ 16/6/98 اداره بهزیستی میبد در خصوص مساعدت به کودکان ودانش آموزان نیازمند وخرید ملزومات تحصیلی از قبیل لوازم التحریر،کبف ،کفش ونوشت افزار مطرح ومقرر گردید یک بسته لوازم التحریرتوسط شهرداری تهیه وبه افراد تحت پوشش تحویل گردد.

2- درخواست مجوز شماره 7562/2798/ص مورخ 16/6/98  شهرداری درخصوص مساعدت به جشن ترنم غدیر3 درجلسه مطرح ومصوب گردید مبلغ سی میلیون ریال از محل فعالیت فرهنگی، ورزشی شهروندان ردیف 551202050017 پرداخت گردد.

3- درخواست مجوز شماره 7539/2798/ص مورخ 14/6/98  شهرداری درخصوص  اجاره زمین جهت دکل مخابرات ایرانسل واقعدر خیابان قاضی میر حسین در جلسه مطرح ومصوب گردید برای مدت سه سال جمعا به مبلغ 1،192،320،000 ریال وماهیانه مبلغ 33،120،000 مطابق با نظر کارشناسی به اجاره محل مذکور به شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل اقدام گردد.

4- درخواست مجوز شماره 7630/2798/ص مورخ 17/6/98  شهرداری درخصوص  پرداخت خسارت به خانم صولت پوراغنیایی مالک پلاک ثبتی 7/6164 بخش 21 یزدکه در مسیر خیابان آیت الله حائری کوچه روبروی قلعه مهرجرد قرار گرفته مصوب گردید بابت انتقال ششدانگ به نام شهرداری وکلیه خسارات وارده به مالک، مبلغ 1،134،000،000 خدمات طبق توافقنامه ارائه گردد که کلا بصورت خدمات شناور می باشد وما به التفاوت اعتبار در متمم بودجه پادار خواهد شد.

جلسه راس ساعت 30 :18 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح 2 – انسیه فلاح 3- محمدرضا هدایی4 - مجید زارعی 5- علیرضا آزادمنش 6-صفرعلی دهقانی

میانگین (0 رأی)
The average rating is 0.0 stars out of 5.