مشروح صورتجلسات شورا (دوره پنجم) در سال 1398

متن صورتجلسه دویست و سی و هشتم شورای اسلامی شهر میبد (دوره پنجم)

دویست وسی و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد با حضورشهردار ، معاونت شهردار وکلیه اعضاء شورا بطور فوق العاده راس ساعت  16  روز یک شنبه مورخ 24/6/1398 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجیدتشکیل  و مسائل ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در ضمن جلسه 237 مصوبه ای نداشته است.

درابتدای جلسه آقای نقوی شهردار در خصوص پروژه آسفالت محلات بویژه شهرک امام علی (ع) که تا هفته آینده احرایی خواهد شد. میدان 7 تیر و خیابان روبروی پمپ بنزین خط سنتوو ده شیخی توضیحاتی ارائه نمودند.

ساماندهی تابلوهای سطح شهر و خطوط عابر پیاده بویژه در مقابل مدارس قبل از شروع سال تحصیلی اقدام گردد.

در مورد دوره های آموزشی جناب آقای نقوی بابیان عنوان دوره های آموزشی و نحوه شرکت اعضا و مدیران شهرداری در آن توضحاتی کامل ارائه نمودند.

ساماندهی تابلوهای شهدا در بلوار مدرس و بهسازی آن توضیحاتی ارائه شد که مقرر شد بنیاد شهید و شهرداری به کمک همدیگر جایگاهی در خصوص المان شهدا در نظر بگیرند و به محض آماده شدن آن در مورد این تابلوها تصمیمات گرفته شود.

احداث پارکینگ عمومی در بلوار رشیدالدین.

نظارت دقیق تر ناظران شهرداری در طرح آسفالت محلات و بهینه نمودن  فعالیت مزبور و رضایت هرچه بیشتر مردم در این خصوص.

بررسی علل آمار بالای تصادفات سطح شهر و درخواست تشکیل جلسه هم اندیشی با نیروی انتظامی و دیگر ارگان هایی و رفع این معضل و مشورت با نهاد دادگستری و اینکه در این خصوص هرچه سریعتر و از طریق کارشناسی اقدام گردد.

برنامه ریزی جهت بازدید از کارگاه سفال سازی و بررسی مشکلات و معضلاتی که برای این صنعت ارزشمند میبد وجود دارد.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 7859 /2798/ص مورخ 24/6/1398 در خصوص برگزاری نشست شهرداران شهرهای جهانی صنایع دستی به میزبانی کشور مالزی در جلسه مطرح و مصوب گردید که در نیمه اول آبانماه سال جاری شهردار در این نشست شرکت نماید.

2- درخواست مجوز شهرداری به شماره 7862/2798/ص مورخ 24/6/1398 در خصوص معافیت پرداخت عوارض حق مشرفیت پلاک ثبتی به شماره 7365 بخش 22 یزد هیات امنای فاطمیه خانقاه که جنب فاطمیه             می باشد و قصد احداث حسینیه دارنددر جلسه مطرح وبا توجه به تاییدیه دفتر امام جمعه مبنی بر عام المنفعه بودن مکان مذکور، مصوب گردید که از عوارض حق تشرف معاف گردد.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 7864/2798/ص مورخ 24/6/1398 در خصوص مساعدت به آقای کارگر و خانم فاضلی که هر دو دارای معلولیت می باشد در جلسه مطرح و مصوب گردید که به هرکدام مبلغ (000/000/5) ریال از محل کمکها واعانات به مستمندان (ردیف551204170003) پرداخت شود.

4-درخواست مجوز شهرداری به شماره 7540/2798/ص مورخ 14/6/1398 در خصوص پرداخت هزینه های رفع تصرف یک قطعه زمین تحت شماره 125 از پلاک ثبتی 10175 اصلی بخش 22 یزد به موجب قرارداد شماره 21268 مورخ 2/4/1397 از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان یزد جهت ارائه خدمات عمومی واگذار شهرداری شده است ولیکن متاسفانه مورد تصرف اشخاص حقیقی واقع شده است در جلسه مطرح و از آنجائیکه این شهرداری در نظر دارد نسبت به اقامه دعوی علیه متصرفین در راستای حفظ منافع عمومی شهرداری نزد محاکمه عمومی اقدام نماید.مقرر شد که مبلغ (000/000/000/3) ریال مربوط به غایت رفع تصرف پلاک موصوف از ردیف تملک زمین و املاک واقع در مسیر (ردیف 552310020001) تامین گردد. و مورد تصویب واقع شد.

5- نامه شهرداری به شماره  7863/2798/ص مورخ 24/6/1398در خصوص بررسی طرح فاز یک و اصلاح هندسی چند طرح ترافیکی در جلسه مطرح و در مورد اجرای ردیف های 1و2 ویژه میدان در تقاطع خیابان 12دی با بلوار حائری (مدرس) و تقاطع خیابان 7 تیر با خیابان امام خمینی (ره) مورد تصویب قرار گرفت و اولویت با طرح فاز 2 و تقاطع خیابان 7 تیر با خیابان امام خمینی (ره) می باشد. و ردیفهای 3و4و5 برآورد هزینه به شورا اعلام تا مورد تصویب قرار گیرد.

6- درخواست مجوز شهرداری به شماره 7833/2798/ص مورخ 24/6/1398 در خصوص پرداخت خسارت به ستاد اجرایی فرمان امام بابت پلاک ثبتی به شماره 8996بخش 21 یزددر جلسه مطرح و مصوب گردیدبا توجه به حکم شعبه یک دادگاه عمومی، حقوقی شهرستان میبد به دادنامه شماره 9509973540101527 مورخ 25/12/1397 مبنی بر کارسازی و پرداخت مبلغ (000/000/510/3) ریال در حق ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) شهرداری میبد به صورت اقساط طبق توافق نامه مبلغ محکومیت را پرداخت نماید. در جلسه مطرح وبه تصویب رسیدو مابه التفاوت اعتبار در متمم بودجهع پادار خواهد شد.

جلسه راس ساعت19 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح 2 – انسیه فلاح 3- محمدرضا هدایی4 - مجید زارعی 5- علیرضا آزادمنش 6-صفرعلی دهقانی          7- علیرضاآقایی

میانگین (0 رأی)
The average rating is 0.0 stars out of 5.