مشروح صورتجلسات شورا (دوره پنجم) در سال 1398

متن صورتجلسه دویست و سی و پنجم شورای اسلامی شهر میبد (دوره پنجم)

دویست وسی و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد با حضور اکثریت اعضاء شورا بطور فوق العاده راس ساعت  30 :6  روز پنج شنبه مورخ 14/6/1398 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجیدتشکیل  و مسائل ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

1-درخواست مجوز شماره 7524/2798/ص مورخ 13/6/98  شهرداری درخصوص خرید ساختمان طبقه دوم پلاک ثبتی شماره 11377 بخش 23 یزد واقعدر بلوار امامزاده میر شمس الحق (ع) به مساحت زمین زیر ساخت وساز 509 متر مربع وبه زیر بنای اعیانی 553 متر مربع که دارای کاربری دفتر تجاری می باشد از آقای محمد دهقانی به شماره شناسنامه 3073 صادره از میبد متولد 1345 به مبلغ کارشناسی 14،931،000،000 ریال در جلسه مطرح ومصوب گردید از قرار هر متر مربع 27 میلیون ریال خریداری شود وهزینه آن از ردیف 551203100001 که در متمم بودجه پادار خواهد شد تامین خواهد شد.

2- درخواست مجوز شماره 7448/2798/ص مورخ 12/6/98  شهرداری درخصوص  پرداخت خسارت به آقای علی اعظمی مالک پلاک ثبتی 10616 بخش 23 یزد که 300 متر مربع از پلاک فوق در مسیر بلوار امامزاده میر شمس الحق (ع قرار گرفته در جلسه مطرح ومصوب گردید بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری میبد وکلیه خسارات وارده به مالک، خدمات به ایشان طبق توافقنامه ارائه گردد که شامل عوارض مشرفیت به ارزش 471،200،000 ریال وهمچنین معادل مبلغ 1،780،500،000 ریال خدمات شناور پرداخت گردد ومابه التفاوت اعتبار در متمم بودجه پادار خواهد شد.

جلسه راس ساعت 30 :9 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح 2 – انسیه فلاح 3- محمدرضا هدایی4 - مجید زارعی 5- علیرضا آزادمنش 6-صفرعلی دهقانی

میانگین (0 رأی)
The average rating is 0.0 stars out of 5.