مشروح صورتجلسات شورا (دوره پنجم) در سال 1398

متن صورتجلسه دویست و سی و چهارم شورای اسلامی شهر میبد (دوره پنجم)

دویست وسی و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد با حضور اکثریت اعضاء شورا بطور فوق العاده راس ساعت  12  روز دو شنبه مورخ 11/6/1398 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجیدو با توجه به نامه شماره 36665 مورخ 6/6/98 سرپرست دفتر امورشهری و شوراها استانداری یزد با موضوع برگزاری جلسه برررسی گزارش حسابرسی سال 1397 شهرداری ، سازمانهای وابسته و شورای اسلامی شهر میبد با حضورشهردار محترم ،آقای روشن از استانداری ، آقای همتی از موسسه حسابرسی ایساتیس محاسب کویر ، ذیحسابان شهرداری ، مسئولین محترم سازمانهای حمل ونقل وعمران وباز آفرینی  و اعضای محترم شورا تشکیل  و مسائل ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

1-در این جلسه کارشناسان مالی وحسابداری استانداری وموسسه حسابرسی گزارشی از حسابداری وبودجه وصورت عملکرد شهرداری میبد و (شورا) وسازمانهای تابعه شهرداری ارائه دادند وتوضیحات لازم در پاسخ به کارشناسان ارائه گردید.

لازم بذکر است که گزارش حسابرسی  مذکور طی نامه شماره 595 مورخ 12/6/1398 به مراجع ذیربط ارسال گردیده است.

2- درخواست مجوز شماره 7441/2798/ص مورخ 11/6/98 درخصوص واریز پول اعاده دادرسی بابت رای قطعی صادره از شعبه یک دادگاه تجدید نظر استان یزد مربوط به پلاک ثبتی 4/9319 بخش 23 یزد مطرح ومصوب گردید ومقرر شد که تا تاریخ 12/6/1398 در فرصت باقیمانده موافقت ومبلغ 1،750،000،000 ریال از ردیف تملک زمین واملاک در مسیر کد 552310020001 به حساب دادگاه واریز گردد.

جلسه راس ساعت 14 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

  1. حسینعلی فلاح 2 – انسیه فلاح 3- محمدرضا هدایی 4 - مجید زارعی  5- علیرضا آزادمنش 6-صفر علی دهقانی
میانگین (0 رأی)
The average rating is 0.0 stars out of 5.