مشروح صورتجلسات شورا (دوره پنجم) در سال 1398

متن صورتجلسه دویست و سی و یکم شورای اسلامی شهر میبد (دوره پنجم)

دویست وسی ویکمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد بصورت فوق العاده روز پنجشنبه 31/5/1398 راس ساعت6 صبح با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجیدوبا حضوراکثریت اعضای شورا تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر زارعی در خصوص تقویت تعامل شورا وشهرداری با مسئولین دیگر وادارات حوزه کاری مطالبی بیان نمودند وآقای هدایی گزارش سفر به شهرهای خوی وارومیه را بیان نمودند در ادامه  آقای نقوی شهردار پرکارمیبد در مورد پرونده های ویژه نوار خطی سنتو وبازدید آقای دکتر کمال دهقانی از شهرداری ، گزارشی ارائه نمودند ونقطه قوتها ونقطه قوتها ونقطه ضعفهای شهرستان خوی را برای اعضا بیان نمودند.

1- درخواست مجوز شهرداری به شماره 6719/2798/ص مورخ 23/5/1398 درخصوص تمدید قرارداد شماره 2288/2797/ص در مورد شهربازی پارک فلسطین طبق مبلغ کارشناسی وبا نظر اعضای شورا با اجاره بها ماهیانه به مبلغ بیست میلیون ریال از فروردین سال 1398تا اسفند سال 1398  مطرح ومصوب گردید ومقررشد که در سال 1399 از طریق برگزاری مزایده این فعالیت با  نرخ جدید ادامه داشته باشد.

2-درخواست مجوز شماره 6668/2798/ص مورخ 22/5/98 شهرداری در خصوص انسداد حسابهای درآمدی وهزینه ای سازمان بهسازی ونوسازی به شماره  2096011817 و2096011825 بانک تجارت وافتتاح حسابهای جدید هزینه ای جاری ، عمررانی وسپرده به نام سازمان عمران وبازآفرینی فضاهای شهری شهرداری میبد نزد بانک تحارت شعبه شهرداری مطرح ومورد تصویب قرار کرفت.

جلسه راس ساعت 9 صبح با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1- حسینعلی فلاح 2 – علیرضا آقایی 3-انسیه فلاح 4- محمدرضا هدایی5- مجید زارعی

میانگین (0 رأی)
The average rating is 0.0 stars out of 5.