مشروح صورتجلسات شورا (دوره پنجم) در سال 1398

متن صورتجلسه دویست و شصتمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد (دوره پنجم)

دویست و شصتمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد به صورت فوق العاده روز یکشنبه مورخ 1398/9/17 راس ساعت 15 با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجیدوبا حضور شهردار محترم وکلیه  اعضا شورا تشکیل گردید.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/10857/ص مورخ 1398/9/17 در خصوص واگذاری امور خدمات شهری در جلسه مطرح  و با توجه به برگزاری مناقصه واگذاری امور خدمات شهری و نظر کمیسیون عالی معاملات شهرداری مبنی بر تجدید مناقصه مزبور و با عنایت به تصویبنامه شورا و با عنایت به پایان یافتن مهلت و عدم امکان تمدید قرارداد شرکت خدمات وحدت گستر و زمانبر بودن فرآیند برگزاری مجدد مناقصه در جلسه مطرح و مصوب گردید که شهرداری بر اساس مراتب و مستندات معنونه بعنوان دلایل تو جیهی ترک تشریفات نسبت به واگذاری امور خدمات شهری به مدت 45 روز (از تاریخ 1398/9/16 تا تاریخ 1398/10/30) تا سقف مبلغ (10/800/000/000) ریال از طریق ترک تشریفات مناقصه به شرکت آراکاکتوس مهر میبد اقدام نماید. و هزینه آن از محل دفن بهداشتی زباله (ردیف552350020001) تامین خواهدشد.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/10850/ص مورخ 1398/9/17 در خصوص مساعدت برگزاری جشنواره انار در جلسه مطرح و مصوب گردید که مبلغ (50/000/000) ریال از محل هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری و افطاری (ردیف551202050005) پرداخت گردد.

جلسه راس ساعت:17:30 پایان یافت.

1-حسینعلی فلاح 2 -انسیه فلاح 3- محمدرضا هدایی4- مجید زارعی 5- علیرضا آقایی   6- علیرضا آزادمنش

 7-صفرعلی دهقانی
میانگین (0 رأی)
The average rating is 0.0 stars out of 5.