مشروح صورتجلسات شورا (دوره پنجم) در سال 1398

متن صورتجلسه دویست و شصت و یکم جلسه شورای اسلامی شهر میبد (دوره پنجم)

دویست و شصت و یکمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد به صورت فوق العاده روز یکشنبه مورخ 1398/9/21 راس ساعت 6صبح با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجیدوبا حضور شهردار محترم ، معاونت شهرداری وکلیه  اعضا شورا تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه مهندس نقوی، شهردار میبد گزارشی مصور از کلیه پروژه های عمرانی و فرهنگی از تاریخ1398/9/1 لغایت 1398/9/20 برای اعضاء ارائه نمودند و در نهایت گزارشی از سفر پرسنل شهرداری و اعضای شورا به استان بیرجند ازتوابع خراسان جنوبی ارائه گردید.

درادامه جناب آقای آزادمنش ریاست کمیسیون فرهنگی در خصوص مسائل فرهنگی مطالبی عنوان کردند و مصوب گردیدکه:

الف:جلسه هم اندیشی و نقد عملکرد دوره پنجم شورای اسلامی شهر میبد برنامه ریزی و برگزار شود.

ب: نشست خبری دوره پنجم شورای اسلامی شهر و شهرداری میبد از سوی شهرداری هماهنگی و در طی یک الی دو هفته آینده چنین جلسه و نشست برگزارشود.

ج: سایت پیاده روی مدیریت شهری میبد برای روزهای  چهارشنبه از سوی شورا هماهنگی و برگزار شود.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/9121/ص مورخ 1398/7/28 در خصوص تفویض اختیار هزینه کارکرد رفاهی به شهردار در جلسه مطرح وبا توجه به درآمد شهرداری که حداکثر تاکنون 60% بوده است تا سقف 200 میلیون تومان از محل رفاهیات در اختیار شهردار قرار گیرد مصوب گردید مبنی بر اینکه گزارش 6 ماهه عملکرد در اختیار شورا قرار دهد.

2- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/5351/ص مورخ 1398/4/24 در خصوص اصلاحیه مجوز پرداخت خسارت به آموزش و پرورش و خانم نجمه غلامی و باتوجه به نامه شماره 5662مورخ 1398/6/21 فرمانداری وپیرو نامه شماره 954 مورخ 1398/9/18 در جلسه مطرح و با توجه به حقوق مکتسبه و داشتن سابقه قبلی مورد توافق قرار گرفت و مصوب گردید.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/10994/ص مورخ 1398/9/20 در خصوص اصلاح حد پلاک های 6200و6201 بخش 23 یزد از شاهجوی به ملک مجاور(دانشگاه آیت الله حائری میبد) به نام آقای عباس کلانتری خلیل آباد می باشد و حدود هر دو پلاک به شاهجوی شمس آباد محدود می گرددو درخواست اصلاح حد هر دو پلاک به ملک مجاور را دارد در جلسه مطرح و طبق نرخ کارشناس رسمی دادگستری نرخ فروش گذر را از قرار هر مترمبع(1/600/000) ریال تعیین نمود و دانشگاه میبد باید جمعا 200مترمربع خریداری و (320/000/000) ریال پرداخت نماید.

جلسه راس ساعت 9صبح پایان یافت.

 

1-حسینعلی فلاح 2 -انسیه فلاح 3- محمدرضا هدایی4- مجید زارعی 5- علیرضا آقایی   6- علیرضا آزادمنش

 7-صفرعلی دهقانی    

میانگین (0 رأی)
The average rating is 0.0 stars out of 5.