متن صورتجلسه دویست و نود و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد (دوره پنجم)

دویست و نودوهفتمین  جلسه شورای اسلامی شهرمیبد بصورت فوق العاده راس ساعت 16 پنجشنبه مورخ 1399/2/21 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید باحضور  کلیه اعضاء شورا در سالن همایش شورا تشکیل گردید.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/1280/ص مورخ 1399/2/21  در خصوص برگزاری مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی شهرداری با برآورد اولیه (20/590/768/285) با مدارک پیوست در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد که شهرداری نسبت به حق و حقوق خود در قرارداد گذشته تاکنون پیگیر و گزارش مربوطه را ارائه نمایدو هزینه مربوطه از محل سایر خدمات قراردادی (ردیف520200) تامین می گردد.

2- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/1281/ص مورخ 1399/2/21 در خصوص مناقصه عمومی تامین نیروی اسنانی آتش نشانی شهرک صنعتی جهان آباد با برآورد (9/456/653/444) ریال در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد که شهرداری نسبت به حق و حقوق خود از گذشته تا کنون با ارئه گزارش پیگیر باشد. ضمنا هزینه مربوطه از محل سایر خدمات قراردادی (ردیف520200) تامین می گردد.

3- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/1115/ص مورخ 1399/2/16 در خصوص نرخ پیشنهادی سازمان حمل و نقل سال 1399 در جلسه مطرح و به تصویب رسید.(کپی پیوست)

4-نامه فرمانداری به شماره 1440مورخ 1399/2/18 با موضوع اعلام وصول صورتجلسه 1399/2/7 شورا به شرح ذیل پاسخ داده شد:

1-بند5 صورتجلسه مذکور مقرر گردید شهرداری خسارت وارده به مالک و میزان بدهکاری مالک به شهرداری در توافقنامه به طور دقیق قید نماید.

2- در خصوص بند 6 صورتجلسه مذکور به اطلاع کمیته محترم تطبیق می رساند که خدمات ارائه شده به مالکان و متقاضیان طبق توافق طرفین(مودی وشهرداری) بوده وبا توجه به ارزش ریالی  کالا و خدمات حمایت در سال پایه و غیرثابت در آن سال و در سالهای بعدتوافقنامه شهرداری با مالکین به صورت ارائه خدمات شناور می باشد.

جلسه راس ساعت 18 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح 2- انسیه فلاح 3- محمدرضا هدایی4- مجید زارعی 5- علیرضا آزادمنش6-صفرعلی دهقانی   7- علیرضا آقایی

                                                                                                                         

 

 

 

                                       

میانگین (0 رأی)
The average rating is 0.0 stars out of 5.