مشروح صورتجلسات شورا (دوره پنجم) در سال 1398

متن صورتجلسه دویست و هیجدهم شورای اسلامی شهر میبد (دوره پنجم)

دویست و هجدهمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد یکشنبه 9تیر1398 راس ساعت16:30صبح با تلاوتی چند از آیات کلام الله مجیدوبا حضورکلیه اعضاء شورا و رابط بین شورا وشهرداری تشکیل گردید.

1-نامه فرمانداری به شماره 3076 مرخ 6تیر1398 درخصوص اعتراض به بند 2 صورتجلسه مورخ 19خرداد1398 در جلسه قرائت وباتوجه به اینکه مساحت ملک زیر 500 مترمربع پس از کسر گذر می شود وبا توجه به ابلاغ طرح تفضیلی شهر میبد با کاربری تجاری ملک مورد نظر پس از پرداخت حق و حقوق و عوارض شهرداری موافقت می گردد.

2- درخواست مجوز شهرداری به شماره 4376/2798ص مورخ 5تیر1398 با موضوع پرداخت خسارت به خانم مریم ایزدی به وکالت آقای سید میثم موسوی بابت پلاک ثبتی به شماره 5/3489 بخش 22 یزد وبا توجه به توافقنامه شماره 3689/27898/ص مورخ 23خرداد1398 که 45/88 مترمربع از پلاک فوق در مسیر خیابان شاه جهان آباد قرار گرفته است و85/75 مترمربع باقیمانده پلاک فوق می باشد در جلسه مطرح ومصوب گردید بابت انتقال متراژدر مسیر به نام شهرداری میبد، در ازاء خسارات وارده به مالک ، معادل مبلغ (000/125/661 )ریال ، خدمات بر روی مانده پلاک ارائه نماید که طبق توافق نامه خسارت با خدمات پایاپای گردید. ضمنا هزینه مربوطه از محل تملک املاک واقع در مسیر (ردیف552310020001) پرداخت می گردد.

در ادامه جلسه هر یک از اعضای شورا نظرات  خود را در خصوص اولویت لکه گیری آسفالت ارائه نمودند و ریاست محترم شورا در خصوص نظارت خوب ودقیق بر عملکرد رفت وروب و فضای سبز، شرکت فاضلاب و پروژه های عمرانی، زیباسازی شهر و افزایش درآمد نظراتی ارائه و بیاناتی عرض نمودند.

در نهایت جلسه آقای نقوی شهردار به بیان گزارشاتی از نحوه عملکرد فعالیتهای خود در حوزه های مختلف فرهنگی و عمرانی و.... پرداختند.

جلسه راس ساعت 19:30 با ذکر صلوات پایان یافت.

1-علیرضا آزادمنش 2-مجید زارعی 3-محمدرضا هدایی 4-حسینعلی فلاح 5- علیرضا آقایی 6-انسیه فلاح 7-صفرعلی دهقانی

میانگین (0 رأی)
The average rating is 0.0 stars out of 5.