متن صورتجلسه سیصد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد (دوره پنجم)

سیصد و یکیمن  جلسه شورای اسلامی شهرمیبد راس ساعت 6:30 پنجشنبه مورخ 1399/3/1 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید باحضور  معاونت امور اجرایی شهرداری و اکثریت اعضاء شورا در سالن همایش شورا تشکیل گردید.در ضمن جلسه 300 شورا مصوبه ای نداشته است.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/1764/ص مورخ 1399/2/31  در خصوص مساعدت به خانم فاطمه دهقانی به مبلغ (100/000/000) ریال در جلسه مطرح و مصوب گردید که این هزینه از محل ساماندهی و کمک به اقشار آسیب پذیر ردیف ماده 17 پرداخت گردد. این هزینه جهت آزادسازی نامبرده از زندان مساعدت می گردد.

2- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/1765/ص مورخ 1399/2/31 در خصوص مساعدت به آقای ابوالفضل زارع که دارای معلولیت می باشد در جلسه مطرح و مصوب گردید که مبلغ (5/000/000) ریال از محل ساماندهی و کمک به اقشار آسیب پذیر (ردیف550300) مساعدت شود.

3- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/1730/ص مورخ 1399/2/31 در خصوص پرداخت خسارت به آقای سیدعلی میرمحمدی مالک پلاک ثبتی 8727 بخش 23 یزد به آدرس خیابان رشیدالدین که 154/6 مترمربع از پلاک فوق در مسیر خیابان قرار گرفته و سند اصلاح متراژ شده و 495/5 مترمربع باقیمانده پلاک می باشد در جلسه مطرح و مصوب گردید که بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری میبد و کلیه خسارات وارده شهرداری معادل (1/127/260/000) ریال خدمات بر روی مانده پلاک صرفا به صورت عوارض مشرفیت طبق توافقنامه ارائه گردد.ضمنا هزینه آن از ردیف طرح تملک اراضی و املاک مورد نیاز اجرای توسعه عمران شهری با کد 10206 پرداخت می گردد.اعتبار مورد نیاز در متمم بودجه پادار خواهد شد.

4- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/1675/ص مورخ 1399/2/30 در خصوص پرداخت خسارت به آقای مهدی شیری احمدآبادی بابت مازاد در مسیر از پلاک 9075/9 بخش 21 یزد 2/3 متر عقب نشینی در ضلع شمالی داشته است و 1/3 مترمربع مازاد سند مالکیت صادره می باشد در جلسه مطرح و مقرر شد که شهرداری میبد بابت خسارت متراژ در مسیر که از قرار هر مترمربع کارشناسی شده (12/000/000) ریال بوده است و با احتساب 11/44 مترمربع مازاد در مسیر ، شهرداری مبلغ (137/280/000) ریال به مالک بپردازد و هزینه مربوطه از ردیف طرح تملک اراضی واملاک مورد نیاز اجرای توسعه عمران شهری با کد (10206) پرداخت می گردد.

5-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/1755/ص مورخ 1399/2/31 در خصوص اصلاح نرخ کرایه تاکسی تلفنی، بی سیم، آژانس ها در جلسه مطرح و پیرو بند 3 صورتجلسه 297 شورا مورخ 1399/2/21 و بند 3 صورتجلسه 298 شورا مورخ 1399/2/23 مورد تصویب قرار گرفت و اصلاحاتی در خصوص نرخ پیشنهادی از طرف سازمان صورت گرفت.

6- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/1779/ص مورخ 1399/2/31 در خصوص تمدید قرارداد شماره 2798/812/ص برای اداره امور بهره برداری و نگهداشت و تعمیرات جایگاه و تهیه و عرضه و فروش مداوم گاز فشرده CNG در جایگاه واقع در  خیابان آزادگان شهر میبد در تاریخ 1399/3/11 به پایان می رسد در جلسه مطرح و مصوب گردید که به دلیل طولانی شدن زمان اعلام نظر کارشناس برای اجاره جایگاه و نبودن زمان کافی برای برگزاری فرآیند تشریفات مزایده و موارد دیگر وجود ندارد مقرر گردید که این قرارداد فوق از تاریخ 1399/3/12 تا تاریخ 1399/4/31 تمدید گردد.

7-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/1778/ص مورخ 1399/2/31 در خصوص تمدید قرارداد شماره 2798/813/ص برای ادراه امور بهره برداری و نگهداشت و تعمیرات جایگاه و تهیه و عرضه و فروش مداوم گاز فشرده CNG در جایگاه واقع در  ورودی شهر میبد از طرف یزد در تاریخ 1399/3/11 به پایان می رسد در جلسه مطرح و مصوب گردید که به دلیل طولانی شدن زمان اعلام نظر کارشناس برای اجاره جایگاه و نبودن زمان کافی برای برگزاری فرآیند تشریفات مزایده و موارد دیگر وجود ندارد مقرر گردید که این قرارداد فوق از تاریخ 1399/3/12 تا تاریخ 1399/4/31 تمدید گردد.

8- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/1717/ص مورخ 1399/2/31 در خصوص مصوبات یازدهمین جلسه کمیته نامگذاری شهر میبد در تاریخ 29 اردیبهشت در جلسه مطرح و در چهار بند به تصویب رسید:

1-خیابان نارستان: حد فاصل خیابانهای عارف و ملل در ضلع جنوبی بلوار امامزاده میرشمس الحق.

2- خیابان سروستان: مقابل خیابان نارستان واقع در بلوار امامزاده میرشمس الحق .

3-بلوار شارستان: بلوار حدفاصل میدان جانباز تا میدان ارگ.

4- بلوار سربازان گمنام حد فاصل بلوار بسیج تا میدان انقلاب.

9- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/1767/ص مورخ 1399/2/31 در خصوص پروژه آسفالت خیابان و معابر منطقه یخدان وامیرآباد در جلسه مطرح و مصوب گردید که شهرداری به استناد ماده 19آئین نامه شهرداری هانسبت به واگذاری پروژه آسفالت معابر یخدان و امیر آباد شامل(زیرسازی حمل ونقل، پخش آسفالت و اجرای آن تا سقف مبلغ (18/000/000/000)ریال به سازمان همیاری شهرداری ها استان واگذار گردد. هزینه مربوط از محل زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر (ردیف40106) پرداخت شود.

جلسه راس ساعت 9:30با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح 2- انسیه فلاح 3- مجید زارعی 4- علیرضا آزادمنش5صفرعلی دهقانی  6- علیرضا آقایی

                                                                                                                         

 

 

 

                                       

میانگین (0 رأی)
The average rating is 0.0 stars out of 5.