مشروح صورتجلسات شورا (دوره پنجم) در سال 1397

متن صورتجلسه یکصد و شصت و ششم شورای اسلامی شهر میبد (دوره پنجم)

یکصد و شصت و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد با حضور کلیه اعضای شورا رأس ساعت18:30 یکشنبه مورخ 16دی1397 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید تشکیل  گردید. ضمناً جلسه یکصد و شصت و چهار و یکصد و شصت و پنج شورا مصوبه‌ای نداشته است.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 14272 /2797 /ص مورخ 15دی1397 در خصوص برگزاری مناقصه عمومی نگهداری فضای سبز و تأسیسات مربوطه شهر میبد با برآورد اولیه مبلغ 45میلیارد ریال در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه مربوطه از محل طرح احداث پارک و ایجاد فضای سبز و کمربند فضای سبز (ردیف55235001) تأمین خواهد شد. بدیهی است مبلغ نهایی قرارداد پس از انجام تشریفات مناقصه و مطابق قیمت پیشنهادی پیمانکار برنده مناقصه مشخص خواهد شد.

2- درخواست مجوز شهرداری به شماره 14389 /2797 /ص مورخ 16دی1397 در خصوص خرید وانت تندر ال 90 در جلسه مطرح و با توجه به فرسوده بودن آمبولانس‌های شهرداری، با عنایت به صورتجلسه استعلام کتبی 14336 /2797 /ص مورخ 16دی1397 که نمایندگی‌های خودرو که همگی اعلام نمودند فاقد فروش ماشین کارتکس و ثبت‌نام می‌باشند. لذا از طریق ترک تشریفات مناقصه از یکی از بنگاه‌های مربوطه به قیمت 850میلیون ریال خریداری نماید. در ضمن بابت تجهیزات و اطاقک مربوطه نیز تا سقف مبلغ 250میلیون ریال انجام خواهد شد. ضمناً هزینه آن از محل خرید آمبولانس (ردیف552340030003) تأمین و مابقی اعتبار آن در متمم بودجه پادار خواهد شد.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 14171 /2797 /ص مورخ 12دی1397 با موضوع مساعدت جهت مراسمات هیئت قمر بنی‌هاشم شاه جهان‌آباد به مبلغ 150میلیون ریال در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه مورد نظر از محل فعالیت فرهنگی، ورزشی شهروندان (ردیف551202050017) تأمین خواهد شد.

4-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13988 /2797 /ص مورخ 9دی1397 با موضوع مساعدت به خانم سلطان زارعی و با توجه به درخواست شماره 17211 مورخ 9دی1397 در جلسه مطرح و با پرداخت مبلغ 5میلیون ریال به تصویب رسید.

5-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13925 /2797 /ص مورخ 8دی1397 با موضوع مساعدت به پایگاه شهید رجایی محمودآباد و با توجه به نامه شماره 16487 در خصوص یادواره شهدای محمودآباد در جلسه مطرح و با پرداخت مبلغ 25میلیون ریال موافقت گردید. ضمناً هزینه مربوطه از محل فعالیت فرهنگی، ورزشی شهروندان (ردیف551202050017) تأمین خواهد شد.

6-درخواست  مجوز شهرداری به شماره 14347 /2797 /ص مورخ 16دی1397 با موضوع مساعدت به آقای مؤمنی با توجه به نامه شماره 1603 در جلسه مطرح و با پرداخت مبلغ 5میلیون ریال به تصویب رسید. ضمناً هزینه مورد نظر از محل کمک‌ها و اعانات به مستمندان (ردیف551204170003) تأمین خواهد شد.

7-درخواست مجوز شهرداری به شماره 14324 /2797 /ص مورخ 16دی1397 با موضوع درخواست طلب از شهرداری آقای فیاض به مبلغ 5میلیون و 177هزار ریال در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه فوق از محل مازاد درآمد بر هزینه سنواتی (ردیف33102) تأمین خواهد شد.

8-درخواست مجوز شهرداری به شماره 10778 /2797 /ص مورخ 26مهر1397 با موضوع انجام امور فرهنگی به مؤسسه غدیرشناسی و انجام آن و مساعدت به این مؤسسه در جلسه مطرح و مقرر گردید که مبلغ 50میلیون ریال در مرحله اول پرداخت و مساعدت گردد و مبلغ 50میلیون ریال آن مشروط به اجرا و ارائه گزارش توسط مؤسسه برای شورا پرداخت گردد. ضمناً هزینه مربوطه از محل فعالیت فرهنگی، ورزشی شهروندان (ردیف551202050017) تأمین خواهد شد.

9-درخواست مجوز شهرداری به شماره 14210 /2797 /ص مورخ 12دی1397 با موضوع اهدا بن به بازنشستگان صندوق کشوری و مستمری‌بگیر صندوق تأمین اجتماعی به تعداد کل 126 نفر به مبلغ 15میلیون ریال بن نقدی اهدا گردد، در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه مربوطه از محل هزینه رفاهی کارکنان (ردیف551102050016) تأمین خواهد شد.

10-درخواست مجوز شهرداری به شماره  14338 /2797 /ص مورخ 16دی1397 با موضوع آزادسازی سند مینی‌بوس به مالکیت آقای سیدمحمود سیدمحمدی و انتقال سند یک دستگاه مینی‌بوس هیوندا به شماره انتظامی 54ایران596ع45 و شماره شاسی 37901788912009 از شهرداری به نامبرده در جلسه مطرح و با انتقال سند مالکیت مینی‌بوس  موافقت گردید و افزایش مبلغ پیشنهادی یارانه در سال آینده مخالفت که مجدداً در سال آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

11-درخواست مجوز شهرداری به شماره 14318 /2797 /ص مورخ 16دی1397 با موضوع درخواست رانندگان مبنی بر افزایش ده درصد به مبلغ قرارداد در جلسه مطرح گردید و با توجه به ضوابط سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری میبد که مطابق با شرایط سایر رانندگان نسبت به اصلاح یارانه پرداختی به افراد نامبرده از قرار ماهیانه 27میلیون و 500هزار ریال برای یک شیفت کاری (حداقل 8 ساعت کاری) و 46میلیون ریال برای دوشیفت کاری (حداقل 15 ساعت کار) مورد تصویب قرار گرفت. ضمناً هزینه فوق از محل بودجه سازمان قابل پرداخت می‌باشد.

12-درخواست مجوز شهرداری به شماره 14386 /2797 /ص مورخ 16دی1397 با موضوع درخواست تقسیط آقای مصطفی بهارستانی مالک ساختمان به شماره پلاک ثبتی 3فرعی  از5969  بخش 21 یزد بابت جریمه کمیسیون ماده 100 به شماره 299 مورخ 21بهمن1397  به مبلغ 85میلیون ریال در جلسه مطرح و با پرداخت 20درصد نقد و مابقی با پرداخت 18 قسط موافقت گردید.

13-درخواست مجوز شهرداری به شماره 14215 /2797 /ص مورخ 12دی1397 با موضوع پرداخت خسارت به پلاک در مسیر به شماره 6706 بخش 21 یزد به خانم رضیه جلالیان و با توجه به توافقنامه شماره 14916 /2797 /ص مورخ 12دی1397  که 165 مترمربع از پلاک فوق در مسیر خیابان شهید رجائی قرار گرفته و 67 متر و 80سانتیمترمربع باقیمانده پلاک می‌باشد مقرر گردید بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری میبد و واگذاری متراژ باقیمانده به شهرداری میبد (کلاً سه دانگ می‌باشد) معادل مبلغ 3میلیارد و 684میلیون ریال خدمات شناور طبق توافقنامه ارائه نماید. ضمناً هزینه مربوطه از محل تملک املاک واقع در مسیر (ردیف552310020001) پرداخت خواهد شد.

14-درخواست مجوز شهرداری به شماره 14067 /2797 /ص مورخ 10دی1397 با موضوع اصلاح متراژ پلاک ثبتی به شماره 16فرعی از11228 و 11256 بخش 21 یزد به مالکیت آقای مرتضی جلالیان به آدرس امیرآباد–خیابان امام خمینی(ره)- کوچه نسترن 56 بوده و در حد جنوب پلاک فوق 2 متر و 40سانتیمترمربع به کوچه تجاوز شده و واحد شهرسازی اصلاح سند را تأیید نموده است و قیمت ارزیابی شده توسط هیئت منتخب شهرداری از قرار هر مترمربع ده میلیون ریال و جمعاً مبلغ 24میلیون ریال می‌باشد در جلسه مطرح و با توجه به قیمت هیأت ارزیابی شهرداری به تصویب رسید.

15-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13931 /2797 /ص مورخ 8دی1397 با موضوع اصلاح حد مربوط به پلاک ثبتی به شماره 9039 بخش 22 یزد واقع در بیده متعلق به آقای علی اکبر دهقانی (حاجی‌ماشاءالله) و حد شرق پلاک فوق به جاده کشتخوانی محدود گردیده، ولی در محل ملک مجاور می‌باشد مالک درخواست اصلاح حد شرق پلاک خود از جاده کشتخوانی به ملک مجاور را دارد همچنین ابعاد کوچه قابل خریداری طبق نظر واحد حریم 2*40 (80) مترمربع بوده که کارشناس رسمی دادگستری، از قرار هر مترمربع 350هزار ریال تعیین نموده است، در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

16-درخواست مجوز شهرداری به شماره 14330 /2797 /ص مورخ 16دی1397 با موضوع عوارض ارزش افزوده اجرای طرح‌های مصوب شهری و درخواست آقای عباس آقایی در رابطه با نحوه محاسبه عوارض بر حق تشرف و عمق پلاک که شامل حق تشرف می‌گردد در جلسه مطرح و مقرر گردید که بر اساس بند 3 مصوبه مورخ 5مهر1397 (جلسه 132) اقدام شود و برای عوارض و حق تشرف برای تمام پلاک‌ها عمق 20 متر محاسبه گردد.

17-لایحه مورخ 16دی1397 اعضای محترم شورا در خصوص آسفالت معابر محلات و شهرک‌های مسکونی شهر در 6 فاز به مبلغ 50میلیارد ریال در جلسه شورا قرائت و ضمن تصویب مقرر شد در اصلاح یا متمم بودجه پادار شود و با برگزاری کلیات مناقصه موافقت گردید.

جلسه رأس ساعت21:30 با ذکر صلوات به پایان رسید.

1-حسینعلی فلاح  2-مجید زارعی 3-محمدرضا هدایی 4-علیرضا آزادمنش 5-علیرضاآقائی میبدی 6-صفرعلی دهقانی 7-انسیه فلاح

میانگین (0 رأی)
The average rating is 0.0 stars out of 5.