مشروح صورتجلسات شورا (دوره پنجم) در سال 1397

متن صورتجلسه یکصد و شصت و نهم شورای اسلامی شهر میبد (دوره پنجم)

یکصد و شصت و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد با حضورکلیه اعضای شورا و سرپرست محترم شهرداری رأس ساعت 6:30 پنجشنبه مورخ 20دی1397 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید تشکیل  گردید. ضمناً جلسه یکصد و شصت و هشت  شورا مصوبه‌ای نداشته است.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 14547 /2797 /ص مورخ 19دی1397 در خصوص  اصلاح حد ضلع شمال پلاک ثبتی 8/6فرعی از8290 بخش 21 یزد از جاده به ملک مجاور به مالکیت آقای عارف جاوید در جلسه مطرح و با توجه به نظر کارشناس واحد شهرسازی گذر شمالی به صورت کوچه بن بست متروکه بوده و هیئت شهرداری نرخ فروش را از قرار هر مترمربع 4میلیون ریال تعیین نموده است و مبلغ اصلاح حد ضلع شمالی پلاک از جاده به ملک مجاور 85میلیون و 600هزار ریال می‌باشد و مورد تصویب قرار گرفت.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 14385 /2797 /ص مورخ 16دی1397 با موضوع مساعدت به صندوق کارکنان شهرداری و با توجه به نامه شماره 17351 به مبلغ 500میلیون ریال می‌باشد در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه مربوطه به صورت قرضی تأمین می‌گردد.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 14393 /2797 /ص مورخ 16دی1397 با موضوع پرداخت خسارت به آقای غلامرضا آقائی بابت خسارت آب فضای سبز به مغازه آقائی در جلسه مطرح و با پرداخت مبلغ 56میلیون ریال به تصویب رسید.

4-درخواست مجوز شهرداری به شماره 14391 /2797 /ص مورخ 16دی1397 با موضوع پرداخت خسارت به پلاک در مسیر خیابان 20متری آیت‌الله خامنه‌ای به شماره پلاک باقیمانده 1فرعی از3582 بخش 22 یزد و با توجه به توافقنامه شماره 12704 /2797 /ص مورخ 13آذر1397 به مالکیت آقای علی زارعی محمودآبادی که 66 متر و 30سانتیمترمربع از پلاک فوق در مسیر خیابان 20متری منشعب از خیابان آیت‌الله خامنه‌ای قرار گرفته و 152 متر و 70سانتیمترمربع باقیمانده پلاک می‌باشد مقرر گردید بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری میبد و کلیه خسارات وارده به ارزش 464میلیون و 100هزار ریال، شهرداری میبد معادل مبلغ مذکور خدمات بر روی مانده پلاک طبق توافقنامه ارائه نماید. ضمناً هزینه فوق از محل آزادسازی املاک واقع در مسیر (ردیف552310020001) پرداخت خواهد شد.

5-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13559 /2797 /ص مورخ 1دی1397 با موضوع کاهش 25% قرارداد شماره 4291 موخ 29خرداد1397 با موضوع زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت میدان جدید دانشگاه میبد و با عنایت به مذاکرات صورت گرفته با مسئول واحد عمران شهرداری در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

6-درخواست مجوز شهرداری به شماره 14571 /2797 /ص مورخ 19دی1397 با موضوع پرداخت خسارت به ورثه پروین صالحی در مسیر میدان جوان در جلسه مطرح و نسبت به قیمت کارشناسی اعتراض شد و به تصویب نرسید.

7-درخواست مجوز شهرداری به شماره 14491 /2797 /ص مورخ 18دی1397 با موضوع استرداد عوارض پرداختی نوسازی ساختمان تأمین اجتماعی به مبلغ 21میلیون و 416هزار و 700 ریال به حساب تأمین اجتماعی شعبه میبد پرداخت گردد در جلسه مطرح و به تصویب رسید. هزینه مورد نظر از محل مازاد درآمد برهزینه سنواتی (ردیف33102) تأمین خواهد شد.

8-درخواست مجوز شهرداری به شماره 14305 /2797 /ص مورخ 15دی1397 با موضوع پرداخت خسارت به پلاک ثبتی به شماره 10526 بخش 21 یزد و با توجه به توافقنامه شماره 14197 /2797 /ص مورخ 12دی1397 به مالکیت آقای وحید گلشن که 425 متر و 80سانتیمترمربع از پلاک فوق در مسیر میدان تقاطع باغ شهر و پل عیشی قرار گرفته و 553 متر و 35سانتیمترمربع باقیمانده پلاک می‌باشد مقرر گردید بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری میبد و کلیه خسارات وارده، شهرداری میبد معادل مبلغ 1میلیارد و 703میلیون و 200هزار ریال خدمات بر روی مانده پلاک و خدمات شناور طبق توافقنامه ارائه نماید. ضمناً هزینه مربوطه از محل تملک املاک واقع در مسیر (ردیف552310020001) پرداخت می‌گردد.

جلسه رأس ساعت 9 با ذکر صلوات به پایان رسید.

1-حسینعلی فلاح 2-مجید زارعی 3-محمدرضا هدایی 4-علیرضا آزادمنش 5-علیرضاآقائی میبدی 6 -صفرعلی دهقانی 7-انسیه فلاح

میانگین (0 رأی)
The average rating is 0.0 stars out of 5.