مشروح صورتجلسات شورا (دوره پنجم) در سال 1398

متن صورتجلسه یکصد و نود و هشتم شورای اسلامی شهر میبد (دوره پنجم)

یکصد و نود و هشتمین جلسه‌ی شورای اسلامی شهر میبد سه‌شنبه 3اردیبهشت1398 رأس ساعت 16:30 با حضور اکثریت اعضای شورا، کارشناسان شهرداری و شهردار محترم و جناب آقای اعتمادی رابط شهرداری و شورا تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه جناب آقای نقوی شهردار محترم به ارائه گزارشاتی در خصوص طرح‌های عمرانی و منطقه‌بندی آن پرداخت و کارشناسان طرح‌های عمرانی در این خصوص تو ضیحاتی ارائه نمودند.

مصوبات:

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره‌ی 1232 /2798 /ص مورخ 3اردیبهشت1398 درخصوص آجر جهت حصارکشی بخشی از محوطه‌ی مجتمع مسکن مهر در جلسه مطرح و مصوب گردید که مبلغ 60میلیون ریال تأمین گردد. ضمناً هزینه‌ی مربوطه از محل زیباسازی شهر و میادین و حصارکشی (ردیف552330100003) تأمین خواهد شد.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره‌ی 1229 /2798 /ص مورخ 3اردیبهشت1398 در خصوص خرید میلگرد ساختمان جدید شهرداری از طریق ترک تشریفات مناقصه تا سقف مبلغ 8میلیارد ریال از یکی از فروشندگان میبد که کمترین قیمت را اعلام نماید در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید که هزینه‌ی مربوطه از محل احداث ساختمان شهرداری (ردیف552370010002) تأمین شود.

3-نامه‌ی شهرداری به شماره‌ی 866 /2798 /ص مورخ 27فروردین1398 در خصوص انتخاب نماینده در کمیسیون تحویل شهرداری میبد در جلسه مطرح و جناب آقای سیدحسین موسوی‌نژاد به عنوان نماینده در این کمیسیون انتخاب و معرفی گردید.

4-نامه‌ی شهرداری به شماره‌ی 949 /2798 /ص مورخ 28فروردین1398 در خصوص تفویض اختیار به شهردار برای ایجاد رضایتمندی و رفاه حال کارکنان به مناسبت‌های مختلف از قبیل اعیاد شعبانیه، ماه مبارک رمضان، روز جهانی کار و کارگر،کارکنان فعال در ستاد نوروزی و ... در جلسه مطرح و مصوب گردید که از محل هزینه‌ی رفاهی کارکنان (ردیف 551102050016) به مبلغ 2میلیارد و 500میلیون ریال برای مدت 4 ماه از تاریخ 1فروردین1398 تا 31/4/1398 در اختیار شهردار قرار بگیرد تا جهت رفاهیات کارکنان اعمال گردد.

جلسه رأس ساعت 19:30 پایان یافت.

1-علیرضا آزادمنش2-مجید زارعی 3-محمدرضا هدایی 4-حسینعلی فلاح 5-علیرضا آقایی 6-انسیه فلاح

میانگین (0 رأی)
The average rating is 0.0 stars out of 5.